Veelgestelde vragen over groepsverzekeringen

FAQ voor werkgevers

Veelgestelde vragen over groepsverzekeringen

FAQ voor werkgevers

Heb je een groepsverzekering afgesloten voor je werknemers bij KBC? Hier vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Snel naar meer info over:

KBC Business Dashboard

Wat is het KBC Business Dashboard?

Het KBC Business Dashboard is een digitaal portaal waarmee je vlot al je bank- en verzekeringszaken voor je onderneming beheert, waaronder je groepsverzekering. Ontdek het in deze video.

Wil je ook graag toegang tot het KBC Business Dashboard? Je KBC-tussenpersoon helpt je graag verder.

Hoe kan ik het KBC Business Dashboard aanvragen?

Je kunt het KBC Business Dashboard aanvragen bij je KBC-tussenpersoon.

Mijn onderneming gebruikt het KBC Business Dashboard al, maar niemand heeft toegang tot de functies voor de groepsverzekeringen.

Om toegang te hebben tot de functies voor groepsverzekeringen, moet je geregistreerd zijn als gebruiker. Contacteer daarvoor de beheerder van jullie Business Dashboard. Hij kan jullie als gebruikers toevoegen en de functies voor groepsverzekeringen openstellen.  

Daarnaast moet de wettelijke vertegenwoordiger van je onderneming je toegang geven tot de polissen die je als gebruiker mag raadplegen en beheren. Dat gebeurt met een volmacht via je KBC-tussenpersoon. (Als gebruiker heb je tenslotte toegang tot vertrouwelijke informatie zoals loongegevens.)

Wat zijn de mogelijkheden van het KBC Business Dashboard?

Op het KBC Business Dashboard vind je heel wat toepassingen om je bank- en verzekeringszaken vlot te beheren, waaronder je groepsverzekeringen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende functies voor het raadplegen en beheren van je groepsverzekeringen.

1. Gegevens van je werknemers toevoegen of wijzigen

In het menu ‘Beheer werknemers’ beheer je makkelijk gegevens:

 • Nieuwe werknemers toevoegen of vertrekkende werknemers doorgeven
 • Aanpassingen van tewerkstellingspercentages registreren
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid doorgeven of aanpassen

In het menu ‘Jaarlijks beheer lonen en bonussen’ kun je:

 • Jaarlijks de nieuwe lonen van je medewerkers doorsturen (voor contracten met loonbeheer)

2. Gedetailleerde bestanden bekijken en downloaden

Bij ‘Documenten en bestanden’ vind je onder andere:

 • Vervaldagberichten: het bedrag dat je voor je groepsverzekering verschuldigd bent, per facturatieperiode
 • Gedetailleerde overzichten van de premies in een handig CSV-bestand voor elk reglement, per werknemer en per waarborg. (Zowel voor huidige facturatieperiodes als voor correcties op vorige facturatieperiodes.)
 • RSZ-overzichten per kwartaal en per jaar

3. Gegevens van je Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering bekijken

Bij ‘Documenten en bestanden’ vind je een overzicht van

 • De premies van de aangeslotenen
 • Alle aangeslotenen, ook diegenen die medisch nog niet geaccepteerd zijn

4. Handige overzichten

Bij ‘Overzicht groepsverzekeringen’ vind je:

 • De groepsverzekeringen van alle vennootschappen op je Business Dashboard
 • Alle aangesloten werknemers per polis
 • Gegevens per werknemer zoals pensioenreserves en verzekerde waarborgen
   

Je groepsverzekering raadplegen en beheren op het KBC Business Dashboard

Raadplegen

Hoe weet ik wanneer er nieuwe documenten of bestanden beschikbaar zijn voor mijn groepsverzekeringen?

Vul je e-mailadres in bij ‘Verzekeren’ > ‘Documenten en bestanden’ > ‘Beheer meldingen’. Zo blijf je automatisch op de hoogte via e-mail. Je kunt tot 3 verschillende e-mailadressen registreren.

