Je groepsverzekering bij KBC Verzekeringen

FAQ voor werknemers

Je groepsverzekering bij KBC Verzekeringen

FAQ voor werknemers

Heeft je werkgever een groepsverzekering voor je afgesloten bij KBC Verzekeringen? Hier vind je alles wat je moet weten over de opgebouwde reserves, de uitbetaling, de belastingtarieven en andere belangrijke informatie.

Snel naar meer info over:

Bedrag van je groepsverzekering

Op het jaarlijks overzicht

Zolang je in dienst bent bij je huidige werkgever, krijg je jaarlijks een pensioenfiche met een overzicht. Ben je niet meer in dienst? Dan kun je terecht op MyPension.be.

Op MyPension.be

Op Mypension.be kun je nagaan hoeveel je pensioenkapitaal bedraagt op 1 januari. Daarnaast krijg je er een schatting van het kapitaal waarop je op de einddatum recht hebt.

In de KBC Mobile-app op je smartphone

Tik op 'Beleggen' > het pijltje naast je naam > 'Spaar- en beleggingsproducten bij agent'.
Heb je geen zichtrekening bij KBC? Gebruik KBC Mobile door in te loggen met de itsme-app.
 

Met een groepsverzekering bouw je op een slimme manier extra pensioen op. Dankzij de gunstige fiscale regeling biedt een groepsverzekering je als werknemer meer voordeel dan een klassieke loonsverhoging.

Concreet wordt er op het kapitaal van je groepsverzekering een RIZIV-bijdrage, een solidariteitsbijdrage en bedrijfsvoorheffing ingehouden.

RIZIV-bijdrage

3,5% van het totale bedrag, inclusief winstdeelname

Solidariteitsbijdrage

Tussen 0 en 2% van het totale bedrag, inclusief winstdeelname. Het precieze percentage is afhankelijk van de grootte van het bedrag.

Bedrijfsvoorheffing

Voor de personenbelasting wordt er bij de uitkering bedrijfsvoorheffing ingehouden door KBC Verzekeringen. Je betaalt geen belasting op je winstdeelname.

Hoeveel personenbelasting je precies betaalt, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld wie de premies voor je groepsverzekering betaald heeft: je werkgever, jijzelf of beiden? Ook de leeftijd waarop je met pensioen gaat, speelt een rol.

Lees meer details

MyPension.be

Wettelijk pensioen

Op MyPension.be vind je enerzijds info over je wettelijke pensioen. Zo kun je er bekijken wanneer je ten vroegste met pensioen kunt. Daarnaast vind je er ook een schatting van het bedrag van je wettelijke pensioen. Als gepensioneerde kun je op deze website ook je pensioenbetalingen opvolgen.

Aanvullend pensioen

Anderzijds vind je op MyPension ook info over je aanvullend pensioen. Zo bekijk je er makkelijk hoeveel aanvullend pensioen je hebt opgebouwd. Daarnaast vind je er ook een schatting van het kapitaal waarop je bij je wettelijke pensioen recht hebt. Per plan kun je een detailfiche opvragen en het reglement van de overeenkomst bekijken.

Pensioenfiche

Wettelijk gezien moet je ieder jaar een pensioenfiche ontvangen van je actieve pensioenplannen met de situatie op 1 januari van dat jaar. Wil je graag je wettelijke pensioenfiches ontvangen op mypension.be? Dat kan eenvoudig door je e-mailadres in te vullen bij ‘Mijn gegevens’.

Surf naar www.mypension.be , klik op ‘Mijn aanvullend pensioen’ en meld je aan. Dat kan met je elektronische identiteitskaart en je kaartlezer of met de mobiele app ‘itsme®’.

Dat kan door ‘Mydocs’ te activeren. Klik op ‘Mijn gegevens’ en vul je e-mailadres in. Je ontvangt dan je volgende pensioenfiche van je aanvullend pensioenplan in MyPension. Je zult ook telkens via e-mail verwittigd worden als er nieuwe documenten beschikbaar zijn.

 • Heb je een vraag over een specifiek begrip? Klik eens op ‘Wat is dit?’ op MyPension.be voor meer uitleg. Bekijk zeker ook de rubriek ‘Veelgestelde vragen’.

 • Voor specifieke vragen over bedragen kun je terecht bij je werkgever of bij je KBC-verzekeringsagent.

 • Voor algemene vragen over aanvullende pensioenen kun je terecht op Wikifin.be of Abcverzekering.be.

