Hoe worden personeelsleden vergoed tijdens ziekte?

Hoe worden personeelsleden vergoed tijdens ziekte?

Als ondernemer hou je altijd wel ergens rekening met mogelijke ziekte van personeelsleden. Maar hoe zit het met het loon van je werknemer? Wat zijn jouw en zijn/haar verplichtingen? We overlopen het in 5 vragen.

Wie betaalt het loon van mijn zieke werknemer?

De arbeidsongeschiktheid van je werknemer verloopt in 3 fases. De eerste dagen wordt het loon betaald door de werkgever. Dat heet ‘gewaarborgd loon’.

  • Bedienden: als werkgever betaal je de eerste 30 dagen gewaarborgd loon bij ziekte.
  • Arbeiders: als werkgever betaal je de eerste week gewaarborgd loon, daarna krijgen ze een bepaald percentage van hun loon, aangevuld met een uitkering van het ziekenfonds.

Er zijn uitzonderingen op deze regels, bijvoorbeeld als je arbeider een contract heeft van bepaalde duur van minder dan drie maanden. Na 30 dagen volgt in principe arbeidsongeschiktheid, waarbij het arbeidscontract wordt opgeschort. Na een jaar spreken we van invaliditeit. De uitkering wordt dan betaald door het ziekenfonds. 

Welke verplichtingen heeft een zieke werknemer?

Een werknemer die ziek wordt, heeft 3 belangrijke verplichtingen:

  • De werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn ziekte
  • De werkgever een medisch attest bezorgen binnen de voorziene termijn (bepaald in het arbeidsreglement)
  • Indien nodig: zich laten onderzoeken door een controle-arts.

Bij het niet nakomen van die verplichtingen kun je als werkgever weigeren het gewaarborgd loon uit te betalen voor de niet-gedekte dagen (de dagen die niet gedekt zijn door een medisch attest).

Wat na de eerste 30 dagen arbeidsongeschiktheid?

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet het ziekenfonds op de hoogte gebracht worden. Zij zullen dan de uitkering berekenen. Dat is 60% van het begrensde brutoloon gedurende het eerste jaar arbeidsongeschiktheid.

Na die 30 dagen wordt de arbeidsovereenkomst opgeschort. Dat betekent dus ook dat de werknemer eigenlijk geen recht meer heeft op extralegale voordelen. Veel werkgevers gaan daarom een extra verzekering aan voor hun werknemers (bijvoorbeeld een verzekering gewaarborgd inkomen), die ervoor zorgt dat ze toch kunnen blijven rekenen op een gelijkaardig loon als voor de ziekte.

Wat als iemand langdurig ziek is?

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid spreekt men over invaliditeit. De werknemer blijft een uitkering ontvangen van het ziekenfonds. Het bedrag is afhankelijk van onder meer het aantal personen ten laste en alleenstaand/samenwonend statuut. 

Kan ik iemand ontslaan tijdens zijn arbeidsongeschiktheid?

Een ontslag omwille van langdurige afwezigheid door ziekte kan niet zomaar, omdat je iemand niet mag discrimineren op grond van zijn huidige gezondheidstoestand. Als je als werkgever kunt aantonen dat de langdurige afwezigheid de arbeidsorganisatie of het productieproces verstoort, kan het wel gerechtvaardigd worden. In andere omstandigheden zal je als werkgever misschien een schadevergoeding moeten betalen bij ontslag.

Hoe zit het met vervanging?

Is iemand langdurig ziek, dan kun je natuurlijk iemand aannemen ter vervanging. Het gaat dan om een vervangingscontract, dat niet langer dan twee jaar mag lopen. Een vervangingscontract loopt normaal automatisch af zodra de zieke werknemer weer komt werken. Er is dus ook geen opzeg, en geen opzegvergoeding. De kosten voor de vervangende werknemer zijn voor de werkgever.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Zieke werknemer: tips en tricks

Zieke werknemer: tips en tricks

Sara Hamaekers
Wat doe je als één een van je werknemers ziek is? Ontdek hier wat jouw verplichtingen zijn en die van je werknemer.
Wat is een meewerkende echtgenoot?

Wat is een meewerkende echtgenoot?

Michiel Verhamme
Een meewerkende echtgenoot is iemand die gehuwd is met een zelfstandige en die zelfstandige helpt in de zaak. Maar wat zijn de andere voorwaarden om als een meewerkende echtgenoot beschouwd te worden en moet je sociale bijdragen betalen?
Mag ik samenwerken met leveranciers of klanten zonder een geschreven contract?

Mag ik samenwerken met leveranciers of klanten zonder een geschreven contract?

Je werkt heel goed samen met je klanten en leveranciers. En dat doe je zonder contract. Vraag is: mag dat wel? Jazeker, maar op eigen risico.
3 manieren om personeel te zoeken

3 manieren om personeel te zoeken

Karel Vergauwen
Nieuwe werknemers zoeken kan op 3 manieren. Lees de tips & tricks van HR-specialist Karel Vergauwen voor een vlotte zoektocht.