Nieuwe aanvullende pensioenregeling voor zelfstandigen met een eenmanszaak

Nieuwe aanvullende pensioenregeling voor zelfstandigen met een eenmanszaak

Gepubliceerd op 26 maart 2018 

Tot voor kort konden zo’n 450.000 kleine zelfstandigen zonder vennootschap maar een beperkt aanvullend pensioen opbouwen. De regering brengt daar verandering in met een nieuwe pensioenovereenkomst voor zelfstandigen, afgekort de POZ.

Wat is de POZ?

KBC ondersteunt uniek zakenmodel

Het is een nieuw fiscaal product in de tweede pijler, dat KBC zal aanbieden aan zelfstandigen inclusief vrije beroepen. Ook meewerkende echtgenoten komen in aanmerking. In feite wordt de POZ de evenknie van de IPT (Individuele PensioenToezegging), die al langer bestaat voor ondernemers die hun activiteiten in een vennootschap hebben ondergebracht.

Waarom een nieuwe aanvullende pensioenregeling?

Het wettelijke pensioen van een zelfstandige is laag: het ligt rond de 850 euro. Het gevolg: zelfstandigen met pensioen moeten vaak inleveren op hun huidige levensstandaard. Dus werd de mogelijkheid in het leven geroepen om op een fiscaal gunstige manier een extra pensioenkapitaal op te bouwen.

Zo kan een ondernemer een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. Een oplossing met grenzen: u mag maximaal 8,17% van uw netto belastbaar inkomen besteden aan uw VAPZ, met voor het inkomstenjaar 2018 een absoluut maximum van 3.187,04 euro.

Waarom kiezen voor een POZ?

  • Het is een fiscaal gunstige manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. De spaarmogelijkheid biedt een belastingvermindering van 30% op de premies die u betaalt (op die premies wordt 4,4% taks geheven). Het bedrag dat u als zelfstandige via de POZ kunt sparen, is niet begrensd in absolute cijfers, maar u moet wel rekening houden met een 80%-regel, die berekend wordt op basis van uw gemiddelde inkomen van de jongste drie jaren.
  • Bij de uitbetaling van de POZ naar aanleiding van een overlijden of wettelijk pensioen geniet u een gunstige inkomstenbelasting van 10%. Er zijn wel nog enkele andere afhoudingen: een solidariteitsbijdrage van 2% en een RIZIV-bijdrage van 3,55% op de totale uitkering.
  • Het is een veilige pensioenspaarformule: de nettopremies leveren een gegarandeerde interestopbrengst op en vormen het pensioenkapitaal (Tak 21-levensverzekering).
  • Als de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van KBC Verzekeringen het toelaten, kan de opbrengst van het KBC-Life Pension Plan-POZ ook jaarlijks worden aangevuld met een variabele – niet gegarandeerde – winstdeling.
  • Waarborg overlijden: u kunt in het contract van het KBC-Life Pension Plan-POZ een aanvullende overlijdensdekking opnemen. Een bijkomende bescherming voor uw nabestaanden. Ingeval u vroegtijdig overlijdt, ontvangen zij het afgesproken kapitaal.

Alvast een belangrijke tip: haal eerst het maximale fiscale voordeel uit uw VAPZ (u kunt dit zelf berekenen in KBC Touch, Zakelijke Verzekeringen), want het voordeel van een VAPZ-storting kan gemakkelijk dubbel zo groot zijn als in de POZ. Het ideale scenario is dat u uw KBC-Life Pension Plan-VAPZ aanvult met het fiscale voordeel van de POZ.

Hebt u nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij uw KBC-verzekeringsagent. We houden u er via onze website van op de hoogte vanaf wanneer u deze POZ kunt afsluiten bij KBC Verzekeringen.

Meer info