Veranderen van werkgever

Uiteraard stort je oude werkgever geen nieuwe premies meer. Daarnaast zal dat ook gevolgen hebben voor je aanvullende waarborgen zoals je overlijdensdekking of je waarborg bij arbeidsongeschiktheid.

Om je groepsverzekering verder te beheren, zijn er verschillende mogelijkheden die wettelijk vastgelegd zijn. Ze worden uitgelegd in de brief die je ontvangt van je ex-werkgever nadat je uit dienst treedt. Daarin staat ook wat je rechten zijn.

Ja, je kan het opgebouwde bedrag van je groepsverzekering overdragen naar je nieuwe werkgever. Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend op naar KBC Verzekeringen Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven – België.

Informeer zeker bij je nieuwe werkgever over de voorwaarden van je nieuwe groepsverzekering voor je je opgebouwde reserves overdraagt.

Uitbetaling

We keren je groepsverzekering uit op het moment dat je wettelijk met pensioen gaat en niet op de einddatum van je contract.

Uitzonderingen

In enkele gevallen word je groepsverzekering wel uitgekeerd voor je wettelijk met pensioen gaat als je aan al deze voorwaarden voldoet:
 

 1. Je hebt de wettelijke pensioenleeftijd bereikt en bent niet meer in dienst
 2. Je vraagt het ons expliciet
 3. Je contract voorziet dit
 4. Je voldoet aan de onderstaande overgangsmaatregel op basis van je leeftijd

    Leeftijd waarop je je uitkering kunt ontvangen: (niet van toepassing bij een POZ)
    

 • 58+ jaar 1: Op je 60e tot en met 2018
 • 57 jaar 1: Op je 61e in 2019 en 2020
 • 56 jaar 1: Op je 62e in 2021 en 2022
 • 55 jaar 1: Op je 63e in 2023 en 2024

        1 Je leeftijd in 2016

Neen, dat hoeft niet. KBC krijgt van de overheid een bericht als je pensioenaanvraag is goedgekeurd. 3 maanden voor je wettelijke pensioen ontvang je van ons een brief waarin we je meer uitleg geven over hoe de uitbetaling precies verloopt.

Groepsverzekeringen worden niet langer uitbetaald op de einddatum van het contract, maar wel op de datum waarop je wettelijk met pensioen gaat. Loopt je contract af en ben je nog niet met pensioen? Dan wordt je contract automatisch verlengd.

Daarvoor mail je best naar pensioenen.pijler2@verz.kbc.be. Als je in het buitenland woont, krijgen we geen automatisch bericht van de overheid dat je met pensioen gaat.

In bepaalde gevallen geniet je een belastingvermindering: je betaalt dan 10% personenbelasting in plaats van 16,5%, 18% of 20%. Daarvoor moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
 

 • Je ontvangt je uitbetaling ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar of na een volledige loopbaan van 45 jaar
 • Je was 3 jaar voor die periode ononderbroken aan het werk

Lees meer over de voorwaarden

Dat beslis je zelf. Je kunt kiezen voor een maandelijks bedrag (lijfrente) zolang je leeft als je voldoet aan deze voorwaarden:

 • Je aanvullend pensioen is opgebouwd in een groepsverzekering, een individuele pensioentoezegging voor loontrekkenden of een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

 • De rente die je jaarlijks ontvangt, bedraagt minimum 646,80 euro

Let op: je keuze voor een lijfrente is definitief en onherroepelijk.

Lees meer details
 

Overlijden

In je pensioenreglement is er een volgorde voorzien die bepaalt wie het bedrag van je groepsverzekering krijgt als je overlijdt.

 1. Je echtgenoot of echtgenote of diegene met wie je wettelijk samenwoont 1
 2. Je kinderen
 3. Een persoon die je zelf opgeeft in je contract 2
 4. De personen bepaald door de wettelijke regels van de erfopvolging, behalve als je erfenis naar de overheid gaat
 5. Het financieringsfonds 3

Niet geldig als je gescheiden bent of in een echtscheidingsprocedure zit

Mail hiervoor naar leven.ondernemingen@verz.kbc.be en geef de gegevens op van de persoon die je wilt toevoegen: hiervoor gebruik je best dit formulier. Meer info? Bel naar 016 24 25 00 of contacteer je KBC-verzekeringsagent.

Niet van toepassing bij een individuele pensioentoezegging

Niet gevonden wat je zocht?

Je werkgever of je KBC-verzekeringsagent helpt je graag verder.