brede weersverzekering

KBC-Brede Weersverzekering

Bescherm je gewassen tegen extreem weer

 • Verzeker je gewassen tegen hagel, storm, hevige regen, droogte, etc.
 • Erkend door de Vlaamse overheid
 • Krijg tot 65% van je premie terug met een subsidie

 

Maak een afspraak

Wat is de Brede Weersverzekering?

De Brede Weersverzekering verzekert de schade aan je gewassen door vorst, storm, hagel, ijs, sneeuw, uitzonderlijke droogte en hevige en aanhoudende regen.

Krijg 65 % van je premie terug met de subsidie van de Vlaamse overheid

De KBC-Brede Weersverzekering is erkend door de Vlaamse overheid. Daarom heb je met deze verzekering recht op een subsidie die 65% van je premie bedraagt. Meer info over de subsidie en de voorwaarden, vind je hier.

Waarom kiezen voor een brede weersverzekering?

Door de afbouw van het rampenfonds, is het verstandig om je gewassen extra te beschermen tegen schade door extreme weersomstandigheden. Daarnaast zorgt de klimaatverandering ervoor dat hagel en storm de laatste jaren meer schade veroorzaken.

Als je je gewassen verzekert, stel je bovendien het voortbestaan van je landbouwbedrijf veilig. Ten slotte is de brede weersverzekering van KBC erkend door de Vlaamse overheid, waardoor je recht hebt op een subsidie die tot 65% van je premie vergoedt.

Wat is wel en niet verzekerd?

Wel verzekerd

Schade aan je verzekerde teelten en gewassen

We vergoeden de schade als gevolg van:

 • Vorst
 • Storm
 • Hagel
 • Ijs en sneeuwdruk
 • Hevige of aanhoudende regen
 • Ernstige droogte

De schade moet voldoen aan de criteria vermeld in de algemene voorwaarden of moet door de overheid erkend worden als ramp.

Niet verzekerd

 

 • Schade aan gewassen die al geoogst zijn
 • Schade door waterlopen, kanalen, vijvers of meren die buiten hun oevers treden
 • Schade door het telen van gewassen in een periode die daarvoor niet geschikt is of op een perceel dat daarvoor niet geschikt is 
 • Schade door het niet kunnen oogsten van gewassen, vanaf 1 november
 • Schade door ziekten

De volledige lijst met uitsluitingen vind je terug in de algemene voorwaarden.

Goed om te weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij je ze uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag opzegt.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
  Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een premieberekening van de KBC-Brede Weersverzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringsagent.
 • De KBC-Brede Weersverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
 • BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
 • Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
 • Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker het informatiedocument voor je de verzekering sluit

Interesse?

Voor een offerte van de KBC-Brede Weersverzekering, kun je terecht bij je KBC-verzekeringsagent.