De patrimoniumpolis

Kiezen voor de patrimoniumpolis of multirisicoverzekering loont

De patrimoniumpolis

Kiezen voor de patrimoniumpolis of multirisicoverzekering loont

De patrimoniumpolis of multirisicoverzekering is meer dan alleen een brandverzekering, het is een zaakschadeverzekering. De KBC-Patrimoniumpolis beschermt de roerende en onroerende goederen van de verzekerde namelijk ook tegen andere risico's, zoals vandalisme en storm. Als de verzekerde een huurder is, dan dekt KBC ook zijn aansprakelijkheid.

Wat dekt de patrimoniumpolis?

De verzekering verleent onder meer dekking voor schade door:

 • Brand, ontploffing, blikseminslag, elektriciteitsschade en abnormale uitstoot van rook of roet binnen een gebouw.
 • Aanrijding door voertuigen, het vallen van luchtvaartuigen, schade aan de gebouwen door dieren, vallende bomen, kranen en hijstoestellen.
 • Kwaadwillige beschadiging tijdens vandalisme, arbeidsconflicten of aanslagen.
 • Water en stookolie.
 • Storm en natuurrampen.

Er is ook dekking voor schade die gepaard gaat met het verzekerde schadegeval, bijvoorbeeld door het redden van personen en goederen, of door maatregelen om de schade te beperken.

Een nieuwe standaardwaarborg is de 'meerkost nieuwe bouwnormen'. Omdat een heropbouw na schade almaar duurder wordt, heeft KBC deze waarborg standaard in de patrimoniumpolis opgenomen.

Een verzekering op maat voor handelaars

Wist je dat je bij KBC je brandverzekering kunt uitbreiden met een nieuwe verzekeringsoplossing op maat van je zaak? Dat uniek pakket bevat maar liefst 9 extra waarborgen, zoals extra bescherming bij evenementen, verzekering verkoopautomaten tegen alle risico’s en kostendekking van je continuïteitsplan.

 • Evenementen
  Als de inhoud van het gebouw in je brandverzekering is verzekerd, dan wordt het verzekerd bedrag van de inhoud verhoogd met 10% als je een evenement organiseert (zoals een opendeurdag, een braderie of een personeelsfeest). Ook tenten en hun inhoud die op dat ogenblik worden gebruikt, zijn verzekerd tegen storm en aanverwante gevaren.

 • Verkoopautomaten
  Met deze verzekering bescherm je je verkoopautomaten (zoals broodautomaten, bloemen- en voedingsautomaten) op de ligging van je handelszaak tegen alle risico’s, zoals vandalisme en diefstal.

 • Kostendekking continuïteitsplan
  Heb je schade geleden? Dan dekt deze verzekering de extra kosten die je moet maken om de bedrijfswerking te garanderen, zoals het huren van een noodstroomgenerator.

Ontdek hier de andere extra waarborgen voor handelaars

De KBC-Patrimoniumpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groepep

De verzekering verleent onder meer dekking voor schade door: brand, ontploffing, blikseminslag, elektriciteitsschade en abnormale uitstoot van rook of roet binnen een gebouw; aanrijding door voertuigen, vallen van luchtvaartuigen, aanraking van de gebouwen door dieren, vallende bomen, kranen en hijstoestellen; kwaadwillige beschadiging tijdens vandalisme, arbeidsconflicten of aanslagen; water en stookolie; er is ook dekking voor schade die gepaard gaat met het verzekerde schadegeval, bijvoorbeeld door het redden van personen en goederen of door maatregelen om de schade te beperken.
Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)
Schade aan inhoud, andere dan de inboedel, door het uitvallen of niet functioneren van de koeling, ventilatie etc. Vandalisme aan automaten en vandalisme aan motorrijtuigen en aanhangwagens, los materieel, of koopwaar die zich buiten een gesloten gebouw bevinden.
Wat je ook nog moet weten: dit is een zaakschadeverzekering. Op dit product is het Belgisch recht van toepassing. De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as
Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
Voor een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.