Zijn er meer dan dan 3 gebruikers of vennootschappen die je graag op de hoogte wilt houden?

Geef dan het algemene e-mailadres in van je vennootschap. In de notificatiemail die je van ons ontvangt, staat telkens vermeld voor wie het nieuwe document of bestand bedoeld is. Op basis daarvan kun je de informatie handmatig doorsturen naar de juiste personen of vennootschappen - onze notificatiemail bevat geen vertrouwelijke gegevens.

Ik krijg een e-mail dat er een nieuw document of bestand beschikbaar is, maar ik krijg niks te zien?

Je kunt enkel de documenten of bestanden bekijken van groepsverzekeringen waarvoor je een machtiging hebt gekregen. De wettelijke vertegenwoordiger van je onderneming kan je toegang geven tot een of meerdere polissen met een volmacht. Je KBC-tussenpersoon helpt je hiermee graag verder.

Waar vind ik de factuur (of het vervaldagbericht) van mijn groepsverzekering?

1. Meld je aan in het KBC Business Dashboard

2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Documenten en bestanden'

Onder ‘Vervaldagbericht en premieoverzicht’ vind je de vervaldagberichten. Dit document toont je per facturatieperiode het bedrag dat je voor je groepsverzekering verschuldigd bent.

Wil je graag via e-mail op de hoogte blijven als er een nieuw vervaldagbericht beschikbaar is? Vul je e-mailadres in bij 'Beheer meldingen'.

Waar vind ik een overzicht van de werknemers die aangesloten zijn bij mijn groepsverzekering?

1. Meld je aan in het KBC Business Dashboard

2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Overzicht groepsverzekeringen'.

Wil je meer details over een specifieke werknemer? Zoek hem op in de lijst en klik vervolgens op zijn naam. Je krijgt meteen meer info te zien over zijn pensioenreserves en verzekerde waarborgen.

Wil je meer details over de verschuldigde premies per werknemer? Ga naar 'Verzekeren' > 'Documenten en bestanden' > 'Vervaldagbericht'.
 

Hoe kunnen mijn werknemers bekijken hoeveel er al gespaard is in hun groepsverzekering?

Dat kan op MyPension.be onder ‘Mijn aanvullend pensioen’ of op het jaarlijks overzicht van KBC Verzekeringen. Hier vind je alle info voor werknemers.

Waar bekijk ik de details van de premies die ik moet betalen?

1. Meld je aan in het KBC Business Dashboard

2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Documenten en bestanden' > 'Vervaldagbericht’

Per reglement vind je een overzicht van de premies per werknemer en per waarborg, zowel voor huidige facturatieperiodes als voor correcties van vorige facturatieperiodes.

Wil je graag via e-mail op de hoogte blijven als er nieuwe documenten beschikbaar zijn? Vul je e-mailadres in bij 'Beheer meldingen'.
 

Waar vind ik de bedragen die ik nodig heb om mijn kwartaalaangifte te kunnen doen bij de RSZ?

1. Meld je aan in het KBC Business Dashboard
2. Ga naar 'Verzekeren'> 'Documenten en bestanden' > 'RSZ-overzicht'

Je vindt er een overzicht van de bedragen die je aan de RSZ moet aangeven per kwartaal en per jaar, in een handig CSV-bestand. Wil je graag via e-mail op de hoogte blijven van nieuwe documenten? Vul je e-mailadres in bij 'Verzekeren' > 'Documenten en bestanden > 'Beheer meldingen'.

Beheren

Hoe kan ik de nieuwe brutolonen van mijn werknemers ingeven?

Heb je een groepsverzekering waarbij de premie bepaald wordt in functie van het loon? Dan krijg je jaarlijks de vraag om de nieuwe lonen van de loonreferentiemaand in te geven.

Ga naar 'Ga naar 'Verzekeren' > 'Jaarlijks beheer lonen en bonussen'> klik op het polisnummer van je groepsverzekering > 'Registreren lonen' .

