Web
Web

Assurance incendie locataire 2e résidence

Police habitation KBC pour le locataire - résidence secondaire

 • Calculez le prix de votre assurance incendie en 3 étapes
 • Souscrivez immédiatement votre assurance incendie en ligne
 • Déclarez un sinistre via notre app ou auprès de votre agent d'assurances
Calculez le prix de votre assurance

Une assurance incendie est-elle obligatoire?

Même si l’assurance incendie n’est pas légalement obligatoire, il est néanmoins recommandé, en tant que locataire, d’assurer votre responsabilité locative ainsi que votre mobilier. Cela vous évitera, en cas de sinistre, de devoir en supporter vous-même les frais. En vertu de la loi, l’assureur a l’obligation de couvrir, dans son assurance incendie, un minimum de périls: l’incendie, la tempête, la grêle et les catastrophes naturelles.

Une assurance incendie propose souvent des options. À vous de préciser vos besoins en tant que locataire! Si vous souhaitez, par exemple, une aide juridique en cas de conflit avec votre bailleur, ajoutez dans votre police l'Assurance protection juridique pour le locataire.

Assurer votre premier logement locatif?

Que couvre une assurance incendie?

Une assurance incendie couvre bien plus que les seuls dégâts d’incendie.
Notre police habitation assurevotre responsabilité civile, vos effets mobiliers ou les deux pour la résidence secondaire que vous louez, sauf contre le vol.

 1. Assurance locataire
 2. Assurance du contenu de l’habitation

En fonction de vos besoins, vous pouvez compléter votre police en y ajoutant les assurances suivantes: aide juridique en cas de conflits avec le bailleur (protection juridique) of pollution à la suite de fuites de votre citerne à mazout (assainissement du sol).

1. Assurance locataire

Si optez pour cette assurance, vous serez assuré contre les dommages causés à l'habitation que vous louez et dont vous êtes responsable.

Qu’est-ce qui est assuré?

 • Woning, bijgebouwen en omheiningen
 • Gehuurde garage (zelfs als die ergens anders staat)
 • Goederen op een blijvende wijze aan het gebouw vastgemaakt

Als je een gedeelte van de woning onderverhuurt, dan is de onderhuurder mee verzekerd.

Qu'est-ce qui n'est pas assuré?

 • Bijkomende verplichtingen in je huurcontract die de wettelijke aansprakelijkheid overschrijden
 • Opzettelijke vernieling of diefstal van goederen door jou of je gezinsleden
 • Typische huurschade (bijvoorbeeld pluggen in de muur)

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

La liste complète des exclusions figure dans les Conditions générales.

Bon à savoir

Cette police ne couvre pas votre responsabilité civile pour les dommages causés par les bâtiments, les terrains, les trottoirs attenants ou leur contenu. Ces éléments sont couverts par votre assurance familiale.

Qu'est-ce que la responsabilité civile (RC)?

Des questions sur votre assurance incendie?

Calculez le prix de votre assurance

2. Assurance du contenu de l’habitation

 • Een gesprongen leiding je meubels beschadigt?
 • Storm je tuinmeubelen vernielt?
 • Bliksem je elektrische toestellen beschadigt?

Met de Police habitation KBC pour le locataire - résidence secondaire is de inhoud van je woning standaard verzekerd (uitgezonderd diefstal).

Qu’est-ce qui est assuré?

Alle risico's uit de Algemene voorwaarden, zonder minimaal schadebedrag. Enkele voorbeelden:
 

 • Schade door onder andere brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, water, aanrijding of overstroming aan je
  • Huisraad: meubels, kleding, fiets, juwelen, televisie, …
  • Huisdieren
  • Motorrijtuigen en hun aanhangwagens

Alle risico's opsommen die je inboedel kunnen beschadigen, is onmogelijk. Daarom vergoeden we ook inboedelschade van minstens 1.250 euro, veroorzaakt door nog andere, onverwachte gebeurtenissen.

Qu'est-ce qui n'est pas assuré?

 • Verlies, diefstal en poging tot diefstal
 • Opzettelijke schade
 • Schade door overstroming aan voorwerpen buiten

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de Algemene voorwaarden.

La liste complète des exclusions figure dans les Conditions générales.

Où votre mobilier est-il assuré?

 • Op het adres van je huurwoning
 • In je individuele garage, zelfs als die zich ergens anders bevindt

Je huisdieren zijn overal verzekerd.

Options

Assurance protection juridique locataire

 • Verleent je bijstand
 • Informeert je over je rechten en de manier waarop je deze kunt afdwingen
 • Helpt je om alle gegevens (bewijzen, attesten, verklaringen van getuigen) te verzamelen
 • Neemt de erelonen en kosten van advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen ten laste
 • Vergoedt de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure
 • Vergoedt de schade die je lijdt als blijkt dat de aansprakelijke die niet kan betalen

Assurance assainissement du sol (pas pour les appartements)

Je verwarmt je woning met stookolie? Dan sta je zelf in voor de regelmatige controle van de tank
en voor de bodemsanering na vervuiling.

Meer dan 3% van de stookolietanks vertoont vroeg of laat
een lek, vaak door roest. Maar vervuiling kan ook gebeuren bij het bijvullen. Ook dan zijn de kosten
voor de opruiming van de vervuilde grond, voor jouw rekening.

Alleen stookolietanks jonger dan 40 jaar en tot maximaal 20.000 liter komen in aanmerking. De totale vergoeding per schadegeval is 60.000 euro.

Passer en toute facilité à une assurance incendie chez KBC

Chez KBC, nous vous facilitons la vie. Lorsque vous souscrivez une nouvelle police en ligne, un formulaire de résiliation très simple à compléter apparaît immédiatement à l'écran. Il vous suffit de le compléter et de nous le renvoyer par e-mail. Nous nous occupons du reste.

Vous ne devez donc plus envoyer de lettre recommandée à votre ancien assureur.

Calculez le prix de votre assurance

Bon à savoir

De Police habitation KBC pour le locataire - résidence secondaire kan een of meer van de volgende verzekeringen bevatten: verzekering huurder, verzekering inhoud woning, verzekering bodemsanering (zaakschadeverzekeringen), verzekering rechtsbijstand huurder (rechtsbijstandverzekering). Deze verzekeringen zijn bestemd voor huurders van een particuliere woning die de woning als hun tweede verblijf gebruiken. In de woning oefent men geen commerciële activiteit of een vrij beroep uit.

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, plaintes@kbc.be, tél. 016 43 25 94 of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de Police habitation KBC pour le locataire - résidence secondaire kun je terecht op onze website of bij je expert Verzekeringen.
De Police habitation KBC pour le locataire - résidence secondaire is een product van KBC Assurances NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC Groupe

Veillez à lire le présent document d’information avant de souscrire l’assurance

 • file func document
 • file func document
 • file func document