Hoe kan ik duurzaam ondernemen?

Hoe kan ik duurzaam ondernemen?

People, planet, profit: dé drie pijlers van duurzaam ondernemen. Hoe pas je dat concreet toe op jouw onderneming?

Wat betekent duurzaam ondernemen nu juist?

Duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) genoemd, dekt een hele lading. De absolute kern houdt in dat je bij alle bedrijfsbeslissingen kansen benut voor drie belangrijke dimensies: economie, sociaal en milieu. Oftewel het bekende 3P-model, people, planet, profit. Wil je dit model correct implementeren, dan moet je eerst weten waarvoor de verschillende componenten staan.

1. People

Binnen mvo vertegenwoordigt ‘people’ het sociale aspect van ondernemen: hoe je ondernemerschap alle mensen binnen en buiten de onderneming beïnvloedt.

2. Planet

Jij hebt vast al nagedacht over de impact van ondernemen op het milieu. Dat is een ruim begrip. In eerste instantie denk je misschien aan vervuiling, maar ook zaken als geurhinder en geluidsoverlast zijn van belang. 

 3. Profit

Profit focust op de economische pijler van ondernemen. Goederen en diensten produceren waarbij winst de maatstaf is voor de maatschappelijke waardering ervan.

Duurzaam ondernemen heeft een vrijwillig karakter. Dat is net het mooie aan het concept, het gaat om de initiatieven die jij als ondernemer wilt nemen. Kortom: je gaat een stap verder dan datgene waartoe de wet je verplicht. 

Hoe pak je mvo aan?

Bepaal een geïntegreerde strategie

Duurzaam ondernemen vergt dikwijls een echte organisatieverandering. Eerst en vooral dien je op strategisch niveau te bepalen welke duurzame aspecten belangrijk zijn voor jou en je bedrijf. Definieer een concrete visie en een missie als basis voor de implementatie. Weet dat bovenvermelde 3 dimensies onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Zo vullen ze elkaar aan, beïnvloeden ze elkaar en raken ze soms onderling in conflict. De grote uitdaging? Dat is het vinden van een evenwicht. Je moet zorgen dat people, planet en profit gelijkwaardig worden meegenomen in het volledige beleid. 

Zorg voor een uitvoerige implementatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt meer in dan maatschappelijke betrokkenheid of liefdadigheidsacties. Akkoord, het kan deel uitmaken van je implementatie, maar is niet het absolute fundament. Concreet: hoe zorg je dat mvo diep tot in de weefsels dringt van je organisatie? Door het te implementeren in:

 • Alle bedrijfsprocessen- en systemen
 • Strategische tools en vaardigheden binnen je organisatie
 • Structuren en culturen tussen je medewerkers 

 De kans is groot dat je regelmatig zal moeten bijsturen. Duurzaam ondernemen is een dynamisch proces. Meer nog, het is een middel, geen eindbestemming.

Overleg en communiceer voldoende met alle stakeholders

Duurzaam handelen op economisch, sociaal en milieugerelateerd vlak? Daarvoor dien je de verwachtingen van je omringende samenleving en je stakeholders te kennen. Daarom is overleg en dialoog met alle belanghebbende partijen een cruciaal facet van mvo. Betrokken partijen:

 • Werknemers
 • Aandeelhouders
 • Leveranciers
 • Klanten
 • Consumenten
 • Lokale gemeenschap waarin je onderneemt
 • Overheden
 • Milieuverenigingen en ngo’s 

Enkele voorbeelden van duurzaam ondernemen in de praktijk

Meer voor het milieu

Misschien denk je als ondernemer aan het correct sorteren van afval. En tracht je verspilling steeds te voorkomen. Duurzaam ondernemen reikt nog verder. Zo kun je zorgen dat er minder materiaal wordt gebruikt om tot een eindproduct te bekomen. Of ervoor zorgen dat hergebruik mogelijk is. Denk ook aan het maken van nieuwe afspraken met je leveranciers. Dat gaat onder andere over de inkoop van niet-milieubelastende producten en het beperken van verpakkingen. En je klanten? Die kun je adviseren over ecologische alternatieven of het duurzaam gebruik van een van je producten.

Meer voor je medewerkers

Als werkgever draag je sowieso de plicht om de veiligheid van je medewerkers te waarborgen. Wil je écht de belangen van mvo behartigen, dan neem je ook andere factoren in acht. Hoe gaan de medewerkers met elkaar om? Bied je gelijke kansen voor mannen en vrouwen? En hoe staat het met werknemers van allochtone afkomst? Verder is de balans werk-privé een essentieel aspect. En niet te vergeten, het toejuichen van alternatieve vervoerswijzen. 

Meer voor de maatschappij

Een steentje bijdragen aan de maatschappij? Dat kan bijvoorbeeld door diervriendelijke producten te maken. Of acties te organiseren om de buurt vooruit te helpen. Het hoeft niet altijd rechtstreeks met je hoofdactiviteiten te maken te hebben. Het gaat er meer om dat je een signaal geeft. Je bedrijf krijgt van de samenleving de mogelijkheid en ruimte om haar activiteiten uit te voeren. Als ondernemer laat je zien dat je dit apprecieert. En dat je iets wil terugdoen voor die samenleving. Dit is niet enkel voordelig voor de samenleving. Ook jij en je onderneming worden er beter van, onder andere dankzij een positief imago.  

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ik wil een bestaande zaak overnemen. Hoe begin ik?

Ik wil een bestaande zaak overnemen. Hoe begin ik?

Michiel Verhamme

“1 tot 5 jaar.” Zolang duurt het om een overname en de bijhorende verkoop van een zaak te voltooien. Je begrijpt dat een goede voorbereiding en de juiste kennis van cruciaal belang zijn in een vereenvoudigd overnameproces. Laat je dus liefst bijstaan door professionals en vermijd zo dat je voor onaangename verrassingen komt te staan. Je wilt een zaak overnemen, maar je weet niet goed hoe? Je leest er hier alles over.

Hoe vraag ik een btw-nummer aan?

Hoe vraag ik een btw-nummer aan?

Michiel Verhamme

Een van de eerste formaliteiten bij het opstarten van een onderneming is het inschrijven bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Bij die inschrijving krijg je een ondernemingsnummer toegewezen. Dat ondernemingsnummer moet je activeren als btw-nummer.

Blog: Wegdromen van een eigen zaak: Sophie’s wijnbar

Blog: Wegdromen van een eigen zaak: Sophie’s wijnbar

Eva Vissers

Sophie Huysentruyt droomde al een tijdje van haar eigen wijnbar. Naar het voorbeeld van de gekende Tupperware-avonden organiseerde ze thuis af en toe wijndegustaties. Ze deed dat in bijberoep in combinatie met een kantoorbaan bij een bouwbedrijf. Maar Sophie’s passie voor wijn bleef groeien. Tijd dus om grotere plannen te maken.

Hoe ontdek je een niche in de markt?

Hoe ontdek je een niche in de markt?

Bart De Waele

Als startende ondernemer heb je twee opties: ofwel betreed je een markt waar er al heel wat concurrentie is en probeer je je op een of andere manier te differentiëren. Ofwel zoek je naar een markt waar er nog heel wat ruimte is, of zelfs helemaal nog geen concurrentie, het bekende ‘gat in de markt’ dus. Sowieso kies je het best een duidelijk afgelijnd deel van de markt om te starten. Zo’n deel noemen we een niche.