Hier kun je vanaf de loonreferentiemaand tot en met de eerste week van de maand voor de jaarlijkse aanpassingsdatum de nieuwe lonen ingeven.

Hoe geef ik het loon door van een werknemer die deeltijds werkt?

In dat geval registreer je het voltijdse loon waar die werknemer recht op zou hebben. De premie voor de groepsverzekering wordt namelijk berekend op basis van het voltijdse loon, vermenigvuldigd met de tewerkstellingsgraad.

Hoe sluit ik een nieuwe werknemer aan?

 1. Meld je aan in het KBC Business Dashboard
 2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Beheer werknemers' > '+ Nieuwe werknemer'
 3. Klik 'Opslaan' als je alle gegevens ingevuld hebt
   

Hoe geef ik het vertrek van een werknemer door?

 1. Meld je aan in het KBC Business Dashboard
 2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Beheer Werknemers'
 3. Klik op de naam van de medewerker
 4. Tik op de tegel 'Uitdiensttreding'
 5. Vul alle gegevens in en klik op ‘Opslaan’
   

Hoe geef ik het overlijden van een werknemer door?

 1. Meld je aan in het KBC Business Dashboard
 2. Ga naar ‘Verzekeren’ > ‘Beheer Werknemers’
 3. Klik op de naam van de werknemer
 4. Tik op ‘Overlijden’ en vul alle gegevens in 
 5. Klik op ‘Opslaan’

Hoe kan ik een wijziging in de tewerkstellingsgraad van een werknemer doorgeven?

 1. Meld je aan in het KBC Business Dashboard
 2. Ga naar Verzekeren > ‘Beheer werknemers’
 3. Zoek de werknemer op en klik op zijn naam
 4. Klik op ‘Wijzigen tewerkstellingsgraad’ en geef de reden op
 5. Klik op 'Opslaan'

Gaat het over een werknemer die na een lange periode van ziekte of afwezigheid deels terug aan de slag gaat tijdens zijn arbeidsongeschiktheid? Klik dan op de tegel ‘Wijzigen arbeidsongeschiktheid’.

Onder ‘Geschiedenis/toekomst’ bekijk je zijn tewerkstellingsgraad uit het verleden of zijn geplande tewerkstelling voor de komende 3 maanden.

Hoe geef ik de arbeidsongeschiktheid van een werknemer door? Hoe kan ik de status van zijn arbeidsongeschiktheid wijzigen?

 1. Meld je aan op het KBC Business Dashboard
 2. Ga naar 'Verzekeren' > ‘Beheer werknemers’
 3. Zoek de werknemer op en klik op zijn naam
 4. Klik op de tegel ‘Melding arbeidsongeschiktheid’ of ‘Wijziging of einde arbeidsongeschiktheid’ en vul de gegevens in
 5. Klik op 'Opslaan'

Let op: zit er in je groepsverzekering een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid of premievrijstelling? Dan moet je werknemer het formulier ‘aangifte arbeidsongeschiktheid’ invullen en bezorgen aan KBC.

Waar vind ik het formulier ‘Aangifte arbeidsongeschiktheid’?

Bekijk het formulier hier. Je werknemer moet het volledig invullen en aan KBC bezorgen.

Je vindt het ook op het KBC Business Dashboard op hetzelfde scherm waar je ook de status van de arbeidsongeschiktheid van je werknemer aanpast.

Hoe geef ik adreswijzigingen door?

1. Meld je aan in het KBC Business Dashboard
2. Ga naar Verzekeren > ‘Beheer werknemers’
3. Zoek de werknemer op en klik op zijn naam
4. Klik op de tegel ‘Wijzigen persoonlijke gegevens’ en vul de adresgegevens in
5. Klik op 'Opslaan'
 

Hoe geef ik een huwelijk of een scheiding van een werknemer door?

Voorlopig kun je dat nog niet op het KBC Business Dashboard regelen. Je mag deze wijzigingen via mail bezorgen aan je KBC-tussenpersoon of aan het team dat je groepsverzekering beheert. We houden je op de hoogte van zodra deze functionaliteit beschikbaar is in het Business Dashboard.

