Wat met mijn pensioen als zelfstandige?

Omdat een zelfstandige wat minder sociale bijdragen betaalt, ligt zijn pensioen vaak wat lager. Hoe bouw je een aanvullend pensioen aan.

Wat met mijn pensioen als zelfstandige?

Omdat een zelfstandige wat minder sociale bijdragen betaalt, ligt zijn pensioen vaak wat lager. Hoe bouw je een aanvullend pensioen aan.

Het pensioen van een zelfstandige wordt, net zoals dat van een werknemer, berekend op basis van twee zaken: de sociale bijdragen die je betaalt en het aantal gewerkte jaren. Omdat een zelfstandige wat minder sociale bijdragen betaalt, ligt dat pensioen vaak lager.

Hoe wordt het pensioen van zelfstandigen geregeld?

pensioen berekenen

De pensioendienst voor zelfstandigen is het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (het RSVZ). Voor de berekening van jouw pensioen, maakt het RSVZ altijd de vergelijking tussen het proportionele pensioen - afhankelijk van je betaalde sociale bijdragen - en een gewaarborgd minimumpensioen - op basis van een forfaitair bedrag. Er wordt altijd gekozen voor de berekeningsmethode die jou het meeste oplevert.

Er bestaan drie soorten wettelijke pensioenen:

  1. Rustpensioen: het pensioen dat je als zelfstandige krijgt wanneer je stopt met werken.
  2. Overlevingspensioen: het pensioen dat je als weduwe of weduwenaar krijgt wanneer jouw overleden    echtgeno(o)t(e) gewerkt heeft.
  3. Pensioen van de feitelijk gescheiden echtgeno(o)t(e): je hebt recht op een deel van het pensioen van je ex-echtgeno(o)t(e).

Kan ik een aanvullend pensioen opbouwen?

Ja, als zelfstandige kun je uiteraard ook pensioensparen om tijdens je actieve loopbaan al een aanvullend pensioen (of VAPZ) op te bouwen.

Je kan je pensioenaanvraag indienen bij de gemeente waar je woont of op www.pensioenaanvraag.be

Mag ik als gepensioneerde bijverdienen?

Bijverdienen als gepensioneerde zelfstandige mag, maar dan met een inkomstenbeperking, de zogenaamde ‘toegelaten activiteit’. Als je bijverdient, ben je opnieuw een sociale bijdrage verschuldigd, die berekend wordt op basis van je inkomen van drie jaar geleden. Is het referentie-inkomen echter hoger dan wat je officieel mag bijverdienen, dan wordt die berekeningsbasis geplafonneerd. Omgekeerd, wanneer je inkomen heel laag is, betaal je als gepensioneerde geen sociale bijdrage.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Kan iedere zelfstandige een VAPZ afsluiten?

Kan iedere zelfstandige een VAPZ afsluiten?

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is toegankelijk voor iedere zelfstandige die (voldoende) sociale bijdragen betaalt en op die manier wettelijke pensioenrechten opbouwt.
Wat is het verschil tussen een gewoon en sociaal VAPZ?

Wat is het verschil tussen een gewoon en sociaal VAPZ?

Bij een sociaal VAPZ ligt de maximumbijdrage die je kunt storten 15% hoger dan voor het gewone VAPZ. Je kunt dus meer sparen en bovendien geniet je van extra bescherming.