Wat te doen tegen wanbetalers?

Wat te doen tegen wanbetalers?

Gepubliceerd op 20 juni 2018 

Wanbetalers, vroeg of laat wordt elke zelfstandige er wel eens mee geconfronteerd. Liefst 35% van de openstaande facturen in Vlaanderen wordt immers te laat of zelfs niet betaald. En dan stelt zich de vraag: hoe geraak ik aan mijn centen? Niet altijd eenvoudig, maar hopelijk kunnen deze vijf tips u helpen. Bovendien biedt KBC een product dat ondernemers helpt bij wanbetalers: factoring. We leggen u ook uit wat dat inhoudt.

1. Stuur een rappel

Als een klant niet betaalt, kunt u beginnen met een rappel te sturen. Bezorg uw klant een beleefde, vriendelijke rappel en nodig hem uit tot betaling. Doet hij dat niet, dan bent u genoodzaakt een nieuwe, strengere rappel te versturen. Een bijkomende tip: versoepel de voorwaarden niet, want dat geeft de indruk dat de aanhouder/wanbetaler wint. Specifieer het saldo en stel een concrete datum voor. Richt deze rappel het best aan uw vaste contactpersoon binnen het bedrijf. Een gepersonaliseerd en door u persoonlijk ondertekend rappel heeft veel meer kans op slagen dan een ‘anonieme’ aanmaningsbrief.

2. Bel uw klanten op of schakel een callcenter in

Het is recent nog aangetoond door de administratie van de directe belastingen. Zij belden mensen met een belastingschuld op met het dringende verzoek hun achterstallige belastingen te betalen. Dat eenvoudige telefoontje volstond om meer dan 33% van degenen die nalatig waren alsnog hun schuld te doen vereffenen. Voor een zelfstandige of handelaar zal het wellicht niet altijd zo vlot verlopen. Maar soms helpt het, want sommige klanten zijn gewoon ‘vergeten’ te betalen. En de sociale druk kan in dit geval ook doorwegen.

Doet u dat liever niet zelf, dan kunt u een beroep doen op een (gespecialiseerd) callcenter. Tegen een relatief lage kostprijs bellen zij uw klanten op en manen hen aan te betalen. Voor u zijn daar twee voordelen aan verbonden: uw klantrelatie lijdt er minder onder dan als u zelf belt én u wint kostbare tijd.

3. Een kredietverzekering

Een kredietverzekering beschermt u tegen het risico dat een afnemer/klant de door u geleverde goederen en diensten niet kan betalen, bijvoorbeeld door een faillissement of surseance van betaling (dit is een door de rechter verleend uitstel van betaling). Voor wie zaken doet in het buitenland, is er de exportkredietverzekering.

Wat kost dit? Doorgaans wordt de premie berekend op basis van de verzekerde omzet en bedraagt ze een percentage hiervan. Dat percentage wordt vastgelegd op basis van diverse factoren, zoals het te verzekeren zakencijfer, het aantal en type klanten, de sector, de duur van de kredieten, enz. De premievoet varieert in de huidige marktsituatie in de meeste gevallen tussen 0,05 en 1,75%. Er zijn evenwel ook andere formules mogelijk, waarbij u als verzekerde betaalt op bv. het openstaande saldo.

4. Incasso

U kunt ook een beroep doen op een incassobureau. Dat is een bedrijf dat schulden int of openstaande facturen invordert in opdracht van een schuldeiser. Daar is uiteraard een kostenplaatje aan verbonden, maar vaak werken incassobureaus volgens de formule ‘no cure, no pay’. De schuldeiser kan die kostprijs op zijn beurt verhalen op de schuldenaar, waarbij het incassobureau dan ook probeert deze som te innen. Probeer evenwel eerst andere middelen uit, vooraleer u deze drastische maatregel inroept.

5. Dagvaarding

Lukt het niet met bovenvermelde middelen het betalingsprobleem op te lossen, dan zit er niets anders op dan naar de rechter te stappen. Belangrijk hierbij is dat u een zakelijke rechtsbijstandsverzekering hebt, zodat u een advocaat kunt inschakelen. Die stuurt de wanbetaler dan een dagvaarding waarmee u de klant voor de rechter daagt. Daarin staat in detail vermeld wat uw eis is, met de motivering ervan en de bewijzen waarover u beschikt. Maar hopelijk voor u hoeft u dit ultiem middel niet in te roepen en hoeft het niet tot een rechtszaak te komen.

TIP: Factoring

Factoring is een KBC-product dat ondernemers helpt om de uitstaande facturen op te volgen en zo het risico op wanbetaling te beperken. Factoring combineert daarbij een aantal van de hierboven gesuggereerde oplossingen. KBC Commercial Finance staat dan in voor de financiering, opvolging, inning en – indien gewenst – verzekering van de facturen. Er zijn verschillende formules mogelijk.

Bij factoring neemt KBC Commercial Finance openstaande facturen van u over. Met een eenvoudige webapplicatie bezorgt u elektronisch de gegevens van de uitgeschreven facturen aan KBC Commercial Finance, dat u – zo gewenst – meteen tot 85% voorschot op de openstaande factuur uitbetaalt. Het zorgt vervolgens voor een snelle en professionele opvolging bij de klant, zodat u daar zelf geen tijd meer mee verliest. Zodra de klant de factuur betaalt, stort KBC Commercial Finance het restbedrag meteen aan u door.

Binnen factoring bestaan nog andere formules zoals de insolventierisicodekking, voor als een van uw klanten in een faillissement belandt of niet kan betalen. In dat geval betaalt KBC Commercial Finance het integrale verzekerde bedrag uit.

Zelfstandigen en bedrijven met een omzetcijfer van minstens 500 000 euro kunnen van factoring gebruikmaken.