De commanditaire vennootschap (CommV)

De commanditaire vennootschap (CommV)

De commanditaire vennootschap is een van de vennootschapsvormen binnen het nieuwe vennootschapsrecht. De vaak lagere oprichtingskosten, de eenvoudige administratie en de beperkte aansprakelijkheid voor de stille vennoten zijn enkele van de troeven.

Hulp nodig bij het kiezen van een vennootschapsvorm? Ontdek ons advies

Wat is een commanditaire vennootschap?

De commanditaire vennootschap is een maatschap met rechtspersoonlijkheid. Dat wilt zeggen dat ze een juridische persoon is met eigen rechten en plichten. Ze bestaat uit minstens 2 vennoten die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn.

Stille en beherende vennoten

De commanditaire vennootschap bestaat uit minstens 1 stille vennoot (of commanditaire vennoot) en minstens 1 beherende vennoot. Stille vennoten zijn doorgaans geldschieters of personen die de andere vennoten bijstaan met hun kennis en expertise.

Ze mogen niet instaan voor het beheer, wat hun aansprakelijkheid beperkt tot hun ingebrachte kapitaal. Daarnaast zijn er de beherende vennoten die de vennootschap beheren en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van die vennootschap.

Wat is er veranderd door het nieuwe vennootschapsrecht?

In het nieuwe vennootschapsrecht vervangt de CommV de gewone commanditaire vennootschap (gcv) als vennootschapsvorm.

Twijfel je of de CommV bij je zaak past? Ontdek ons advies

Wat zijn de voordelen?

Geen minimuminbreng

Voor de oprichting van de commanditaire vennootschap is er geen minimuminbreng vereist. Word je beherende vennoot? Dan kun je startkapitaal verzamelen, terwijl je controle behoudt over het beheer van je zaak. De vennoten mogen een inbreng doen in natura of in geld.

Discretie en eenvoudige administratie

Eén van de grootste voordelen is de discretie, samen met de eenvoudige administratie. Zo volstaat een onderhandse akte voor de oprichting: je hoeft dus niet naar de notaris. Daarnaast is de opmaak van een financieel plan bij de oprichting niet verplicht. Ook de publicatie van de jaarrekening kun je meestal vermijden. Bovendien hebben de stille vennoten een beperkte aansprakelijkheid.

Flexibiliteit

Verder is de flexibiliteit een troef. De statuten kunnen vrij ingevuld worden en de uitkering van de winst hoeft de dubbele uitkeringstest niet te doorstaan. Bovendien kan een commanditaire vennootschap makkelijk ontbonden en vereffend worden. Aandelen ten slotte, staan op naam en zijn niet vrij overdraagbaar. (Behalve als de statuten anders bepalen.)

Wat zijn de nadelen?

Uiteraard zijn er ook nadelen verbonden aan een commanditaire vennootschap. Zo zijn de beherende vennoten onbeperkt aansprakelijk voor de schulden. Hun persoonlijke vermogen kan bij het faillissement van de CommV dan ook aangesproken worden.
 
Daarnaast mogen de stille vennoten niet deelnemen aan het beheer van de vennootschap. Doen ze dat wel? Dan worden ze onbeperkt aansprakelijk.

Hulp nodig? Kom erover praten met een kmo-adviseur

Twijfel je of de CommV bij je zaak past? Maak dan zeker een afspraak met onze kmo-adviseurs. Ze helpen je graag op weg om de juiste vennootschapsvorm voor je zaak te kiezen.

Twijfel je of de CommV bij je zaak past? Ontdek ons advies


Laatst gepubliceerd op: 09-08-2019

Is een vennoot automatisch aandeelhouder van mijn bedrijf?

Wanneer je ervoor kiest om een vennootschap op te richten, heb je altijd te maken met vennoten en aandeelhouders. Maar zijn alle vennoten ook automatisch aandeelhouders? Het antwoord op deze vraag luidt volmondig ‘ja’.
Is een vennoot automatisch aandeelhouder van mijn bedrijf?

Wat is een eenmanszaak?

Start je een eigen zaak, dan zal je ook moeten kiezen of dat een eenmanszaak of een vennootschap wordt. Een eenmanszaak is eenvoudiger, maar heeft ook een aantal nadelen.
Wat is een eenmanszaak?

Wat is een coöperatieve vennootschap?

Een coöperatieve vennootschap is een bijzondere vorm van vennootschap, omdat het aantal vennoten en het kapitaal erg variabel zijn. Er zijn twee mogelijke vormen: de cvba en de cvoa.
Wat is een coöperatieve vennootschap?

Bescherm je bedrijf tegen inkomensverlies na zware materiële schade

Met een bedrijfsschadeverzekering bescherm je je bedrijf tegen inkomensverlies door schade. Zo garandeer je dat je bedrijf een zware materiële schade te boven komt.
Bescherm je bedrijf tegen inkomensverlies na zware materiële schade