Hoe betaal je minder belastingen als ondernemer?

Hoe betaal je minder belastingen als ondernemer?

De ene verrassing is de andere niet... En sommigen vermijden we liever dan dat we ze krijgen. Dat je als ondernemer je harde werk beloond wilt zien, is normaal. Helaas steekt de fiscus daar met de belastingbrief soms een stokje voor, waardoor je belastingen moet bijbetalen. Hoe je er als zelfstandige, vrije beroeper of vennootschap voor kunt zorgen dat je niet voor zulke verrassingen komt te staan, leggen we je hieronder uit.

Waar het allemaal mee begint...

... is met het sociaal statuut dat je kiest bij de opstart van je onderneming. Je keuze om een eenmanszaak of een vennootschap op te starten, bepaalt namelijk in grote mate hoeveel belastingen je zult moeten betalen en heeft bijgevolg ook invloed op je inkomen. Hoe dan ook onderscheiden we volgende belastingen:

Deze belasting wordt berekend op je netto beroepsinkomen (= je ontvangen beroepsinkomsten - je beroepsuitgaven) en loopt per belastingschijf progressief op (25% tot 50%) naarmate je beroepsinkomen stijgt. Met andere woorden, hoe hoger je inkomsten, hoe hoger je belastingtarief.

In tegenstelling tot de personenbelasting, betaal je bij de vennootschapsbelasting een eenvormig belastingtarief (25%). Over het algemeen liggen de tarieven van de vennootschapsbelasting ook een stuk lager. Dus hoe meer winst je maakt, hoe interessanter het wordt om te kiezen voor een vennootschap.

Naast de directe belastingen moet je zowel als eenmanszaak als vennootschap ook nog aanvullende belastingen betalen. Denk maar aan btw, sociale bijdragen, gemeentebelasting, provinciebelasting, milieuheffing,...

Niet alles wat blinkt is goud. Heb je bijvoorbeeld een nieuwe wagen, mobiele telefoon of laptop op de zaak gekocht, dan betaal je daar ook belasting op! De fiscus gaat er immers van uit dat je bepaalde dingen die je op de zaak koopt misschien ook privé gebruikt.

Tips om minder belastingen te betalen

Als ondernemer heb je het recht om uit te zoeken hoe je zo weinig mogelijk belastingen betaalt. In de fiscaliteit wordt dit 'de keuze van de minst belaste weg' genoemd. We raden wel aan om hier voorzichtig mee om te gaan. Ga je hierin te ver, dan loop je het risco om beschuldigd te worden van fraude. Hieronder geven we enkele tips om je belastingen te verlagen. Ben je niet helemaal zeker van je stuk, neem dan een boekhouder onder de arm.

Als zelfstandige of vrije beroeper

De fiscus houdt er rekening mee dat je als zelfstandige of vrije beroeper een deel van je winst moet investeren om je onderneming verder te ontwikkelen. Je wordt dus belast op wat je verdient, min de kosten die je maakt voor je zaak. Bijgevolg: hoe meer kosten je maakt, hoe minder netto-inkomen en hoe minder belastingen je betaalt.

Let wel op dat je niet overdrijft, want niet alles wordt als een beroepskost beschouwd. Bekijk bovendien samen met je boekhouder welke kosten interessant zijn.

Bestellingen ophalen, klanten bezoeken,... Wellicht neem je regelmatig de auto voor dergelijke verplaatsingen. Je gebruikt je wagen dus deels beroepsmatig en mag bijgevolg ook (een deel van) de vervoerskosten fiscaal aftrekken. Hoeveel precies hangt af van het soort verplaatsing:

  1. Zuivere privéverplaatsingen zijn niet fiscaal aftrekbaar.
  2. Verplaatsingen tussen je woonplaats en vaste plaats van tewerkstelling zijn fiscaal aftrekbaar ter waarde van 0,15 euro/km.
  3. Bij zuivere beroepsverplaatsingen is je inbreng beperkt tot een bepaald percentage en moet je dus je werkelijke kosten aantonen.

In de meeste gevallen ben je als zelfstandige btw-plichtig. Je bent dan verplicht om je klanten btw aan te rekenen op je facturen. Omdat je ook zelf goederen, materialen of diensten moet aankopen voor je zaak, mag je de btw die je zelf moet betalen in mindering brengen van de btw die je van je klanten hebt ontvangen (= de btw-aftrek). Het resterende bedrag betaal je dan aan de fiscus.

