brede weersverzekering

KBC-Brede Weersverzekering

 • Verzeker je gewassen tegen hagel, storm, vorst, sneeuwdruk, regen en droogte
 • Krijg tot 65% van je premie terug met een subsidie
 • Erkend door de Vlaamse overheid

 

Wat is de KBC-Brede Weersverzekering?

De KBC-Brede Weersverzekering verzekert de schade aan je gewassen door

 • Vorst
 • Storm
 • Hagel
 • Ijs
 • Sneeuw
 • Uitzonderlijke droogte
 • Intense, hevige en aanhoudende regen

Krijg 65% van je premie terug met de subsidie van de Vlaamse overheid

De KBC-Brede Weersverzekering is erkend door de Vlaamse overheid. Daarom heb je met deze verzekering recht op een subsidie die 65% van je premie bedraagt. 

→ Meer info over de subsidie en de voorwaarden (lv.vlaanderen.be)

Waarom kiezen voor de KBC-Brede Weersverzekering?

Het is het verstandig om je gewassen extra te beschermen tegen schade door extreem weer, zeker nu het rampenfonds wordt afgebouwd.

Door de klimaatverandering is er de laatste jaren meer schade door hagel en storm.

Als je je gewassen verzekert, stel je het voortbestaan van je landbouwbedrijf veilig.

Wat is wel en niet verzekerd in de KBC-Brede Weersverzekering?

Wel verzekerd

Schade aan je teelten en gewassen door de volgende weersomstandigheden

 • Vorst
 • Storm
 • Hagel
 • Ijs
 • Sneeuw
 • Uitzonderlijke droogte
 • Intense, hevige en aanhoudende regen

Deze weersomstandigheden moeten bovendien voldoen aan de criteria in de algemene voorwaarden of door de overheid erkend worden als ramp.

Niet verzekerd

 

 • Schade aan gewassen die al geoogst zijn, uitgezonderd het veldroten van vlas en het drogen op het veld van graszaad
 • Schade door waterlopen, kanalen, vijvers of meren die buiten hun oevers treden
 • Schade door het telen van gewassen in een periode die daarvoor niet geschikt is of op een perceel dat daarvoor niet geschikt is 
 • Schade door het niet kunnen oogsten van gewassen vanaf 1 november
 • Schade door ziekten

De volledige lijst met uitsluitingen vind je terug in de algemene voorwaarden.

brede weersverzekering als lid van boerenbond

Lid van Boerenbond?

Dan verzeker je je gewassen met een lagere franchise als je een brede weersverzekering afsluit bij KBC. We verlagen namelijk het eigen risico van 30% naar 25%.

Goed om te weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De duur van de vezekering bedraagt 1 jaar. De verzekering wordt niet stilzwijgend verlengd.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een premieberekening van de KBC-Brede Weersverzekering kun je terecht bij je verzekeringsagent.
 • De KBC-Brede Weersverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
 • BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
 • Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
 • Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Interesse in de KBC-Brede Weersverzekering?

Je verzekeringsagent maakt je graag een offerte.

Maak een afspraak