Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

De manier waarop we ons verplaatsen, moet fundamenteel veranderen om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. De mobiliteit van de toekomst is een mix van verschillende vervoersmiddelen, afgestemd op elke specifieke verplaatsing.

information-expr-quote--glyph
Ondernemingen moeten hun mobiliteit vergroenen. Op dat vlak moet elk bedrijf stappen beginnen zetten. De manier waarop ze omspringen met mobiliteit, heeft immers een effect op hun imago, hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen en zelfs hun fiscaliteit.

Stefan Delaet, CEO van KBC Autolease

Naar een groen wagenpark

elektrische auto opladen

De uitdaging is gigantisch, want tegen 2050 wil Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn. De omslag naar een groene mobiliteit is een cruciale vereiste om die doelstelling te halen.

KBC Autolease helpt ondernemingen hun wagenpark te vergroenen. In plaats van standaard een dieselwagen aan te bieden, kijkt het samen met het bedrijf naar het gebruiksprofiel van hun medewerkers. In functie daarvan wordt dan de juiste aandrijfvorm aangeboden. Dat kan gaan van diesel, benzine en CNG tot hybride en elektrische motoren.

De switch naar een groen wagenpark is volop aan de gang, zo blijkt uit de inschrijvingscijfers van nieuwe wagens van sectorfederatie Febiac. Tijdens de eerste 9 maanden van 2021 waren 21,8% van de nieuw ingeschreven auto’s in ons land elektrisch of hybride (met of zonder plug-in). Voor het eerst heeft meer dan één op vijf niet langer een klassieke brandstofmotor. In 2020 lag hun aandeel nog op 14,4%.

"Maar er is nog een lange weg af te leggen en de uitdagingen zijn talrijk", zegt Stefan Delaet. Want onder impuls van e-commerce zal het aantal voertuigen nog verder stijgen. Tegelijkertijd loopt de productie van elektrische wagens vertraging op door het tekort aan computerchips. "Onderschat bovendien het feit niet dat je elke elektrische wagen moet opladen. Voor elk van die wagens moet je dus ook een laadoplossing uitwerken. Dat is een grote logistieke uitdaging."

Bij de verkoop van een elektrische wagen probeert KBC Autolease zowel de werknemer als de werkgever maximaal te ontzorgen.

  • Zijn er laadpalen nodig op het bedrijventerrein van de klant?
  • Kan elke werknemer thuis een laadoplossing krijgen?
  • Voor welke laadoplossing kies je het best?
  • Hoe kun je die vlot installeren?
  • En wie draagt het brandrisico wanneer je een bedrijfswagen thuis oplaadt?

Dat zijn allemaal vragen waarop KBC Autolease een antwoord zoekt.

Multimobiliteit

"Technologie kan ons heel erg helpen met het reduceren van de CO2-uitstoot. Maar het volstaat voor bedrijven niet om alleen maar de switch te maken naar een groen wagenpark. Ook de mindset moet veranderen. Werknemers hoeven niet voor elke verplaatsing de auto te gebruiken. Want een duurzame mobiliteit is een meer diverse mobiliteit’" zegt Steven de Fleurquin, policy advisor KBC Corporate Banking.

Die mentaliteitsverandering is volop aan de gang, zowel bij werknemers als werkgevers. Tot niet zo lang geleden was het bij de meeste bedrijven een standaardpraktijk om alle werknemers met een bepaalde functie een bedrijfswagen te geven. Niet alle werknemers zitten daar nog op te wachten. En dan gaat het zeker niet alleen over de millennials die sowieso al een andere visie hebben op mobiliteit. Maar ook de oudere generaties maken veel bewustere keuzes. Werkgevers moeten daarbij stilstaan, want de medewerkers die geen nood hebben aan een bedrijfswagen, willen misschien eerder een fiets of een abonnement voor het openbaar vervoer als deel van hun verloning.

Om voor iedereen aantrekkelijk te zijn, moet een zo groot mogelijk aanbod aan mobiliteitsoplossingen worden meegenomen in het verloningsbeleid. KBC Autolease kan bedrijven helpen om dit aanbod uit te bouwen. Daarbij vertrekt ze vanuit het concept van multimobiliteit.

"Niet elke verplaatsing moet met hetzelfde vervoersmiddel gebeuren", zegt Stefan Delaet. "Multimobiliteit betekent dat medewerkers hun mobiliteitsoplossingen kunnen kiezen in functie van hun specifieke behoeften. Die kunnen van persoon tot persoon en van situatie tot situatie verschillen. Mobiliteit is dus eens de auto, de fiets, het openbaar vervoer of deelsystemen. Zelfs thuiswerk is een mobiliteitsoplossing."

Gedecentraliseerde mobiliteit

Het mobiliteitsbeleid van een onderneming gaat niet enkel over vervoersmiddelen.

