IPT ideaal antwoord op hervorming vennootschapsbelasting

IPT ideaal antwoord op hervorming vennootschapsbelasting

2018 is hét moment om je IPT (individuele pensioentoezegging) aan te pakken. Sluit een nieuw contract of pas je bestaande overeenkomst aan. Zo profiteer je maximaal van de belastinghervorming.

Waar gaat het om?

In het zomerakkoord van 2017 pakte de federale regering uit met een hervorming van de vennootschapsbelasting. Lees: het tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Maar daar stopt het niet bij. Ook andere besluiten van het zomerakkoord haken op elkaar in. Dit is de essentie:

1. Je bedrijfsresultaat optimaliseren op het einde van het boekjaar

Vanaf 2018 geldt het matchingprincipe: vooruitbetaalde kosten mogen alleen toegewezen worden aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Tot voor kort konden bedrijven kosten die ze maakten in het lopende boekjaar, maar die gerelateerd waren aan het/de volgende boekja(a)r(en), alsnog in het lopende boekjaar volledig als beroepskosten inbrengen. Daar komt verandering in.

Vanaf 2018 zijn kosten die betrekking hebben op verschillende boekjaren pro rata aftrekbaar.

Sluit je bijvoorbeeld een renting af voor 3 jaar om een auto te financieren? Dan kon je tot 2018 een eerste verhoogde factuur vragen en die huurkosten volledig aftrekken op het einde van het boekjaar. Vanaf 2018 moet je die kosten gelijkmatig spreiden over de duur van het rentingcontract.

Het matchingprincipe geldt bijvoorbeeld ook voor verzekeringen, onderhoudscontracten of je verkeersbelasting.

De kans is dan ook groot dat de aftrekbare kosten in de vennootschap binnen een boekjaar lager zullen uitvallen. De IPT-backservice biedt daar een oplossing voor.

Met een backservice stort je inhaalpremies om je pensioenopbouw uit het verleden aan te vullen. Het matchingprincipe is daarbij niet van toepassing, omdat die kosten betrekking hebben op vorige boekjaren.

Daardoor kun je een inhaalpremie, die over verschillende afgesloten boekjaren gaat, toch volledig inbrengen in dit boekjaar als beroepskosten.

Verzacht de impact van het matchingprincipe met een IPT

2. 2018 fiscaal extra interessant voor inhaalpremies

Dit jaar is het fiscaal extra interessant om inhaalpremies in je IPT te storten:

 • Beginnende vennootschappen hebben niet altijd voldoende liquiditeitsoverschotten om een IPT op te bouwen. Vaak zijn er pas na een paar jaar voldoende middelen. Die ‘verloren jaren’ kun je inhalen met een backservice. Bedrijfsleiders kunnen zo alle jaren die ze voor de vennootschap gewerkt hebben recupereren. Hoe? Door een inhaalpremie of koopsom te storten.
 • Vennootschappen hebben er alle belang bij om in 2018 het maximum uit de backservice te halen. Want de komende jaren dalen de belastingtarieven. Daardoor vermindert de fiscale recuperatie die je realiseert door de aftrek van de backservice als beroepskosten.

  Zijn er onvoldoende liquiditeiten beschikbaar voor de backservice? Dan kan het voordelig zijn om daarvoor een financiering aan te gaan. De KBC-experts berekenen je voordeel en de mogelijkheden.
Profiteer van de backservice, laat je contactgegevens na

3. Verlaagd tarief vennootschapsbelasting creëert extra ruimte voor een IPT

Het basistarief van de vennootschapsbelasting daalt vanaf het inkomstenjaar 2018 van 33% naar 29,58%, inclusief 2% crisisbijdrage. Vanaf 2020 bedraagt het tarief nog maar 25%.

Kleine vennootschappen profiteren nog meer. Zij krijgen een verlaagd tarief van 20,40% in 2018 op de eerste schijf van 100.000 euro. Tegen 2020 daalt het tarief verder tot 20%.

Wat betekent dit voor je IPT?

 • Kleine vennootschappen kunnen van deze belastingverlaging profiteren onder verschillende voorwaarden. Zo moeten ze minstens één bedrijfsleider een minimumjaarloon van 45.000 euro uitkeren. Ter info: veel vennootschappen betalen hun bedrijfsleiders een brutobezoldiging van 36.000 euro. De ‘verplichte loonsverhoging’ heeft zo z’n voordelen. Want met een hogere bezoldiging kun je meer opzijzetten voor je pensioen in je IPT.
 • Zorg er wel voor dat je premies van de IPT fiscaal aftrekbaar zijn en blijven. Daarvoor moet je onder andere de fameuze 80%-regel respecteren. Die stelt, kort door de bocht, dat je totale pensioen niet groter mag zijn dan 80% van je huidige bezoldiging. Verlies die 80%-regel dus zeker niet uit het oog.
Profiteer maximaal van het verlaagde tarief, vul het contactformulier in

Samengevat:

 1. Je optimaliseert je bedrijfsresultaat door extra kosten af te trekken met een IPT-backservice, omdat vooruitbetaalde kosten gespreid moeten worden over de periode waarop ze betrekking hebben.
 2. In 2018 is het fiscaal extra interessant om inhaalpremies in je IPT te storten.
 3. Als kleine vennootschap creëer je extra ruimte voor hogere IPT-premies, omdat je jezelf als bedrijfsleider een hoger loon moet uitkeren om recht te hebben op de verlaagde vennootschapsbelasting van 20,40%.

Wil je praten met een KBC-expert om je IPT te optimaliseren?  Vul dan snel het contactformulier in. We bellen je zo snel mogelijk op.

Welk VAPZ kies je het beste?

 • Gewoon VAPZ of sociaal VAPZ
 • Met of zonder extra inkomensbescherming
 • Tot 63% belastingvoordeel
Welk VAPZ kies je het beste?

Voor alle zelfstandigen een aanvullend pensioen?

 • Betaal je als zelfstandige sociale bijdragen?
 • Denk je aan je pensioen?
 • Ontdek de vormen van een VAPZ
Voor alle zelfstandigen een aanvullend pensioen?

Pensioen zelfstandige: minder belastingen, meer pensioen

 • Minder belastingen en sociale bijdragen
 • Aanvullend pensioenkapitaal
 • Gebruik vroegtijdig bij vastgoedinvestering
Pensioen zelfstandige: minder belastingen, meer pensioen

Wat met mijn pensioen als zelfstandige?

Het pensioen van een zelfstandige wordt, net zoals dat van een werknemer, berekend op basis van twee zaken: de sociale bijdragen die je betaalt en het aantal gewerkte jaren. Omdat een zelfstandige wat minder sociale bijdragen betaalt, ligt dat pensioen vaak lager.
Wat met mijn pensioen als zelfstandige?