Diefstalverzekering

Waarom de verzekering diefstal?

Diefstalverzekering

Waarom de verzekering diefstal?

Dankzij de KBC-Verzekering Diefstal ben je verzekerd tegen het verlies van goederen door diefstal. Maar ook tegen beschadiging, zelfs al slaagt de dief er niet in om effectief iets te stelen.

Wat is onder andere verzekerd?

Je bent gedekt voor verlies of beschadiging door diefstal, of poging tot diefstal. Dat kan gaan om:

  • Inhoud in de verzekerde gebouwen: koopwaar, materieel, dieren, inboedel en waarden (obligaties, geld, goud …)
  • Onder bepaalde omstandigheden ook inboedel en materieel buiten de gebouwen
  • Als de gebouwen zelf niet meeverzekerd zijn in deze polis, dan voorzien we in een waarborg tot een bedrag van 2.500 euro (ABEX 480). Voor huurders regelen we de schade voor rekening van de eigenaar.

Sleutels van buitendeuren en de safe gestolen of verloren? We vergoeden de vervanging daarvan. Alsook de vervanging van de sloten door gelijkaardige sloten. De vergoeding van beide is maximum 500 euro (ABEX 480).

Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

  • Winkeldiefstal
  • Financieel verlies door diefstal van bank- of kredietkaarten
  • Indirecte schade zoals verlies van winst of gebruiksderving

Vereiste preventiemaatregelen

We verwachten dat je redeneert zoals ‘een goede huisvader’. Dit wil zeggen dat je een aantal basismaatregelen neemt om pogingen tot diefstal te vermijden. Afhankelijk van de diefstalgevoeligheid en de verzekerde bedragen kunnen we je vragen om extra maatregelen te nemen.

Je waarden, zoals geld en obligaties, zijn standaard meeverzekerd tot 2.000 euro (ABEX 480). Met een waardenverzekering kun je deze ruimer verzekeren.

Wat je ook nog moet weten

  • Dit is een zaakschadeverzekering
  • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
  • De verzekering  geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
  • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de deze verzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Patrimoniumpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Ook interessant

Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Vraag je wel eens aan je kind om een handje te helpen in de zaak? Of aan je echtgenoot om de post weg te doen? Verzeker hen ook voor mogelijke ongevallen.

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Eist een bedrijf, vzw of persoon een schadevergoeding omdat jij als bestuurder een fout maakt? De KBC-Polis voor Bestuurders beschermt je vennootschap of vereniging én je privévermogen. Ontdek er alles over.

Verzekering voor goederen die je vervoert

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in je voertuig? Bescherm je lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal, en neem een verzekering voor je vervoerde goederen.

Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Ook artsen zijn mensen, en mensen maken soms fouten. Die kunnen grote gevolgen hebben. Ben jij voldoende beschermd bij vragen om schadevergoeding van je patiënten in het kader van je beroepsleven?