Rechtsbijstandsverzekering

Waarvoor dient deze verzekering?

Rechtsbijstandsverzekering

Waarvoor dient deze verzekering?

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Er zijn heel wat situaties waarbij juridische hulp geen overbodige luxe is. Een rechtsbijstandsverzekering geeft je juridische en financiële bijstand. Ze geeft je als bedrijfsleider een geruster gevoel.

Wie is verzekerd?

Iedereen actief in jouw bedrijf is beschermd met deze verzekering, van de bedrijfsleiding tot en met de jobstudenten.

Wat is verzekerd?

 • Lijd je als bedrijfsleider schade door de fout van iemand anders? We helpen je de vergoeding te vorderen, ook van overheidsinstellingen en andere verzekeraars.
 • We zorgen voor je strafrechtelijke verdediging als je vervolgd wordt voor een onopzettelijk misdrijf tijdens het bedrijfsleven.
 • Zit de persoon die je bedrijf schade berokkent financieel aan de grond? KBC vergoedt je schade tot 12.500 euro. Voor lichamelijke letsels komt daar nog 12.500 euro bovenop. 

Wat is er niet verzekerd?

Enkele uitsluitingen die niet vallen onder de rechtsbijstandsverzekering, zoals:

 • Wetgeving over arbeidsongevallen en arbeidsverhoudingen
 • Louter immateriële schade
 • Motorrijtuiggeschillen
 • Opzettelijke misdrijven

Sectorvoorwaarden

Voor sommige sectoren zijn er bijkomende dekkingen. Binnen de verzekering rechtsbijstand heeft elk van die sectoren zijn eigen kenmerken. Hieronder vind je een lijst van de verschillende sectoren:

 • Horeca
 • Garage en aanverwante beroepen
 • Wellness, beauty en health
 • Bouw- en installatiebedrijven
 • Land- en tuinbouw
 • Handel

Goed om te weten

 • Op deze verzekering is het Belgische recht van toepassing.
 • Deze verzekering is geldig voor drie jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd, tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk drie maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
 • Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Voor een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

Deze verzekering maakt deel uit van de KBC-Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen. De KBC-Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Zoek een KBC-verzekeringsagent in je buurt

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Het Gewaarborgd Loon (werknemers)

Het Gewaarborgd Loon (werknemers)

Een financiële bescherming voor wanneer je werknemer werkonbekwaam is door een arbeidsongeval.
Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Vraag je wel eens aan je kind om een handje te helpen in de zaak? Of aan je echtgenoot om de post weg te doen? Verzeker hen ook voor mogelijke ongevallen.
Ongevallenverzekering voor onbezoldigde helpers

Ongevallenverzekering voor onbezoldigde helpers

Een afzonderlijke verzekering voor wanneer je af en toe hulp krijgt van vrienden en familie die geen personeel zijn.
Pensioensparen voor zelfstandigen (VAPZ)

Pensioensparen voor zelfstandigen (VAPZ)

Het VAPZ, ofwel Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen, is een levensverzekering waarmee je op een fiscaal vriendelijke manier een pensioenkapitaal opbouwt voor later.