Arbeidsongevallenverzekering
Arbeidsongevallenverzekering

Arbeidsongevallen: wat moet je weten?

Je verplichtingen als werkgever

Arbeidsongevallen: wat moet je weten?

Je verplichtingen als werkgever

Heb je werknemers in dienst, of plan je aan te werven? Denk er dan aan dat je hen vanaf de eerste werkdag verplicht moet verzekeren tegen arbeidsongevallen. Ook al werken ze maar 1 dag voor je. Zo krijgt je werknemer een gewaarborgde vergoeding, mocht hij of zij het werk niet meteen kunnen hervatten na een bedrijfsongeval.

Sluit je geen verzekering af of doe je dat te laat? Dan riskeer je een zware sanctie. Dat kan een geldboete zijn, maar ook een strafrechtelijke vervolging of gevangenisstraf. Bovendien moet je dan bij arbeidsongevallen zelf opdraaien voor alle kosten. En die kunnen hoog oplopen.

Ontdek de arbeidsongevallenverzekering van KBC

Wat zijn arbeidsongevallen?

Arbeidsongevallen zijn ongevallen op het werk of op de weg van en naar het werk. Als werkgever ben je in principe verplicht om dergelijke ongevallen aan te geven bij je verzekeraar. Die beslist of het ongeval een arbeidsongeval is, of niet. 

Om over arbeidsongevallen te spreken, zijn er 5 voorwaarden:

 • Je werknemer heeft een letsel opgelopen, bijvoorbeeld een snijwonde of een breuk. 
 • Het ongeval is tijdens de werkuren gebeurd.
 • Het ongeval is in het kader van de job gebeurd. Een rondje lopen tijdens de lunchpauze telt dus niet mee. 
 • De oorzaak van het ongeval was extern, bijvoorbeeld een hand is gekneld geraakt in een machine op de werkvloer. 
 • Het ging om een plotse gebeurtenis.

Goed om te weten: 'lichte ongevallen' zijn een uitzondering. Die hoef je niet aan te geven, op voorwaarde dat je ze bijhoudt in een register. Een licht ongeval voldoet aan deze 4 voorwaarden:

 • Het leidt niet tot loonverlies.
 • Het slachtoffer wordt er niet arbeidsongeschikt door.
 • Hij of zij werd op het werk verzorgd.
 • Voor de verzorging was geen interventie van een geneesheer nodig.
Lees meer over onze arbeidsongevallenverzekering

Wat met ongevallen onderweg naar of van het werk?

Ook woon-werkongevallen zijn gedekt binnen de arbeidsongevallenverzekering. Dat zijn ongevallen op het 'normale traject' tussen de werk- en woonplaats. 

Dat hoeft niet per se de kortste of snelste weg naar/van het werk te zijn. Je werknemer mag gerust 's morgens een omweg maken om de kinderen naar de crèche te brengen, of eventjes stoppen bij de bakker om de hoek.

Anders is het als iemand na de werkuren nog even op koopjesjacht gaat: dan wijkt hij of zij af van het normale traject. Een eventueel ongeval is dan niet verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering.

Je kunt je arbeidsongevallenverzekering wel uitbreiden met extra waarborgen om je personeel breder te beschermen dan wat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld tegen ongevallen in zijn of haar privéleven, of bij dienstopdrachten.

Bekijk wat er in de arbeidsongevallenverzekering zit

Wanneer moet je arbeidsongevallen aangeven?

Je moet aangifte doen binnen 10 dagen na de dag van het ongeval. Heb je die termijn overschreden? Geef het ongeval dan zeker nog aan, en het liefst zo snel mogelijk. Anders kun je strafrechtelijk vervolgd worden.

Bij KBC kun je eenvoudig aangifte doen via je KBC-verzekeringsagent.

Arbeidsongevallen voorkomen: preventie en veiligheid

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om, naast een arbeidsongevallenverzekering, een preventiebeleid te voorzien. Dat moet het welzijn van je personeel garanderen, en ongevallen of psychisch leed voorkomen.

De wet schrijft voor dat je een interne preventiedienst moet hebben, met minstens 1 preventieadviseur. Telt je bedrijf minder dan 20 werknemers? Dan mag je die rol ook zelf vervullen.

Daarnaast sluit je je ook het best aan bij een erkende externe preventiedienst (ook Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk of EDPBW genoemd). Die ondersteunt je interne preventiedienst, en brengt de juiste expertise bij waar nodig.

Zo kunnen de taken van het preventiebeleid evenwichtig verdeeld worden. Dat zijn er trouwens behoorlijk wat. Enkele voorbeelden:

 • Risicoanalyses maken
 • Een preventieplan opstellen 
 • Veiligheidsinstructies opstellen en zorgen dat de werknemers ze kennen
 • Een interne noodprocedure uitwerken
 • Eerste hulp organiseren
 • Ergonomie garanderen
 • Medisch onderzoek voorzien
 • Bij arbeidsongevallen: de oorzaak onderzoeken

Laat je adviseren door je KBC-verzekeringsagent

Als werkgever moet je aan veel dingen denken. Gelukkig sta je er niet alleen voor: bij ons krijg je advies om het juiste verzekeringspakket samen te stellen, en tips voor een goed preventiebeleid. Daarnaast kunnen we je ook helpen om de externe preventiedienst mee op te volgen.

Maak een afspraak

Ook interessant

10 tips om arbeidsongevallen te voorkomen

In 2014 gebeurden er in België 141865 arbeidsongevallen, in 59 gevallen met een dodelijke afloop. Een betere preventie zorgt voor een daling in deze cijfers, daarom bidet KBC jou enkele preventietips.