Is het een goed idee om mijn bedrijf op te splitsen in meerdere activiteiten?

Is het een goed idee om mijn bedrijf op te splitsen in meerdere activiteiten?

Vanaf 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht van kracht voor nieuwe vennootschappen. Heb je al een vennootschap? Dan val je tot 1 januari 2020 onder het oude vennootschapsrecht. Tenzij je vroeger kiest voor een ‘opt-in’.

We zijn volop bezig om de informatie op onze website aan te passen aan de nieuwe wetgeving. De informatie op deze pagina is dus mogelijk niet up-to-date.

> Ontdek meer over het nieuwe vennootschapsrecht

Een splitsing in diverse activiteiten kan interessant zijn, maar het is niet altijd aangewezen. Wanneer kan je een splitsing overwegen? En wat zijn de gevolgen op fiscaal vlak?

Het gebeurt vaak dat een groot bedrijf opgesplitst wordt in kleinere bedrijven, veelal gebaseerd op de verschillende activiteiten. Dat kan een goed idee zijn, maar het is niet altijd aangewezen. Een opsplitsing levert in veel gevallen een hoger rendement op voor de afgesplitse entiteiten, maar dat is niet altijd zo.

Relevante redenen om te splitsen

  • Het bedrijf komt in handen van verschillende eigenaars, die elk hun eigen visie en strategie hebben.
  • De verschillende activiteiten van het bedrijf liggen zo ver uit elkaar dat een overkoepelende, gemeenschappelijke strategie bijna onmogelijk is, ook voor de verschillende aparte departementen. Dat maakt het bedrijf moeilijk te managen.
  • Het bedrijf wordt overgelaten aan de kinderen en de overlater wil hen graag elk een duidelijk afgebakend stuk geven. Bijvoorbeeld de exploitatie bij de ene, het patrimonium bij de ander
  •  ...

De splitsing zelf

Er zijn grosso modo twee mogelijke manieren om een bedrijf op te splitsen:

  • Gewone splitsing: De vennootschap wordt opgedeeld in twee nieuwe (of bestaande) vennootschappen. De oude vennootschap wordt opgeheven.
  • Partiële splitsing: de vennootschap blijft bestaan, maar er wordt een deel van de activa en passiva overgeheveld naar een nieuwe (of bestaande) vennootschap. 

Belangrijk bij een splitsing is dat de verschillende bedrijven daarna ook echt hun eigen weg gaan en elk een eigen parcours uitstippelen. Zo worden het ook echt stabiele bedrijven met een eigen koers en eigenheid. 

Fiscaal

De (partiële) splitsing kan belastingneutraal verlopen als ze gebeurt omwille van zakelijke overwegingen. Dat betekent onder meer dat:

  • De afsplitsing volledig vergoed wordt in aandelen
  • De verkrijgende vennootschap een Belgische vennootschap moet zijn
  • De verrichting moet worden verwezenlijkt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
  • De verrichting moet beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften.

Gaat het om belastingontwijking of fraude, dan is de fiscale neutraliteit niet mogelijk.

Conclusie: dankzij de mogelijke fiscale neutraliteit, is een afsplitsing vaak heel nuttig. Informeer je echter goed om zeker te zijn van de fiscale neutraliteit.