DBI-aftrek optimaal benutten

De DBI-bevek

DBI-aftrek optimaal benutten

De DBI-bevek

Geen vennootschapsbelasting op winst van DBI-bevek

De dividenden en gerealiseerde meerwaarden die voortkomen uit deze belegging zijn 100% vrijgesteld van belastingen.

Alternatief voor individuele aandelen

Er zijn heel wat voorwaarden om als vennootschap fiscaal voordelig te beleggen in individuele aandelen. Bij een DBI-bevek zijn er minder verplichtingen om een vrijstellingsregeling te genieten.

Opvolging door fondsbeheerders

De fondsbeheerders gebruiken hun kennis en expertise om de aandelenportefeuille voor je te beheren.

Wat is de DBI-aftrek?

De DBI-aftrek (Definitief Belaste Inkomsten) is een vrijstellingsregeling die van toepassing is op vennootschappen die beleggen in aandelen van andere vennootschappen.

Dankzij het zomerakkoord van 2017 kunnen ze de ontvangen dividenden en meerwaarden uit aandelen onder bepaalde voorwaarden 100% aftrekken van hun winst. Aangezien de inkomsten al belast werden in de uitkerende vennootschap wordt een dubbele belasting op die manier vermeden.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je hebt de aandelen minstens één jaar ononderbroken in eigendom (permanentievoorwaarde).
  • De uitkerende vennootschap wordt op haar winst belast in een normaal belastingregime (taxatievoorwaarde).
  • Je bezit minstens 10% van de aandelen in de vennootschap of het investeringsbedrag bedraagt minstens 2.500.000 euro (participatievoorwaarde).

Hoe geniet ik gemakkelijk van de DBI-aftrek?

DBI-aftrek

De bovenstaande voorwaarden zullen je wel doen duizelen. Niet elke onderneming belegt natuurlijk zomaar 2,5 miljoen euro. Daarom is een DBI-bevek1 een alternatief voor een belegging in individuele aandelen. Een DBI-bevek is namelijk een distributiefonds2 dat minder verplichtingen heeft.

Enkel de volgende voorwaarden gelden om met een DBI-bevek van de DBI-aftrek te genieten:

  • De DBI-bevek keert jaarlijks minstens 90% van zijn inkomsten uit als dividend.
  • De dividenden komen in aanmerking voor de DBI-aftrek en de meerwaarden zijn afkomstig van aandelen die voor de meerwaardevrijstelling in aanmerking komen.

Waarom is een DBI-bevek fiscaal aantrekkelijk?

1. Een alternatief voor individuele aandelen

Door het zomerakkoord van 2017 zijn de voorwaarden om fiscaal voordelig in individuele aandelen te beleggen vanaf aanslagjaar 2019 verstrengd. Het is dus minder voordelig geworden om als ondernemer voor die optie te kiezen. Als je niet volledig aan de voorwaarden voldoet, worden de dividenden namelijk volledig aan de vennootschapsbelasting onderworpen, wat knaagt aan het rendement van je belegging.

Een DBI-bevek is een waardig alternatief om die hoge verplichtingen te vermijden en makkelijk van de DBI-aftrek te genieten. Net als bij individuele aandelen zijn hier risico’s aan verbonden.

2. Dividenden en meerwaarden zijn 100% vrijgesteld van belastingen

De DBI-aftrek steeg dankzij het zomerakkoord van 2017 van 95% naar 100%, zodat je de verworven dividenden en gerealiseerde meerwaarden voortaan volledig in mindering brengt van je belastbare winst. Doordat je geen vennootschapsbelasting betaalt op je winst van de belegging, is dit een interessante oplossing voor je liquiditeitsoverschotten.

Hoe zit het met de notionele interestaftrek?

Met een DBI-bevek geniet je, in tegenstelling tot aandelen in een gewone distributiebevek, geen notionele interestaftrek. Met de hervorming van de vennootschapsbelasting werd het belang van de notionele interestaftrek echter verder ingeperkt, waardoor dit nadeel klein is.

Fiscaliteit*

Tarief roerende voorheffing 30%
Roerende voorheffing op dividenden ja
Roerende voorheffing bij terugbetaling   nee

* Van toepassing op particuliere beleggers met een beroepsinkomen, onderworpen aan de Belgische personenbelasting.

Een voorbeeld

In dit voorbeeld wordt de vergelijking gemaakt tussen een aandeel en een DBI-bevek bij een meerwaarde van 10.000 euro. Doordat voor de DBI-bevek de vrijstellingsregeling geldt, wordt je rendement zichtbaar gemaximaliseerd.

  Aandeel DBI-bevek
Aankoop 100.000 100.000
Waarde bij verkoop 110.000 110.000
Meerwaarde 10.000 10.000
Notionele interestaftrek (AJ 2018 vb. 0,737%) ​-74
Vrijstelling DBI (100% vanaf BJ 2018) 10.000
Belastbare basis 9.926 0
Vennootschapsbelasting -2.936 0
Totaal netto rendement 7.064 ​10.000

* Aandelen worden belast tegen een tarief tussen 20,4% en 29,58%. In dit voorbeeld veronderstellen we een belastingtarief van 29,58% en een meerwaarde na 1 jaar van 10.000 euro.

Welke DBI-bevek biedt KBC aan?

De KBC Equity Fund Eurozone DBI-RDT Classic shares DIV. Eurozone DBI-RDT is een compartiment van de Belgische bevek KBC Equity Fund.

De KBC Equity Fund World DBI-RDT Classic shares DIV. World DBI-RDT is een compartiment van de Belgische bevek KBC Equity Fund.