Jaarlijks betaal je als zelfstandige een aanzienlijk bedrag aan sociale bijdragen. Elk jaar stuurt je sociale zekerheidsfonds een samenvatting van de bijdragen die je het jaar ervoor hebt gedaan. Deze zijn ook aftrekbaar, waardoor je minder belastingen betaalt. Vergeet dus niet het fiscaal attest van je sociale bijdragen tijdig in te dienen.

Als vennootschap

In sommige gevallen kan het interessant zijn om een dividend uit te keren in plaats van een bezoldiging. Op dividenden hoef je geen sociale bijdragen te betalen.

Een liquidatiereserve kan vooral interessant zijn omdat je als kmo-vennootschap bij de uitkering van een gewoon dividend 30% roerende voorheffing moet betalen.

Met een liquidatiereserve kun je als kmo-vennootschap jaarlijks de boekhoudkundige winst na belastingen (geheel of gedeeltelijk) storten op een afzonderlijke passiefrekening. Je wordt hier twee keer op belast:

  1. Bij de aanleg van de liquidatiereserve betaal je de gewone vennootschapsbelasting én een bijkomende aanslag van 10%.
  2. Bij de uitkering van de liquidatiereserve betaal je, afhankelijk van het moment waarop dit gebeurt, 5% of 20% roerende voorheffing.

Concreet, wacht je minstens 5 jaar alvorens de liquidatiereserve als een dividend uit te keren, dan betaal je slechts 5% roerende voorheffing. Keer je vroeger uit, dan betaal je 20%.

Let wel op, als je meerdere liquidiatiereserves aanlegt, mag je niet kiezen welke je eerst uitkeert. Je bent verplicht om uit te keren volgens het principe 'First in, first out'.

Liquidatiereserves kunnen ook aan 0% uitgekeerd worden, zelfs tijdens de wachttermijn van 5 jaar! Je moet dan wel je vennootschap ontbinden en vereffenen. Maar wees voorzichtig, doe je dit louter om deze reden en start je nadien een nieuwe vennootschap op met exact dezelfde activiteit en dezelfde personen, dan kan dit door de fiscus gezien worden als misbruik.

Op maaltijdcheques betaal je geen sociale bijdragen of personenbelasting, wel vennootschapsbelasting. Ze zijn zowel voor wekrnemers als bedrijfsleiders interessant!

Doe je voordeel met het aanbieden van een groepsverzekering aan je werknemers. De bijdrage die je hiervoor betaalt, is fiscaal aftrekbaar én de RSZ-bijdrage op de premies aanzienlijk lager dan de lasten op lonen.

Op huurinkomsten betaal je geen sociale bijdragen. Het kan dus interessant zijn om als natuurlijk persoon bijvoorbeeld een handelspand te verhuren aan je vennootschap. Bovendien kun je van de huur nog bepaalde kosten aftrekken. De huur die je als zaakvoerder of bestuurder aanrekent moet wel 'marktconform' zijn, anders riskeer je dat het beschouwd wordt als loon en dus zwaarder belast wordt.

Geld lenen aan je vennootschap kan interessant zijn, want de interesten die je vennootschap aan jou betaalt zijn op hun beurt fiscaal aftrekbaar. Je vennootschap betaalt slechts 30% roerende voorheffing. Op de interesten die jij ontvangt van je vennootschap moet je uiteraard geen sociale bijdragen betalen of voorafbetalen.

Je voorbereiden op je belastingbrief?

Doe voorafbetalingen!

De fiscus moedigt ondernemers aan de hand van voorafbetalingen aan om belastingen op het bedrijfsinkomen niet in het aanslagjaar maar wel in het inkomstenjaar te betalen.

Betaal je als zelfstandige of vrije beroeper 106% van de belastingen die je verschuldigd bent vooruit? Dan krijg je van de fiscus een bonificatie of  belastingvermindering. Vennootschappen hebben hier nooit recht op. Als zelfstandige of vrije beroeper ben je echter niet verplicht om voorafbetalingen te doen, maar doe je er onvoldoende of geen, dan riskeer je wel een belastingvermeerdering, en die kan stevig oplopen. Je doet het dus beter wel dan niet!

Vennootschappen kunnen via de voorafbetaling van belastingen een belastingvermeerdering (in geval van onvoldoende of geen voorafbetalingen) voorkomen.

Hoewel fiscaal interessant, worden voorafbetalingen vaak vergeten. Een handige oplossing hiervoor is het afsluiten van een KBC-Voorafbetalingsplan. Hiermee worden je belastingen automatisch voorafbetaald aan de fiscus. Benieuwd hoe het werkt?

Vermijd een belastingvermeerding, sluit een KBC-Voorafbetalingsplan af!

Lees meer