"Een geslaagd mobiliteitsbeleid vereist een veel ruimere visie. Het gaat ook over de werkorganisatie en de inplanting van het bedrijf zelf", zegt Steven de Fleurquin. "Nu wonen we vaak in het groen op een afgelegen plek, om te gaan werken vele kilometers verder op een industrieterrein in the middle of nowhere. Dit heeft een grote ecologische impact."

Thuiswerk kan daar al een deel van de oplossing van het probleem betekenen. De klanten van KBC Corporate Banking die hun mobiliteitsmix willen vergroenen of die een nieuwe of bijkomende bedrijfssite willen inplanten, kunnen een beroep doen op Traject. Traject is een adviesbureau in verkeer en mobiliteit en is een partner van KBC. Traject begeleidt bedrijven onder andere bij het opstellen van een mobiliteitsstrategie en mobiliteitsplan. Indien de ondernemer verhuisplannen heeft of een bijkomende bedrijfssite overweegt, kan Traject helpen bij het maken van de juiste locatiekeuze en de inschatting van de verwachte mobiliteitsimpact voor de medewerkers.

"Het transport van goederen brengt een aanzienlijke CO2-uitstoot met zich mee. Ook daar is er nog werk", vertelt Steven de Fleurquin. KBC Autolease gelooft dat decentralisatie een belangrijke trend zal zijn in de mobiliteit van de toekomst. "We evolueren naar een distributiemodel met veel meer gedecentraliseerde punten", zegt Stefan Delaet. "Want dan ontstaan er meer mobiliteitsopties. Vrachtwagens gaan naar de verdeelpunten, maar van daaruit kunnen de laatste kilometers worden afgelegd met fietsen of zelfs bakfietsen."

Tegelijkertijd zullen niet alleen logistieke bedrijven en pakjesdiensten hun model moeten herzien. Ook de consumenten zullen hun gedrag moeten aanpassen. "We evolueren veel meer naar een hub-aanpak, met gedecentraliseerde leverpunten. In veel gevallen zullen consumenten hun pakje niet langer thuis geleverd krijgen maar zullen ze dat zelf – en liefst met de fiets – moeten ophalen in een winkel of verdeelpunt in hun buurt. De oplossing van het mobiliteitsprobleem kan niet door één partij worden opgelost. Iedereen moet een inspanning doen."
 

Duurzaamheid in de praktijk: Vandersanden

information-expr-quote--glyph
Al tien jaar zetten we systematisch in op de verduurzaming van onze bedrijfswagens’.

Vandersanden uit Bilzen

Familiebedrijf Vandersanden uit Bilzen is één van de grootste baksteenproducenten in Europa. Het maakt onder meer gevelstenen en straatstenen in productiesites verspreid over België, Nederland en Duitsland. "Duurzaamheid is een topprioriteit voor onze onderneming. Winst is in de eerste plaats een middel om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren", zegt afscheidnemend CFO Guy Wauters.

Die focus op duurzaamheid trekt Vandersanden ook door in het mobiliteitsbeleid. "Al bijna tien jaar zetten we systematisch in op de verduurzaming van onze bedrijfswagens", zegt Guy Wauters. Zo moeten werknemers voor hun salariswagen minder loon inleveren naarmate ze kiezen voor een wagen met een hogere ecoscore. Hoe hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker de wagen. "Daarnaast hanteren we ook een minimale ecoscore, die we elk jaar stelselmatig optrekken. Daardoor is er voor dieselwagens geen plaats meer in ons wagenpark." In 2017 lag de gemiddelde ecoscore van de bedrijfsvloot op 64. Intussen is die al gestegen tot 74.

Die evolutie wordt nu nog versneld onder impuls van de nieuwe fiscale regels voor bedrijfswagens. Tussen 2023 en 2026 bouwt de overheid de fiscale voordelen voor brandstof- en hybride wagens af. Vanaf 2026 zullen alleen nog elektrische bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn. "Van onze bijna 200 bedrijfswagens rijdt er zowat een vijfde elektrisch. Dat aantal zal de komende jaren sterk stijgen. Daarom zijn we nu volop bezig met het uitwerken van een beleid rond de laadinfrastructuur. Dat is niet evident, omdat de situatie van elke medewerker anders is."

Het mobiliteitsbeleid van Vandersanden draait niet alleen om auto’s. Zo kregen werknemers ook al de kans om een fiets te leasen. Van de 300 medewerkers in België koos ongeveer een kwart voor een leasefiets.

KBC wijst er uitdrukkelijk op dat het gebruik van termen als 'groen' en 'duurzaam' op deze webpagina geenszins suggereert dat wat wordt beschreven al (volledig) in overeenstemming is met de EU-Taxonomie.