Wat is een coöperatieve vennootschap?

Wat is een coöperatieve vennootschap?

Vanaf 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht van kracht voor nieuwe vennootschappen. Heb je al een vennootschap? Dan val je tot 1 januari 2020 onder het oude vennootschapsrecht. Tenzij je vroeger kiest voor een ‘opt-in’.

We zijn volop bezig om de informatie op onze website aan te passen aan de nieuwe wetgeving. De informatie op deze pagina is dus mogelijk niet up-to-date.

> Ontdek meer over het nieuwe vennootschapsrecht

Een coöperatieve vennootschap is een bijzondere vorm van vennootschap, omdat het aantal vennoten en het kapitaal erg variabel zijn. Er zijn twee mogelijke vormen: de cvba en de cvoa.

Wat?

Cvba: een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het aantal vennoten is variabel, maar het minimum is drie. Deze vorm is vrij gelijkaardig aan de bvba (link naar “wat is een bvba”), met dat verschil dat het voor vennoten heel eenvoudig is om uit te treden.

Voordelen

 • Vennoten kunnen vrij in- en uitstappen, zonder al te veel formaliteiten (beperkingen kunnen wel vastgelegd worden in de statuten).
 • Aandelen kunnen vrij overgedragen worden tussen de vennoten. 
 • Vennoten zijn enkel aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng.

Nadelen

 • Startkapitaal nodig
 • Opstart vergelijkbaar met de bvba, met dus bijvoorbeeld een notarisakte. 
 • Zwaardere administratieve en boekhoudkundige verplichtingen dan de cvoa.

Cvoa: een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid. Hierbij is er geen startkapitaal nodig en geen notarisakte voor de oprichting. Nadeel is wel dat de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn.

Voordelen

 • Eenvoudig op te richten, een notarisakte kan, maar hoeft niet.
 • Geen minimumstartkapitaal nodig
 • Veel vrijheid op vlak van organisatie en structuur.

Nadelen

 • De onbeperkte aansprakelijkheid brengt uiteraard risico’s met zich mee. De mogelijke schulden kunnen op alle vennoten verhaald.

Beheer cvba

Opstart

Minimumstartkapitaal van 18.550 euro.

 • Voor de inbreng van geld: 
  • Minimum 6.200 euro moet effectief gestort worden op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting. 
  •  Er is een uitzondering voorzien voor cvba’s met een sociaal oogmerk. Zij volstaan met een minimumkapitaal van 6.150 euro, waarvan 2.500 volgestort moet zijn. 
  • Een bankattest is verplicht. Dat is een bewijs van de storting en is nodig om de notariële akte op te stellen.
 • Voor de inbreng van natura:
  • Deze inbreng moet door een bedrijfsrevisor gecontroleerd worden, die hier ook een verslag van opstelt. 
  • Een bedrijfsrevisor is een onafhankelijke controleur die wordt aangesteld door de oprichters.

Bijzonder is dat het kapitaal van de cvba bestaat uit twee delen: het vaste kapitaal en het variabele kapitaal. Het vaste kapitaal is de 18.550 euro startkapitaal, het variabele kapitaal heeft geen minimum. Als een vennoot uittreedt, kan zijn aandeel worden uitbetaald van dat variabele kapitaal. Een tussenkomst van de notaris is niet nodig. Voor een kapitaalverhoging van het vaste kapitaal is wel een notaris nodig, met alle kosten en formaliteiten van dien.

Beheer

 
 • Een jaarlijkse algemene vergadering is verplicht. Hierbij wordt ondermeer de jaarrekening goedgekeurd. Deze algemene vergadering is onderworpen aan een reeks regels op vlak van inhoud en vorm. Overloop dit het best met je boekhouder.
 • Dubbele boekhouding
  • Dit betekent dat niet alleen in- en uitgaande facturen geboekt worden, maar ook de betalingen of ontvangsten die daaraan verbonden zijn. Elk bedrag wordt dus twee keer geregistreerd. Het maakt dat de boekhouding erg goed gecontroleerd kan worden. 
  • Er bestaan boekhoudprogramma’s en opleidingen voor een dubbele boekhouding, maar het verdient zeker aanbeveling om te werken met een boekhouder. 

Ontbinding van de cvba

Een cvba kan vrijwillig ontbonden worden of op gerechtelijke basis. Daarnaast is er natuurlijk ook faillissement mogelijk.

Vrijwillige ontbinding: 

 • Kan gebeuren door een besluit van de algemene vergadering.
 • Tussenkomst van een notaris is vereist.
 • Bij de ontbinding worden een aantal vereffenaars aangesteld, die ernaar streven de nog openstaande schulden af te lossen.
 • Na de sluiting van de vereffening blijft de vennootschap nog 5 jaar bestaan als rechtspersoon. Schuldeisers kunnen dan nog altijd terecht bij de vereffenaar.

Gerechtelijk ontbinding:

wordt uitgesproken door de rechtbank. Bijvoorbeeld omdat de oprichtingsakte niet in authentieke vorm werd opgemaakt, omdat er ernstige meningsverschillen zijn...

