Wat als iemand uit de vennootschap stapt?

Wat als iemand uit de vennootschap stapt?

Vanaf 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht van kracht voor nieuwe vennootschappen. Heb je al een vennootschap? Dan val je tot 1 januari 2020 onder het oude vennootschapsrecht. Tenzij je vroeger kiest voor een ‘opt-in’.

We zijn volop bezig om de informatie op onze website aan te passen aan de nieuwe wetgeving. De informatie op deze pagina is dus mogelijk niet up-to-date.

> Ontdek meer over het nieuwe vennootschapsrecht

Uit een vennootschap stappen – of het nu gaat om een gedwongen of een vrijwillige uitstap – is niet altijd eenvoudig. Wat er precies moet gebeuren, hangt af van het soort vennootschap.

Uit vzw stappen

Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) bestaat uit ten minste drie leden. Een lid kan altijd uit de vereniging stappen. Opstappen als vennoot is dus eenvoudig en kan niet geweigerd worden.

Uit een nv stappen

Een naamloze vennootschap heeft minstens twee aandeelhouders. Interessant aan een nv is dat er een vrije overdracht van aandelen mogelijk is. Wil iemand uit de nv stappen, dan kan het dus volstaan een koper te vinden voor zijn aandelen. Al kunnen er wel bepaalde clausules bestaan die de overdracht beperken:

  • goedkeuringsclausule: de overdracht van aandelen moet worden goedgekeurd, meestal door het bestuur.
  • verkoopclausule: de aandeelhouder die wil opstappen, moet de aandelen eerst te koop aanbieden aan de mede-aandeelhouders. 
  • onvervreemdbaarheidsclausule: aandelen kunnen niet overgedragen worden. Deze clausule moet altijd beperkt zijn in de tijd, en moet verantwoord kunnen worden in het belang van de nv.

Een andere mogelijkheid om uit de nv te treden is om ze te ontbinden. Daarbij moet er voldoende meerderheid zijn om dat te beslissen.

Uit een CVBA stappen

De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is een buitenbeentje. Uitsluiting van vennoten/aandeelhouders is mogelijk, aangezien het collectieve belang moet primeren boven het individuele belang. Ook uittreden kan eenvoudig en zonder veel formaliteiten. Meestal volstaat een aangetekende brief. Toch zijn er vaak beperkingen voor de uittreding, die zijn vastgelegd in de statuten. Zo kan het zijn dat er gevraagd wordt een nieuwe vennoot aan te brengen, of kan het dat uittreden pas na 5 boekjaren mag. De statuten grondig doornemen is dus de boodschap.

Uit een BVBA stappen

Ook in een BVBA is het perfect mogelijk om uit te treden zonder veel problemen. Het komt erop neer officieel ontslag te nemen als zaakvoerder en de aandelen over te dragen. Die verkoop van aandelen is niet verplicht: het is mogelijk op te stappen als zaakvoerder en toch nog aandeelhouder te blijven. 

Elke vennootschap heeft zijn eigen verplichtingen als iemand uit de vennootschap wil treden. Bij conflicten wordt de materie uiteraard wat ingewikkelder. Iemand uit de vennootschap zetten kan, maar daar komt heel wat meer bij kijken. Overloop de mogelijkheden best even met de boekhouder of een advocaat.