Herberekening premie KBC Keyman Benefit Plan

Vanaf nu berekenen we geen fiscale overschrijdingen meer voor de boekjaren 2021 en 2022.
Voor de berekening van de fiscale grens voor 2023 kun je terecht bij je verzekeringsagent.