Verzekering gewaarborgd inkomen

Verzekering gewaarborgd inkomen

Financiële stabiliteit bij ziekte of invaliditeit is geen overbodige luxe. Een verzekering gewaarborgd inkomen is steeds vaker een onmisbaar vangnet voor artsen in de veeleisende wereld van de gezondheidszorg.

Waarom heb je als arts een verzekering gewaarborgd inkomen nodig?

Maarten Buelens en Jana Dehaes

Maarten Buelens (VCB Verzekeringskantoor): “Je zorgt ervoor dat je bij ziekte of invaliditeit kunt blijven genieten van je vast inkomen. Dankzij je sociale bijdragen heb je wel recht op een uitkering van de overheid in geval van arbeidsongeschiktheid, maar die uitkering is niet toereikend om je huidige levensstandaard aan te houden. Het bedrag houdt geen rekening met je huidige inkomen.”

Jana Dehaes (VCB Verzekeringskantoor): “We zien dat veel artsen redelijk hoge leningen aangaan, bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning, omdat hun inkomen dat toelaat. Als ze arbeidsongeschikt worden, volstaat een uitkering van de sociale zekerheid bijlange na niet om hun premies te blijven betalen. Met een verzekering gewaarborgd inkomen vrijwaren ze hun financiële stabiliteit. Als arts werk je je uit de naad voor je patiënten. Dan wil je jezelf daarnaast ook de nodige rust en comfort gunnen. Wel, daar hoef je niet op in te boeten als je werkongeschikt geraakt.”

Gelden voor artsen andere regels en voorwaarden dan voor andere zelfstandigen die een verzekering gewaarborgd inkomen willen afsluiten?

Maarten Buelens: “Nee, in essentie niet. De verzekering is voor alle zelfstandigen gelijkaardig, alleen het bedrag van het verzekerde kapitaal kan wel verschillen. De premie hangt in grote mate af van het verzekerd bedrag, maar ook van het risico op arbeidsongeschiktheid. Op dat vlak zijn artsen in het voordeel, want ze beoefenen een veel veiliger beroep dan pakweg dakwerkers.”

Jana Dehaes: “Belangrijk om weten: ook de leeftijd van de arts speelt mee in hoeveel hij of zij betaalt. Je hebt er dus alle belang bij om op jonge leeftijd een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Hoe jonger je bent, hoe voordeliger je premie.”

Welke meerwaarde kan een verzekeringsadviseur bieden in dit proces?

Maarten Buelens: “Elke verzekeringspolis is maatwerk. Wij luisteren naar je wensen, je vragen, je plannen voor de toekomst. Ben je gehuwd? Heb je kinderen? Sta je op het punt om je in te kopen bij een associatie van artsen? Bezit je een eigen woning of wil je er eentje kopen? Al die factoren spelen mee. Onze job bestaat erin om je de juiste oplossing aan te reiken.”

Jana Dehaes: “Voor artsen geldt een financiële acceptatieprocedure voor verzekerde bedragen boven 40.000 euro. Als we extra documentatie nodig hebben voor een goedkeuring, nemen we in de meeste gevallen zelf contact op met de boekhouder van de arts om alles vlot te laten verlopen. Wanneer de medische controle online is ingevuld, dan kan deze – als er geen risico’s voorkomen – binnen de 48 uur al geaccepteerd worden. De meeste artsen zonder bezwarend medisch verleden kunnen binnen die termijn dus al van een dekking genieten.”

Meer weten of heb je nog vragen?