Versoepelde criteria voor Winwinlening

Versoepelde criteria voor Winwinlening

Terwijl er op de spaarrekeningen van de gezinnen recordbedragen staan geparkeerd, zijn heel wat Vlaamse ondernemers op zoek naar kapitaal. Om dat spaargeld aan het werk te zetten, breidt de Vlaamse regering de modaliteiten van de Winwinlening uit.

Wat is een Winwinlening?

Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan Vlaamse kmo’s (eenmanszaken of vennootschappen).

Vorig jaar leenden kmo's 62,5 miljoen euro van vrienden en familieleden via dergelijke Winwinleningen. In totaal zijn er op dit moment 19.000 Winwinleningen geregistreerd. 

Wat zijn de voordelen?

De particulier krijgt als kredietverstrekker een jaarlijks belastingkrediet via zijn of haar personenbelasting van 2,5% op het openstaande kapitaal. Daarnaast ontvangt hij of zij een vaste rente.

Als ondernemer kun je via deze achtergestelde lening extra kapitaal verwerven, bijvoorbeeld als je via de bank geen of onvoldoende kapitaal kunt aanboren. 

Wat zijn de nieuwe versoepelingen?

Omdat veel ondernemers in deze uitdagende tijden op zoek zijn naar meer middelen, worden de criteria uitgebreid:

● In plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk om te kiezen voor een looptijd tussen 5 en 10 jaar.

● Het maximumbedrag van 50.000 euro per kredietgever wordt opgetrokken tot 75.000 euro. Per kredietnemer stijgt het maximumbedrag van 200.000 euro naar 300.000 euro.

● Winwinleningen die in 2020 aflopen kunnen met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Ook het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot maximum 10 jaar.

● Momenteel mag de kredietverstrekker geen werknemer van de onderneming zijn, kan hij/zij niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn en ook geen bestuurder of zaakvoerder zijn van de onderneming. Deze voorwaarde wordt versoepeld: is de kredietverstrekker geen aandeelhouder met meer dan 5% in het kapitaal van de onderneming, dan gaat dit wel.

● Bij een faillissement kan de ontlener 40% terugkrijgen via een belastingvermindering, in plaats van 30%. Dit is een tijdelijke aanpassing en geldt voor alle overeenkomsten afgesloten tot en met 31 december 2021, voor de volledige looptijd. 

Let wel: deze vernieuwde modaliteiten zijn op dit moment nog niet van kracht. De Vlaamse regering moet ze nog goedkeuren en het is uitkijken naar de publicatie van het bijbehorende decreet.

Hoeveel bedraagt de rentevoet?

De rentevoet mag maximaal de wettelijke rentevoet (1,75% voor 2020) bedragen en minimum de helft van die rentevoet (0,875% voor 2020). De exacte hoogte wordt tussen kredietnemer en kredietgever overeengekomen.

Deze rentevoet is vast en is een bruto rentevoet (hierop is roerende voorheffing verschuldigd).

Hoe kun je dit aanvragen?

Je kunt de Winwinlening makkelijk online simuleren of aanvragen.

Indien je in je directe omgeving niet kunt terugvallen op een kredietgever, bestaan er private initiatieven die optreden als tussenpersoon.