Faillissement: 

 • Wordt de cvba failliet verklaard, dan riskeer je als vennoot normaal enkel het kapitaal dat je investeerde, aangezien het gaat om beperkte aansprakelijkheid. 
 • Uitzonderingen op de beperkte aansprakelijkheid zijn mogelijk, waarbij dus ook je privé-vermogen zal kunnen worden aangesproken. Dat kan dan bijvoorbeeld zijn voor het niet betalen van bedrijfsvoorheffing of btw, voor grote bestuursfouten...

Beheer van cvoa

Opstart

 • Er is geen minimumkapitaal nodig
 • Voor inbreng in natura is er geen bedrijfsrevisor nodig
 • De vennootschap kan worden vastgelegd in een onderhandse akte, die moet worden opgesteld in twee originele exemplaren. Er hoeft geen notaris ingeschakeld te worden.
 • Vervolgens moet de akte worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, daarna volgt de publicatie in het Staatsblad.
 • Met het ondernemingsnummer ga je vervolgens naar het onderneminsgloket om de vennootschap in te schrijven. 
 • Een financieel plan is niet verplicht.

Beheer

 
 • Een jaarlijkse algemene vergadering is verplicht. Hierbij wordt ondermeer de jaarrekening goedgekeurd. Deze algemene vergadering is onderworpen aan een reeks regels op vlak van inhoud en vorm. Overloop dit het best met je boekhouder.
 • Dubbele boekhouding: 
  • Dit betekent dat niet alleen in- en uitgaande facturen geboekt worden, maar ook de betalingen of ontvangsten die daaraan verbonden zijn. Elk bedrag wordt dus twee keer geregistreerd. Het maakt dat de boekhouding erg goed gecontroleerd kan worden. 
  • Er bestaan boekhoudprogramma’s en opleidingen voor een dubbele boekhouding, maar het verdient zeker aanbeveling om te werken met een boekhouder. 

Ontbinding van een cvoa

Een cvoa kan vrijwillig ontbonden worden of op gerechtelijke basis. Daarnaast is er natuurlijk ook faillissement mogelijk.

Vrijwillige ontbinding:

 • Kan gebeuren door een besluit van de algemene vergadering.
 • Tussenkomst van een notaris is vereist.
 • Bij de ontbinding worden een aantal vereffenaars aangesteld, die ernaar streven de nog openstaande schulden af te lossen.
 • Na de sluiting van de vereffening blijft de vennootschap nog 5 jaar bestaan als rechtspersoon. Schuldeisers kunnen dan nog altijd terecht bij de vereffenaar.

Gerechtelijk ontbinding:

wordt uitgesproken door de rechtbank. Bijvoorbeeld omdat de oprichtingsakte niet in authentieke vorm werd opgemaakt, omdat er ernstige meningsverschillen zijn...

Faillissement:

 • Bij een faillissement kan ook het privé-vermogen van de vennoten worden aangesproken om de schulden af te lossen. Het gaat immers op een onbeperkte aansprakelijkheid. 
 • Daarbij komt nog eens dat die aansprakelijkheid gedurende 5 jaar blijft als je uittreedt of uitgesloten wordt. Schulden kunnen in principe dus nog steeds verhaald worden op een vennoot die geen bestuurder meer is van de vennootschap.

De cv is een zeer specifieke vennootschapsvorm, die ervan uit gaat dat de leden gemeenschappelijke doelen en gemeenschappelijke waarden hebben. Het is mogelijk een erkenning aan te vragen voor de coöperatieve vennootschap via de dienst Economie van de overheid.  De cv wordt dan lid van de Nationale Raad voor de Coöperatie. Op die manier wil de overheid het onderscheid maken tussen een sociaal geëngageerde vennootschap en een vennootschap waar winstbejag op de eerste plaats staat. Een erkenning houdt ook een aantal fiscale voordelen in. Of deze vorm past bij jouw project, hangt af van heel wat factoren. Bekijk de verschillende vennootschapsvormen of maak een afspraak met een kmo-adviseur.

Bescherm je bedrijf tegen inkomensverlies na zware materiële schade

Met een bedrijfsschadeverzekering bescherm je je bedrijf tegen inkomensverlies door schade. Zo garandeer je dat je bedrijf een zware materiële schade te boven komt.
Bescherm je bedrijf tegen inkomensverlies na zware materiële schade

Wat is een eenmanszaak?

Start je een eigen zaak, dan zal je ook moeten kiezen of dat een eenmanszaak of een vennootschap wordt. Een eenmanszaak is eenvoudiger, maar heeft ook een aantal nadelen.
Wat is een eenmanszaak?

Is een vennoot automatisch aandeelhouder van mijn bedrijf?

Wanneer je ervoor kiest om een vennootschap op te richten, heb je altijd te maken met vennoten en aandeelhouders. Maar zijn alle vennoten ook automatisch aandeelhouders? Het antwoord op deze vraag luidt volmondig ‘ja’.
Is een vennoot automatisch aandeelhouder van mijn bedrijf?

De commanditaire vennootschap

 • Wat zijn de kenmerken?
 • Wat zijn de voordelen en nadelen?
 • Krijg hulp bij het kiezen van de juiste vennootschapsvorm

De commanditaire vennootschap