Welke bedrijfsvorm moet ik kiezen?

Welke bedrijfsvorm moet ik kiezen?

Er bestaan verschillende ondernemingsvormen. Je neemt het best je tijd om die allemaal eens te bekijken. De keuze bepaalt immers voor een groot deel hoe je de komende jaren te werk zult gaan, wat je verplichtingen zijn en wat je wel of niet mag doen. Weeg de voor- en nadelen tegen elkaar af en praat er liefst ook over met een specialist.

Maak de keuze tussen een eenmanszaak of vennootschap

Dat is de vraag die je jezelf eerst en vooral moet stellen. Eenmanszaak en vennootschap zijn de twee hoofdcategorieën. Binnen de categorie vennootschappen heb je dan nog eens de keuze tussen enkele vennootschapsvormen.

Een eenmanszaak

 • De eenmanszaak heeft een heel eenvoudige bedrijfsvorm.
 • Fiscaal komt het er min of meer op neer dat de inkomsten van je onderneming worden opgeteld bij je persoonlijke inkomsten.
 • Je hebt een heel eenvoudige boekhouding en weinig sociale of wettelijke verplichtingen.
 •  Je kan niet met meerdere mensen in het bedrijf staan, behalve met een meewerkende echtgeno(o)t(e), en dat je voor 100% persoonlijk aansprakelijk bent, mocht het verkeerd gaan.

Een vennootschap

 • Een vennootschap is een rechtsvorm waarbij je meestal een iets complexere boekhouding moet bijhouden.
 • De inkomsten worden afzonderlijk belast en je moet jezelf als zaakvoerder een loon uitkeren.
 • Je kunt wel binnen het bedrijf meerdere partners (vennoten) hebben.
 • Bij enkele vennootschapsvormen ben je ook voor 100% persoonlijk aansprakelijk, maar bij de meeste niet.
 • Bij sommige vennootschappen is het wettelijk verplicht een startkapitaal te hebben, bij andere dan weer niet.

Kies je vennootschapsvorm

Welke bedrijfsvorm moet ik kiezen

Als je voor een vennootschap kiest, moet je ook nog de keuze maken uit de verschillende mogelijke vennootschapsvormen.  We geven je hier een beknopt overzicht, je kunt telkens doorklikken op een vennootschapsvorm voor een uitgebreidere uitleg.

 • Starters-BVBA - Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (voor starters)
 • (E)BVBA – (Eenpersoons) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
 • NV – Naamloze Vennootschap
 • VOF – Vennootschap onder Firma
 • Comm. V – Gewone commanditaire vennootschap
 • Comm. VA – Commanditaire vennootschap op aandelen
 • CVBA / CVOA – Coöperatieve Vennootschap met Beperkte of Onbeperkte Aansprakelijkheid

Wie kan me helpen bij mijn keuze?

Als je wilt nagaan wat voor jou de meest geschikte ondernemingsvorm is, kun je altijd terecht bij een UNIZO-Startersadviseur. Ook je boekhouder zal erbij kunnen helpen. Informeer je zeker voldoende vooraleer je van start gaat, want er kan op termijn veel afhangen van je keuze voor een eenmanszaak of voor een vennootschap, of van je keuze voor een specifieke vennootschapsvorm.

Welke vragen helpen bij de keuze?

Je kunt jezelf als startende ondernemer een aantal vragen stellen om je keuze te bepalen.

 • Wil ik alleen starten of werk ik met partners (vennoten)?
 • Heb ik een startkapitaal? Heb ik een starkapitaal nodig?
 • Loop ik risico, mocht het fout gaan? Heb ik zware investeringen, schulden, leningen? Of kan ik zonder investering starten?
 • Hoe zwaar wil ik mijn boekhoudkundige verplichtingen?
 • Wil ik extra aandeelhouders vlot laten instappen op termijn?

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Wat zijn de voor- en nadelen van een eenmanszaak?

Michiel Verhamme
In tegenstelling tot een vennootschap heeft een eenmanszaak of handelszaak geen aparte rechtspersoonlijkheid. Dat heeft zowel enkele voordelen als nadelen tot gevolg. Zo is er bijvoorbeeld geen duidelijke splitsing tussen het privévermogen van de handelaar en het vermogen van de zaak.
Wat zijn de voor- en nadelen van een eenmanszaak?

Wat zijn de voor- en nadelen van een vennootschap?

Michiel Verhamme
In België kun je bij het starten van een onderneming kiezen voor een eenmanszaak of een vennootschap. Aan beide opties zijn enkele voor- en nadelen verbonden. Het is belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn vooraleer je je bedrijf start, want uiteindelijk zet je een structuur op waarbinnen je meerdere jaren zult moeten werken.
Wat zijn de voor- en nadelen van een vennootschap?

Wat is een BVBA?

Michiel Verhamme
Een BVBA is een vennootschapsvorm die kan opgericht worden door iedere vennoot. Maar wat zijn de voordelen en nadelen van een BVBA?
Wat is een BVBA?

Eenmanszaak of vennootschap? De fiscale verschillen

Meestal betaal je minder belastingen als vennootschap. Hoeveel dan? En is een vennootschap altijd interessanter?
Eenmanszaak of vennootschap? De fiscale verschillen