Wat doe ik als een werknemer met pensioen gaat?

Je hoeft daarvoor niets te doen. De overheid brengt ons zelf op de hoogte. Opgelet: verandert je werknemer naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere voltijds brugpensioen)? Dan moet je ons wel op de hoogte brengen. Ga naar 'Verzekeren' > 'Beheer werknemers’ > 'Uitdiensttreding'.

Algemene vragen over je groepsverzekering

Hoe krijg je toegang tot DB2P, de databank voor aanvullende pensioenen?

Je kunt de DB2P bekijken op de website van de sociale zekerheid.

Kom je er voor de eerste keer? Dan moet je je registreren. Bij vragen kun je terecht bij Eranova (het contactcenter van de sociale zekerheid) op 02 511 51 51, elke werkdag van 7 tot 20 uur.

Hoe en wanneer moet ik de individuele pensioentoezeggingen voor mijn werknemers doorgeven aan de FSMA?

Je bent verplicht om voor 31 maart door te geven aan de FSMA hoeveel individuele pensioentoezeggingen je toegekend hebt in het jaar ervoor. Dat doe je door het formulier ‘WAP-4’ in te vullen en op te sturen naar FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Als je deze verplichting niet nakomt of als je de verkeerde gegevens doorgeeft, riskeer je een boete.

Waar vind ik een overzicht van het globaal financieringsniveau van mijn groepsverzekering?

Elk jaar krijg je van ons een overzicht. Zo weet je waar je aan toe bent en komt je niet voor verrassingen te staan. Als er een tekort is, zullen we dat daar vermelden.

Wat is de minimale rendementsgarantie?

Werknemers die via hun werkgever een groepsverzekering hebben, hebben recht op een rendementsgarantie. De wet verplicht werkgevers om met hun groepsverzekeringen een bepaald minimumrendement te halen. We proberen je hierin te ondersteunen door een aantrekkelijk globaal rendement aan te bieden.

Wat kan ik doen om tekorten op de minimale rendementsgarantie te vermijden?

Stipt en tijdig betalen is hierbij belangrijk. Een groepsverzekering is een looncomponent. Net zoals andere loonvormen moet de premie van de groepsverzekering op tijd betaald worden.

Concreet wil dit zeggen op de premievervaldag. Het is ook vanaf die vervaldag dat de minimumgarantie gerekend wordt.

Het is dan ook belangrijk dat je ons tijdig op de hoogte brengt van elke wijziging in tewerkstelling van de aangeslotenen, nieuwe aansluitingen en uitdiensttredingen.

Welke gevolgen heeft het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering? Moet ik hier iets voor doen?

Vanaf 1 januari 2015 is het voor werkgevers verboden om arbeiders en bedienden verschillend te behandelen in groepsverzekeringen. Pensioenplannen gesloten na 1 januari 2015, mogen geen discriminaties bevatten. Bestaande discriminaties in oudere plannen moeten tegen 2025 geleidelijk weggewerkt worden.

Wie kan me helpen?

Je KBC-verzekeringsagent of KBC-tussenpersoon staat voor je klaar. Als er een verschil is tussen arbeiders en bedienden, helpen wij je graag bij het opstellen van een harmonisatietraject om de verschillen tegen januari 2025 weg te werken.

Vallen de premies die als ik werkgever stort voor de groepsverzekering van mijn werknemers ook onder de loonnorm?

Ja, werkgeversbijdragen voor een groepsverzekering of een collectieve hospitalisatieverzekering vallen onder de loonnorm.

De loonnorm bepaalt de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling, bovenop de index en de baremieke verhogingen. Voor 2019-2020 bedraagt dit 1,1% van de bruto-loonmassa. Heb je hierover vragen? Contacteer het sociaal secretariaat van je onderneming.

Niet gevonden wat je zocht?

Je KBC-tussenpersoon helpt je graag verder.

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.