Hoe worden personeelsleden vergoed tijdens ziekte?

Hoe worden personeelsleden vergoed tijdens ziekte?

Als ondernemer hou je altijd wel ergens rekening met mogelijke ziekte van personeelsleden. Maar hoe zit het met het loon van je werknemer? Wat zijn jouw en zijn/haar verplichtingen? We overlopen het in 5 vragen.

Wie betaalt het loon van mijn zieke werknemer?

De arbeidsongeschiktheid van je werknemer verloopt in 3 fases. De eerste dagen wordt het loon betaald door de werkgever. Dat heet ‘gewaarborgd loon’.

  • Bedienden: als werkgever betaal je de eerste 30 dagen gewaarborgd loon bij ziekte.
  • Arbeiders: als werkgever betaal je de eerste week gewaarborgd loon, daarna krijgen ze een bepaald percentage van hun loon, aangevuld met een uitkering van het ziekenfonds.

Er zijn uitzonderingen op deze regels, bijvoorbeeld als je arbeider een contract heeft van bepaalde duur van minder dan drie maanden. Na 30 dagen volgt in principe arbeidsongeschiktheid, waarbij het arbeidscontract wordt opgeschort. Na een jaar spreken we van invaliditeit. De uitkering wordt dan betaald door het ziekenfonds. 

Welke verplichtingen heeft een zieke werknemer?

Een werknemer die ziek wordt, heeft 3 belangrijke verplichtingen:

  • De werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn ziekte
  • De werkgever een medisch attest bezorgen binnen de voorziene termijn (bepaald in het arbeidsreglement)
  • Indien nodig: zich laten onderzoeken door een controle-arts.

Bij het niet nakomen van die verplichtingen kun je als werkgever weigeren het gewaarborgd loon uit te betalen voor de niet-gedekte dagen (de dagen die niet gedekt zijn door een medisch attest).

Wat na de eerste 30 dagen arbeidsongeschiktheid?

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet het ziekenfonds op de hoogte gebracht worden. Zij zullen dan de uitkering berekenen. Dat is 60% van het begrensde brutoloon gedurende het eerste jaar arbeidsongeschiktheid.

Na die 30 dagen wordt de arbeidsovereenkomst opgeschort. Dat betekent dus ook dat de werknemer eigenlijk geen recht meer heeft op extralegale voordelen. Veel werkgevers gaan daarom een extra verzekering aan voor hun werknemers (bijvoorbeeld een verzekering gewaarborgd inkomen), die ervoor zorgt dat ze toch kunnen blijven rekenen op een gelijkaardig loon als voor de ziekte.

Wat als iemand langdurig ziek is?

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid spreekt men over invaliditeit. De werknemer blijft een uitkering ontvangen van het ziekenfonds. Het bedrag is afhankelijk van onder meer het aantal personen ten laste en alleenstaand/samenwonend statuut. 

Kan ik iemand ontslaan tijdens zijn arbeidsongeschiktheid?

Een ontslag omwille van langdurige afwezigheid door ziekte kan niet zomaar, omdat je iemand niet mag discrimineren op grond van zijn huidige gezondheidstoestand. Als je als werkgever kunt aantonen dat de langdurige afwezigheid de arbeidsorganisatie of het productieproces verstoort, kan het wel gerechtvaardigd worden. In andere omstandigheden zal je als werkgever misschien een schadevergoeding moeten betalen bij ontslag.

Hoe zit het met vervanging?

Is iemand langdurig ziek, dan kun je natuurlijk iemand aannemen ter vervanging. Het gaat dan om een vervangingscontract, dat niet langer dan twee jaar mag lopen. Een vervangingscontract loopt normaal automatisch af zodra de zieke werknemer weer komt werken. Er is dus ook geen opzeg, en geen opzegvergoeding. De kosten voor de vervangende werknemer zijn voor de werkgever.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Hoe ga ik op zoek naar personeel?

Hoe ga ik op zoek naar personeel?

Ga je als ondernemer voor het eerst iemand aanwerven? Of heb je al enkele mensen in dienst, en ben je nu op zoek naar een specifiek profiel? Hoe dan ook is alle voorbereiding belangrijk. Dankzij deze tips vind je in een mum van tijd nieuwe werknemers.
Welke aansprakelijkheidsverzekeringen heb ik nodig als ondernemer?

Welke aansprakelijkheidsverzekeringen heb ik nodig als ondernemer?

Verzekeringen zijn veel meer dan vaste kosten voor je onderneming. Ze bieden je de bescherming die je als ondernemer goed kan gebruiken. Hieronder vind je een overzicht van zowel de verplichte als enkele bijkomende verzekeringen.
Collectieve hospitalisatieverzekering

Collectieve hospitalisatieverzekering

Een extralegaal voordeel dat je werknemers op prijs stellen. Ze moeten de verzekering niet zelf aangaan en hun ziekenhuiskosten worden terugbetaald. Jij betaalt geen RSZ-bijdragen op de premies.
Zieke werknemer: tips en tricks

Zieke werknemer: tips en tricks

Sara Hamaekers
Wat doe je als één een van je werknemers ziek is? Ontdek hier wat jouw verplichtingen zijn en die van je werknemer.