Hoe kan ik duurzaam ondernemen?

Hoe kan ik duurzaam ondernemen?

People, planet, profit: dé drie pijlers van duurzaam ondernemen. Hoe pas je dat concreet toe op jouw onderneming?

Wat betekent duurzaam ondernemen nu juist?

Duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) genoemd, dekt een hele lading. De absolute kern houdt in dat je bij alle bedrijfsbeslissingen kansen benut voor drie belangrijke dimensies: economie, sociaal en milieu. Oftewel het bekende 3P-model, people, planet, profit. Wil je dit model correct implementeren, dan moet je eerst weten waarvoor de verschillende componenten staan.

1. People

Binnen mvo vertegenwoordigt ‘people’ het sociale aspect van ondernemen: hoe je ondernemerschap alle mensen binnen en buiten de onderneming beïnvloedt.

2. Planet

Jij hebt vast al nagedacht over de impact van ondernemen op het milieu. Dat is een ruim begrip. In eerste instantie denk je misschien aan vervuiling, maar ook zaken als geurhinder en geluidsoverlast zijn van belang. 

 3. Profit

Profit focust op de economische pijler van ondernemen. Goederen en diensten produceren waarbij winst de maatstaf is voor de maatschappelijke waardering ervan.

Duurzaam ondernemen heeft een vrijwillig karakter. Dat is net het mooie aan het concept, het gaat om de initiatieven die jij als ondernemer wilt nemen. Kortom: je gaat een stap verder dan datgene waartoe de wet je verplicht. 

Hoe pak je mvo aan?

Bepaal een geïntegreerde strategie

Duurzaam ondernemen vergt dikwijls een echte organisatieverandering. Eerst en vooral dien je op strategisch niveau te bepalen welke duurzame aspecten belangrijk zijn voor jou en je bedrijf. Definieer een concrete visie en een missie als basis voor de implementatie. Weet dat bovenvermelde 3 dimensies onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Zo vullen ze elkaar aan, beïnvloeden ze elkaar en raken ze soms onderling in conflict. De grote uitdaging? Dat is het vinden van een evenwicht. Je moet zorgen dat people, planet en profit gelijkwaardig worden meegenomen in het volledige beleid. 

Zorg voor een uitvoerige implementatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt meer in dan maatschappelijke betrokkenheid of liefdadigheidsacties. Akkoord, het kan deel uitmaken van je implementatie, maar is niet het absolute fundament. Concreet: hoe zorg je dat mvo diep tot in de weefsels dringt van je organisatie? Door het te implementeren in:

 • Alle bedrijfsprocessen- en systemen
 • Strategische tools en vaardigheden binnen je organisatie
 • Structuren en culturen tussen je medewerkers 

 De kans is groot dat je regelmatig zal moeten bijsturen. Duurzaam ondernemen is een dynamisch proces. Meer nog, het is een middel, geen eindbestemming.

Overleg en communiceer voldoende met alle stakeholders

Duurzaam handelen op economisch, sociaal en milieugerelateerd vlak? Daarvoor dien je de verwachtingen van je omringende samenleving en je stakeholders te kennen. Daarom is overleg en dialoog met alle belanghebbende partijen een cruciaal facet van mvo. Betrokken partijen:

 • Werknemers
 • Aandeelhouders
 • Leveranciers
 • Klanten
 • Consumenten
 • Lokale gemeenschap waarin je onderneemt
 • Overheden
 • Milieuverenigingen en ngo’s 

Enkele voorbeelden van duurzaam ondernemen in de praktijk

Meer voor het milieu

Misschien denk je als ondernemer aan het correct sorteren van afval. En tracht je verspilling steeds te voorkomen. Duurzaam ondernemen reikt nog verder. Zo kun je zorgen dat er minder materiaal wordt gebruikt om tot een eindproduct te bekomen. Of ervoor zorgen dat hergebruik mogelijk is. Denk ook aan het maken van nieuwe afspraken met je leveranciers. Dat gaat onder andere over de inkoop van niet-milieubelastende producten en het beperken van verpakkingen. En je klanten? Die kun je adviseren over ecologische alternatieven of het duurzaam gebruik van een van je producten.

Meer voor je medewerkers

Als werkgever draag je sowieso de plicht om de veiligheid van je medewerkers te waarborgen. Wil je écht de belangen van mvo behartigen, dan neem je ook andere factoren in acht. Hoe gaan de medewerkers met elkaar om? Bied je gelijke kansen voor mannen en vrouwen? En hoe staat het met werknemers van allochtone afkomst? Verder is de balans werk-privé een essentieel aspect. En niet te vergeten, het toejuichen van alternatieve vervoerswijzen. 

Meer voor de maatschappij

Een steentje bijdragen aan de maatschappij? Dat kan bijvoorbeeld door diervriendelijke producten te maken. Of acties te organiseren om de buurt vooruit te helpen. Het hoeft niet altijd rechtstreeks met je hoofdactiviteiten te maken te hebben. Het gaat er meer om dat je een signaal geeft. Je bedrijf krijgt van de samenleving de mogelijkheid en ruimte om haar activiteiten uit te voeren. Als ondernemer laat je zien dat je dit apprecieert. En dat je iets wil terugdoen voor die samenleving. Dit is niet enkel voordelig voor de samenleving. Ook jij en je onderneming worden er beter van, onder andere dankzij een positief imago.  

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Welke subsidies en steunmaatregelen zijn er voor starters?

Welke subsidies en steunmaatregelen zijn er voor starters?

Ilse Thys

Wist je dat je als starter beroep kan doen op verschillende subsidies en steunmaatregelen van de overheid?

Hoe begin ik aan innovatie en wie kan me helpen?

Hoe begin ik aan innovatie en wie kan me helpen?

KBC Bank & Verzekering

Er bestaan een pak boeken over hoe je kunt innoveren. Dat komt omdat de aanpak verschilt van het soort innovatie, de sector, de doelgroep … Een correcte handleiding bestaat niet. Al zijn er wel een paar gouden regels waar je best rekening mee houdt.

Hoe kan ik efficiënt netwerken?

Hoe kan ik efficiënt netwerken?

Michiel Verhamme

Welke job je ook uitvoert, als ondernemer heb je nood aan een goed netwerk. Laat je dus omringen door je naasten, maar ook door andere collega-ondernemers. Zij kunnen je een houvast bieden in moeilijkere tijden of een klankbord voor je zijn wanneer je vragen hebt. Netwerken klinkt leuk, hip en gemakkelijk maar dat is het zeker niet. De ene is er al wat meer ervaren in dan de andere. Maar als ondernemer moet je netwerken, je kunt niet anders. Je bedrijf staat of valt met een goed netwerk. Want dat omvat potentiële zakenpartners, leveranciers en …. klanten!

Hoe bepaal ik mijn prijs? En hoeveel omzet moet ik maken?

Hoe bepaal ik mijn prijs? En hoeveel omzet moet ik maken?

Michiel Verhamme

Het is belangrijk om doordacht te werk te gaan wanneer je de prijzen van je producten bepaalt. Want daarvan hangt in grote mate af of de mensen bij jou zullen kopen en ook welk publiek je aantrekt.