Deze DBI-bevek streeft ernaar om maximaal dividenden en meerwaarden te ontvangen uit aandelen die in aanmerking komen voor het stelsel van de definitief belaste inkomsten. Bovendien geldt er geen minimumbedrag bij inschrijving.

Waarom kiezen voor de door KBC gepromote DBI-bevek?

1. Opvolging door fondsbeheerders

Als ondernemer kom je altijd wel tijd te kort, terwijl beleggen in aandelen net veel tijd en energie van je vraagt. Wil je die energie niet liever steken in je eigen onderneming? Dankzij de DBI-bevek kan dat! Onze fondsbeheerders beheren namelijk met veel zorg de aandelenportefeuille.

2. Spreiding van het risico

Bij de keuze voor een DBI-bevek heb je ook het voordeel van risicospreiding dat eigen is aan beleggingsfondsen. In tegenstelling tot individuele aandelen, belegt een fonds namelijk in een groep bedrijven. De slechte prestatie van een van de aandelen heeft minder impact op het totale rendement van je belegging aangezien de andere aandelen de koers eventueel op pijl kunnen houden.

3. Gemakkelijk uittreden

Je wilt gemakkelijk aan je geld kunnen, zodat je bij een interessante opportuniteit kunt investeren in je onderneming? Met een belegging in een DBI-bevek is dat geen probleem. Je kunt dagelijks uittreden, zonder extra uitstapkosten (behalve bij uittreding binnen een maand na toetreding).

Wat zijn de risico’s?

KBC Equity Fund Eurozone DBI-RDT Classic shares DIV belegt minimaal 95% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit de eurozone. Een hoger aandelenpercentage betekent doorgaans meer schommelingen in de waarde van het fonds, maar ook mogelijk betere rendementsvooruitzichten op langere termijn. Daarom heeft het fonds een wettelijk voorgeschreven risico- en opbrengstprofiel van 6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).

Houd ook rekening met het feit dat deze DBI-bevek geen vast rendement, geen kapitaalbescherming en geen vervaldag heeft.

Kosten

Toetreden 3%
Uittreden

Gratis

Bij uittreding binnen een maand na toetreding: max. 5%

Lopende kosten 1,83%
Wijziging
van compartiment3
Uitstapvergoeding van oude compartiment + instapvergoeding van nieuwe compartiment

Praktische informatie

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en de jongste periodieke verslagen zijn kosteloos ter beschikking in het Nederlands bij KBC Asset Management NV en zijn voor het publiek toegankelijk op www.kbcam.be. De netto-inventariswaarde wordt onder meer gepubliceerd op de websites www.beama.be en www.kbc.be/fondsenzoeker.

Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV.

Bij klachten kun je terecht bij klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 of ombudsman@ombfin.be.

Documentatie

Neem het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus door voordat je beslist om in deze DBI-bevek te beleggen.

Wil jij ook fiscaal voordelig beleggen?

Maak een afspraak met een expert Vermogensopbouw voor ondernemers voor meer informatie over de fiscale voordelen van een belegging in een DBI-bevek. Hij is gespecialiseerd in het optimaliseren van liquiditeiten in vennootschappen.

Hij kijkt graag samen met jou en eventueel je boekhouder naar fiscaal voordelige alternatieven voor individuele aandelen. Bovendien overloop je samen de bestaande portefeuille voor eventuele verbeteringen die overeenstemmen met de doelstellingen van je vennootschap.

Krijg hulp van een Expert Vermogensopbouw

Deze pagina bevat enkel marketinginformatie. Ze bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op het gebied van beleggingen, maar is slechts een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie kan wijzigen in de toekomst.

1 Bevek is de afkorting van 'Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal'. Een bevek is een ICB van het statutaire type, is een rechtspersoon en is meestal een naamloze vennootschap. Een bevek heeft als typisch kenmerk dat ze doorlopend en zonder formaliteiten haar kapitaal kan verhogen door nieuwe aandelen uit te geven of omgekeerd haar kapitaal kan verminderen door bestaande aandelen in te kopen. Daardoor kan de belegger in principe minimaal twee maal per maand in- of uittreden. Dat gebeurt tegen de netto-inventariswaarde.

2 ‘Fonds’ is een populaire naam voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). De term kan betrekking hebben op een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, een gemeenschappelijk beleggingsfonds en/ of een compartiment van een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

3 Een bevek of gemeenschappelijk beleggingsfonds kan bestaan uit verschillende compartimenten. Dit betekent dat de bevek of het gemeenschappelijke beleggingsfonds is opgesplitst in afzonderlijke portefeuilles die elk hun eigen beleggingsbeleid hebben. Elk compartiment moet worden beschouwd als een afzonderlijke entiteit. De belegger heeft slechts recht op het vermogen en de opbrengst van het compartiment waarin hij heeft belegd. De verplichtingen van een welbepaald compartiment zijn enkel gedekt door de activa van dat compartiment.

Beleggen overlaten aan onze experts

Jij kiest een beleggingsfonds en onze experts doen het werk. Zo kun jij al je tijd en energie investeren in je patiënten.
Beleggen overlaten aan onze experts

KBC-Call32 Business Account

  • Combinatie van spaarrekening en termijnbelegging
  • Geen beheer- of instapkosten
  • Geld op elk moment beschikbaar
KBC-Call32 Business Account

Zelf online beleggen

Beleg zelf met Bolero, het online beleggingsplatform van KBC. Hou de beurs en je aandelenportefeuille online in de gaten, volg koersen op in realtime en plaats onmiddellijk je orders.
Zelf online beleggen

Beleggen met de hulp van je persoonlijk aanspreekpunt

De KBC-Vermogensservice voor Medische Vrije Beroepen. Beleg met uitgebreid advies en opvolging.
Beleggen met de hulp van je persoonlijk aanspreekpunt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.