DBI-aftrek optimaal benutten

De DBI-bevek

DBI-aftrek optimaal benutten

De DBI-bevek

Geniet DBI-aftrek op winst van DBI-bevek

De dividenden en gerealiseerde meerwaarden die voortkomen uit deze belegging kunnen tot 100% vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting.

Alternatief voor individuele aandelen

Er zijn heel wat voorwaarden om als vennootschap fiscaal voordelig te beleggen in individuele aandelen. Bij een DBI-bevek zijn er minder verplichtingen om een vrijstellingsregeling te genieten.

Opvolging door fondsbeheerders

De fondsbeheerders gebruiken hun kennis en expertise om de aandelenportefeuille voor je te beheren.

Wat is de DBI-aftrek?

De DBI-aftrek (Definitief Belaste Inkomsten) is een vrijstellingsregeling die van toepassing is op vennootschappen die beleggen in aandelen van andere vennootschappen.

Dankzij het zomerakkoord van 2017 kunnen ze de ontvangen dividenden en meerwaarden uit aandelen onder bepaalde voorwaarden 100% aftrekken van hun winst. Aangezien de inkomsten al belast werden in de uitkerende vennootschap wordt een dubbele belasting op die manier vermeden.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je hebt de aandelen minstens één jaar ononderbroken in eigendom (permanentievoorwaarde).
  • De uitkerende vennootschap wordt op haar winst belast in een normaal belastingregime (taxatievoorwaarde).
  • Je bezit minstens 10% van de aandelen in de vennootschap of het investeringsbedrag bedraagt minstens 2.500.000 euro (participatievoorwaarde).

Hoe geniet ik gemakkelijk van de DBI-aftrek?

DBI-aftrek

De bovenstaande voorwaarden zullen je wel doen duizelen. Niet elke onderneming belegt natuurlijk zomaar 2,5 miljoen euro. Daarom is een DBI-bevek1 een alternatief voor een belegging in individuele aandelen. Een DBI-bevek is namelijk een distributiefonds2 dat minder verplichtingen heeft.

Enkel de volgende voorwaarden gelden om met een DBI-bevek de DBI-aftrek te genieten:

  • De DBI-bevek keert jaarlijks minstens 90% van zijn inkomsten uit als dividend.
  • De dividenden komen in aanmerking voor de DBI-aftrek en de meerwaarden zijn afkomstig van aandelen die voor de meerwaardevrijstelling in aanmerking komen.

Waarom is een DBI-bevek fiscaal aantrekkelijk?

Door het zomerakkoord van 2017 zijn de voorwaarden om fiscaal voordelig in individuele aandelen te beleggen vanaf aanslagjaar 2019 verstrengd. Het is dus minder voordelig geworden om als ondernemer voor die optie te kiezen. Als je niet volledig aan de voorwaarden voldoet, worden de dividenden namelijk volledig aan de vennootschapsbelasting onderworpen, wat knaagt aan het rendement van je belegging.

Een DBI-bevek is een waardig alternatief om die hoge verplichtingen te vermijden en makkelijk van de DBI-aftrek te genieten. Net als bij individuele aandelen zijn hier risico’s aan verbonden.

De DBI-aftrek steeg dankzij het zomerakkoord van 2017 van 95% naar 100%, zodat je de verworven dividenden en gerealiseerde meerwaarden volledig in mindering brengt van je belastbare winst. Je vennootschap moet uiteraard winst maken om de aftrek te kunnen genieten. Je moet echter rekening houden met de verhouding van de zogenaamde “goede inkomsten” ten opzichte van het totaal van de inkomsten van het DBI-fonds. Die bepaalt de mate van DBI-aftrek en wordt weergegeven in een DBI-coëfficiënt.

Doordat je geen vennootschapsbelasting betaalt op het gedeelte van de winst van je belegging dat in aanmerking komt voor de DBI-aftrek, is dit een interessante oplossing voor je liquiditeitsoverschotten.  

Hoe zit het met de notionele interestaftrek?

