Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

KBC-Polis voor Bestuurders

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

KBC-Polis voor Bestuurders

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurders van een vennootschap of vzw kunnen tekort schieten in de uitvoering van hun opdracht en als daar schade uit voortvloeit kunnen zij hier aansprakelijk voor worden gehouden.

De verzekering BA Bestuurder beschermt bestuurders tegen financiële schadeclaims van derden voor een bestuursfout: we betalen de schadevergoedingen en ook verdedigingskosten.

Wie is verzekerd?

Met de verzekering BA Bestuurder zijn alle bestuurders van je vennootschap of vzw beschermt..

Je sluit de verzekering af voor alle vroegere, huidige en toekomstige bestuurders. Zo bescherm je iedere bestuurder automatisch en moet je niet iedereen afzonderlijk in de polis opnemen.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • opzettelijke schade
 • geldboetes en straffen
 • schade die andere verzekeringen al dekken: materiële en lichamelijke schade, …

De volledige lijst met uitsluitingen kan geraadpleegd worden in de algemene voorwaarden.

Je premie

De premie die je betaalt, hangt af van een aantal zaken, zoals:

 • de financiële situatie
 • de grootte
 • de activiteiten
 • het schadeverleden

Bescherm je bedrijfswerking volledig

Wat je nog moet weten

 • Op deze verzekering is het Belgische recht van toepassing.
 • De verzekering in deze polis geldt voor één jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij je ze uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag opzegt.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
 • Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure op te starten.

Deze verzekering maakt deel uit van de KBC-Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen. De KBC-Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België – btw BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep.

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Ook interessant