Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Hoe bepaal je als ondernemer de waarde van je handelszaak? De verschillende waarderingsmethodes en zoveel meer ontdek je hier.

Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Hoe bepaal je als ondernemer de waarde van je handelszaak? De verschillende waarderingsmethodes en zoveel meer ontdek je hier.

Sta je op het punt een zaak over te nemen, maar weet je niet hoeveel dat bedrijf waard is? Er bestaat geen manier om 100% juist de waarde van je onderneming te bepalen. Die waarde is namelijk zo veel meer dan een getalletje. Want je houdt bijvoorbeeld ook rekening met de knowhow van je personeel en de verwachtingen van de sector. In dit artikel geven we een kort overzicht van vaak gebruikte methodes voor de waardebepaling van je zaak.

De intrinsieke waarde

Onder de intrinsieke waarde van een onderneming verstaan we de som van de huidige werkelijke waarde van een bedrijf, met uitzondering van de goodwill (zoals naambekendheid, klantenrelaties, knowhow of ligging).

Voor een handelszaak:

Bij een handelszaak maakt men een staat op van de werkelijke waarde van alle onderdelen van de zaak, bv. voorraden, machines en meubilair.

Voor vennootschappen:

Bij vennootschappen baseert men de intrinsieke waarde op de balans. Eens de waarde van de activa is bepaald, worden daarvan de schulden aan derden afgetrokken. 

De opbrengstwaarde

Als belangrijkste uitgangspunt vertrekt men hier van de winst uit het verleden van de onderneming. Zo verwacht elke ondernemer dat de prijs die hij nu betaalt niet hoger is dan de huidige waarde van de toekomstige inkomsten. Vaak wordt de gemiddelde nettowinst van de laatste drie jaar gedeeld door de actualisatiefactor.

Actualisatiefactor = de rente van een risicoloze belegging + een risicopremie die schommelt tussen 1 en 5 procent.

Een risicopremie = afhankelijk van de kwetsbaarheid van een bedrijf, de aard van de sector, de mogelijkheden om een concurrentievoordeel te behouden, enz. Hoe hoger het risico, hoe hoger het percentage. 

De discounted cashflowmethode

De waardebepaling volgens deze methode is volledig gebaseerd op hoe een bedrijf het in de toekomst zal doen. Aan de hand van duidelijk uitgewerkte strategische plannen worden de nettokasstromen voor de komende drie tot vijf jaar geschat. Weet wel dat het niet gemakkelijk is om toekomstige cashflows te voorspellen. Professionele hulp is dus misschien wel noodzakelijk.

Voordeel:

In theorie geeft dit het meest correcte beeld van de waarde van een onderneming.

Nadeel:

Het is niet gemakkelijk om toekomstige cashflows te voorspellen. 

Enkele tips:

  • Omdat geen enkele methode volledig waterdicht is, zoek je het best naar een combinatie van verschillende methodes.
  • Denk verder dan de financiële waarde. Know-how, toekomstperspectieven en kansen voor een bedrijf hebben ook een waarde.
  • Laat je in dit hele proces bijstaan door iemand die al enkele jaren ervaring heeft met waardebepalingen. 

Waar vind ik juridische, fiscale en financiële informatie over een overname?

Je wilt een zaak overnemen, maar zit nog met een heleboel vragen? Dat is niet meer dan normaal. Gelukkig sta je er niet alleen voor. KBC biedt (startende) ondernemers de kans om gratis een beroep te doen op een uitgebreid netwerk van juridische, financiële en fiscale experts. Met hun ervaring en knowhow kunnen zij je advies op jouw maat verlenen. Zo start je correct én met het nodige zelfvertrouwen aan het overnameproces.
Waar vind ik juridische, fiscale en financiële informatie over een overname?

Een bestaand bedrijf overnemen: hoe begin ik?

  • Welke overnamestructuur kiezen?
  • Wat met de schulden en het personeel?
  • Volg het stappenplan voor een vliegende start
     
Een bestaand bedrijf overnemen: hoe begin ik?

Hoe formuleer je een overnamecontract?

Het opstellen van een overnamecontract is voor heel wat starters die een zaak willen overnemen geen gemakkelijke opgave. Wat moet er precies in? Een overnamecontract bevat alle elementen die een normaal contract ook heeft, maar daarnaast ook enkele specifieke regelingen zoals het earn-outprincipe.
Hoe formuleer je een overnamecontract?