Met een DBI-bevek geniet je, in tegenstelling tot aandelen in een gewone distributiebevek, geen notionele interestaftrek. Met de hervorming van de vennootschapsbelasting werd het belang van de notionele interestaftrek echter verder ingeperkt, waardoor dit nadeel klein is.

Fiscaliteit

Het DBI-stelsel is van toepassing voor vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting voor niet-inwoners (BNI-vennootshappen). De fiscale behandeling hangt af van je persoonlijke situatie en kan in de toekomst wijzigen.

Beurstaks 0%
Fiscaal regime in België 30% roerende voorheffing op dividenden

Een voorbeeld

In dit voorbeeld vergelijken we een aandeel met een DBI-bevek. Het gaat uit van een fictieve meerwaarde bij uittreding van 10.000 euro en een fictieve DBI-aftrek van 85%. Doordat voor de DBI-bevek de vrijstellingsregeling geldt, wordt je rendement zichtbaar gemaximaliseerd.

  Aandeel DBI-bevek (85%)
Aankoop 100.000 100.000
Waarde bij verkoop 110.000 110.000
Meerwaarde 10.000 10.000
Notionele interestaftrek (AJ 2021 vb. 0,408%) ​-41
Vrijstelling DBI 8.500
Belastbare basis 9.959 1.500
Vennootschapsbelasting -2.490 375
Totaal netto rendement 7.469 9.625

* Aandelen worden belast tegen een tarief tussen 20% en 25%. In dit voorbeeld veronderstellen we een belastingtarief van 25%.

Wat zijn de risico’s?

  • DBI-beveks beleggen in aandelen. Dat betekent doorgaans meer schommelingen in de waarde van het fonds, maar ook mogelijk betere rendementsvooruitzichten op langere termijn.  
  • Houd ook rekening met het feit dat deze DBI-beveks geen vast rendement, geen kapitaalbescherming en geen vervaldag hebben.

Wil jij ook fiscaal voordelig beleggen?

Maak een afspraak met een expert Vermogensopbouw voor ondernemers voor meer informatie over de fiscale voordelen van een belegging in een DBI-bevek. Hij is gespecialiseerd in het optimaliseren van liquiditeiten in vennootschappen.

Hij kijkt graag samen met jou en eventueel je boekhouder naar fiscaal voordelige alternatieven voor individuele aandelen. Bovendien overloop je samen de bestaande portefeuille voor eventuele verbeteringen die overeenstemmen met de doelstellingen van je vennootschap.

Deze pagina bevat enkel marketinginformatie. Ze bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op het gebied van beleggingen, maar is slechts een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie kan wijzigen in de toekomst.

1 Bevek is de afkorting van 'Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal'. Een bevek is een ICB van het statutaire type, is een rechtspersoon en is meestal een naamloze vennootschap. Een bevek heeft als typisch kenmerk dat ze doorlopend en zonder formaliteiten haar kapitaal kan verhogen door nieuwe aandelen uit te geven of omgekeerd haar kapitaal kan verminderen door bestaande aandelen in te kopen. Daardoor kan de belegger in principe minimaal twee maal per maand in- of uittreden. Dat gebeurt tegen de netto-inventariswaarde.

2 ‘Fonds’ is een populaire naam voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). De term kan betrekking hebben op een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, een gemeenschappelijk beleggingsfonds en/ of een compartiment van een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

KBC-Safe 26

  • Beleggen als rechtspersoon
  • Gegarandeerde interestopbrengst
  • Vaste looptijd
KBC-Safe 26

Laat je vermogen groeien

Zet samen met je relatiebeheerder Mediservice je vermogen aan het werk.

Laat je vermogen groeien

Beleggen overlaten aan onze experts

Jij kiest een beleggingsfonds en onze experts doen het werk. Zo kun jij al je tijd en energie investeren in je patiënten.
Beleggen overlaten aan onze experts

Spaarrekening voor vzw’s, overheden en autonome entiteiten

Leg een financiële reserve aan voor onverwachte uitgaven. Je kunt op elk moment aan je geld.
Spaarrekening voor vzw’s, overheden en autonome entiteiten