KBC-Safe 26

Een kapitalisatieverrichting voor rechtspersonen

KBC-Safe 26

Een kapitalisatieverrichting voor rechtspersonen

Waarom kiezen voor KBC-Safe 26?

Ben je op zoek naar een veilige belegging op lange termijn voor een rechtspersoon zoals een vennootschap of een vzw? Dan kun je beleggen in een KBC-Safe 26. Met dat beleggingsinstrument geniet je per storting een rentegarantie (momenteel 0,25%), en dat tot aan de einddatum (looptijd 8 jaar). Bovendien kan de opbrengst jaarlijks nog eens aangevuld worden met een variabele winstdeling. 

Voornaamste kenmerken van KBC-Safe 26

Gegarandeerde interestopbrengst

Met KBC-Safe 26 geniet je gegarandeerde opbrengsten. Zo krijg je al vanaf de eerste dag interest op je stortingen. En dat tot aan de einddatum van het contract. Momenteel bedraagt de interestopbrengst 0,25%.

Vaste looptijd

veilige belegging met gegarandeerde interestopbrengt

KBC-Safe 26 is een langetermijnbelegging met een looptijd van 8 jaar. Maar dat betekent niet dat je geld gedurende die tijd onbeschikbaar is. Integendeel, je kunt op elk moment aan je geld, maar bij een vervroegde opname moet je wel rekening houden met uittredingskosten. Behoud je je belegging tot de eindvervaldag? Dan betaal je helemaal geen uittredingskosten.

Stortingsbedrag

Je kunt minimaal 25.000 euro en maximaal 1.000.000 euro (inclusief kosten) beleggen in een KBC-Safe 26. Tijdens de duur van het contract zijn er geen bijkomende stortingen meer mogelijk. Uiteraard kun je wel een nieuw contract sluiten.

Variabele winstdeling

Als de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van KBC Verzekeringen het toelaten, kan die opbrengst jaarlijks worden aangevuld met een variabele, niet gegarandeerde winstdeling.

Kosten

Toetreden 2,5% op elke storting
Beheer

 

gratis

 

Uittreden

Gratis op einddatum

0,5% van de opgebouwde reserve en eventueel een conjuncturele uittredingsvergoeding bij vervroegde opname

Fiscaliteit

Roerende voorheffing Verschuldigd op het totale rendement (basisopbrengst + winstdeling) bij afkoop of op einddatum.
Verzekeringsbelasting Niet van toepassing

Extra info

KBC-Safe 26 is een tak 26‐kapitalisatieverrichting uitgegeven door KBC Verzekeringen NV en onderworpen aan het Belgische recht.

Meer informatie over dit product vind je in de productfiche. Wij adviseren je om die fiche te lezen alvorens op dit product in te tekenen

  • Financiële infofiche KBC-Safe 26
  • Productfiche KBC-Safe 26

Klachten?

Je tussenpersoon is je eerste aanspreekpunt voor vragen en klachten. Bij klachten kun je je ook wenden tot klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as.

Interesse? Maak een afspraak.

Kies een thema
Zoek een kantoor in je buurt
Kies een gepast tijdstip en vul je persoonlijke gegevens in

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Combinatie van een spaarrekening en een termijnbelegging

Combinatie van een spaarrekening en een termijnbelegging

Deze combinatie is ideaal voor structurele geldoverschotten die je een tijd kunt missen en waarover je pas na een opzeggingstermijn van 32 dagen moet kunnen beschikken.

Spaarrekening voor vzw’s, overheden en autonome entiteiten

Spaarrekening voor vzw’s, overheden en autonome entiteiten

Leg een financiële reserve aan voor onverwachte uitgaven. Je kunt op elk moment aan je geld.

3 manieren om te beleggen als ondernemer

3 manieren om te beleggen als ondernemer

Ga je alleen aan de slag of schakel je onze experts in? Ontdek snel welke manier van beleggen bij jouw onderneming past.

Fondsen met bodembewaking

Fondsen met bodembewaking

Rendement nastreven, maar tegelijkertijd je risico’s onder controle houden? Dat kan, dankzij de bodembewaking van je belegging.