Een BA-bedrijfspolis kan u veel geld en onheil besparen

Een BA-bedrijfspolis kan u veel geld en onheil besparen

Gepubliceerd op 29 juni 2017

Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje. Ook bedrijven krijgen er soms mee te maken. Dan is het goed dat u over een degelijke bedrijfspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid beschikt. KBC Verzekeringen helpt u daarbij.

Soms loopt het mis bij het uitoefenen van uw bedrijfsactiviteiten en berokkent u iemand schade: klanten, andere (naburige) bedrijven, enz. Als die schade te wijten is aan de fout van een werknemer van uw bedrijf of aan een fout van uzelf als zaakvoerder, moet u die schade vergoeden. U bent immers aansprakelijk. In dat geval is het goed dat u over een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid beschikt. Die verzekering vergoedt in dat geval de schadelijder in uw plaats. Een belangrijke (financiële) bescherming voor uw bedrijf.

Enkele voorbeelden uit de praktijk

fiscaal-juridische Kmo-advies in begrijpelijke taal

We nemen hiervoor enkele gevallen die een traiteurbedrijf overkwam.

Traiteur Jean is aan het werk bij een klant, maar het gaat helaas fout tijdens de afwas. Jean laat enkele dure kristallen glazen vallen … het gevolg laat zich raden. Een andere keer liet een werknemer van de traiteur een pan op een dure kookplaat vallen, met een barst in de plaat tot gevolg … En dan was er die keer dat een uitzendkracht die de traiteur bijstond per vergissing en uit onwetendheid een vuilniszak op de natuurstenen vloer van de keuken zette, met grote, moeilijk te verwijderen kringen tot gevolg. En dan was er ook nog dat personeelslid dat met borden tegen een raam liep, waardoor er een grote barst in het raam zat.

Stuk voor stuk voorbeelden uit de realiteit. Gelukkig is deze traiteur verzekerd bij KBC én heeft hij er een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid gesloten. Die betaalt immers de schade die wordt berokkend tijdens zijn bedrijfsactiviteit. Maar ook als uw producten of uw werken na levering of uitvoering schade veroorzaken, wordt die terugbetaald.

Bovendien dekt de polis de schade berokkend door iedereen die actief is binnen het bedrijf. Elke medewerker – van de bedrijfsleiding, meewerkende gezinsleden tot personeel, (tijdelijke) helpers zoals een uitzendkracht of poetshulp – is meeverzekerd. Een hele geruststelling.

Op maat van uw bedrijf

We gaven enkele voorbeelden van een traiteur, maar KBC weet als geen ander dat elk bedrijf verschillend is. Daarom biedt KBC boven op zijn goede voorwaarden nog zes speciale sectorvoorwaarden aan voor:

  • horeca;
  • garagisten en aanverwante beroepen;
  • wellness, beauty en health;
  • bouw- en installatiebedrijven;
  • land- en tuinbouw;
  • handel.

En als uw bedrijf in verschillende sectoren actief is, dan krijgt u voor elke activiteit altijd de meest geschikte voorwaarden. De KBC-Bedrijfspolis Aansprakelijkheid houdt bovendien rekening met de specifieke risico’s die verwant zijn aan de activiteiten van uw bedrijf.

Nog eens terug naar onze traiteur.
Die bereidt normaal voortreffelijke gerechten, maar die ene dag gaat het mis en loopt een aantal gasten een voedselvergiftiging op. Ook in dat geval betaalt KBC de geleden schade, omdat dat opgenomen is bij de specifieke dekkingen voor de horecasector. Ook als een klant van de traiteur bv. schade oploopt op de parking van het bedrijf kan de BA-verzekering bij aansprakelijkheid tussenbeide komen zonder dat de traiteur er zelf moet voor opdraaien.

Het zijn stuk voor stuk voldoende argumenten om een dergelijke verzekering te nemen, want in sommige gevallen kan de schade erg hoog oplopen.

Dekkingen en verzekerde bedragen

De dekkingen en verzekerde bedragen zijn aangepast aan uw bedrijfsactiviteit. In samenspraak met uw KBC-verzekeringsagent is verder maatwerk mogelijk naargelang van uw specifieke situatie.

Meer info