Wat is leverancierskrediet?

Wat is leverancierskrediet?

Vaak sta je voor de keuze om je leveranciers meteen te betalen of om betalingsuitstel te vragen. Beide opties zijn mogelijk. Al is de eerste optie een stuk voordeliger en zal je bij de tweede optie 'leverancierskrediet' aangaan. Maar wat is dat nu precies, zo'n leverancierskrediet?

Wat is leverancierskrediet?

Uitstel van betaling

Je bent ondernemer en hebt goederen of diensten besteld. De verkoper levert zijn goederen of diensten bij jou af. Op dat moment heb jij als koper de keuze om je bestelling meteen (contant) te betalen of later (via een factuur bijvoorbeeld).

Bij 'directe' contante betaling (betaling op korte termijn) geniet je doorgaans van een korting, nl. 'leverancierskorting'. Deze korting schommelt vak rond de 2% van het aankoopbedrag. Maar kan je dit aankoop bedrag meteen neerleggen? Soms heb je hiervoor nood aan een financiering op korte termijn, zoals bijvoorbeeld een kaskrediet.

Wanneer je voor de tweede optie kiest, en je aankoop later zal betalen, heb je vaak enkele dagen of weken de tijd om de factuur te betalen. Zolang jij als koper deze factuur niet betaald hebt, doe je beroep op een betalingsuitstel van je leverancier. En op die manier maak je gebruik van het zogenaamde ‘leverancierskrediet’. Je hoeft de aankoop niet meteen te betalen, de leverancier is dus eventjes kredietverlener.

Of een leverancier jou uitstel van betaling geeft of niet, hangt af van de aard van je onderneming, de gebruiken in de sector en de vertrouwensrelatie die jullie samen al opgebouwd hebben. Het leverancierskrediet is uiteraard welpopulair. Ondernemers nemen graag de tijd om hun facturen te betalen. In dat geval kom je echter niet in aanmerking voor de gunstige betalingsvoorwaarden, zoals o.a. de leverancierskorting. Gerbuik maken van het leverancierskrediet komt daarom vaak duurder uit dan een kortetermijnfinanciering bij KBC. 

Een leverancierskrediet? Dat kost geld.

Een starter of een kleine ondernemer die niet onmiddellijk beschikt over voldoende financiële middelen voor de opbouw van zijn voorraden, steunt vaak op het leverancierskrediet. Maar... leverancierskrediet, dat kost ook geld. In de praktijk is het zo dat het leverancierskrediet meer kosten met zich meebrengt dan een kortetermijnfinanciering. Daarom neem je in vele gevallen beter een bancair krediet op (waarmee je het openstaande bedrag meteen kan betalen), dan gebruik te maken van het leverancierskrediet.

Voorbeeld

Je leveranciers meteen betalen

Je bent ondernemer en kocht een voorraadgoederen aan voor je zaak. Deze aankoop bedraagd 10.000 euro. Je leverancier geeft 2% leverancierskorting op een factuurbedrag van 10 000, als je binnen de 30 dagen betaalt. Dat komt neer op een korting van 200 euro. 

Het totaal te betalen bedrag is in dit geval 9.800 euro.

Uitstel van betaling vragen (15 dagen)

Waneer je dit bedrag niet meteen kan betalen, kan je ook uitstel van betaling vragen aan je leverancier. Stel dat je het openstaand bedrag pas na 45 dagen kan vereffenen, dan ga je voor 15 dagen een leverancierskrediet aan. Dit leverancierskrediet kost je 2% van het totaalbedrag en dat per 15 dagen. Dat komt neer op 200 euro.

Het totaal te betalen bedrag is in dit geval 10.200 euro.

Je leveranciers meteen betalen, gebruikmakend van een KBC-krediet

Als je kiest voor een betaling binnen de 30 dagen, maar je zelf niet de financiële middelen hebt, kan je bij KBC rekenen op een gepast krediet op korte termijn. Voor een krediet van 10.000 euro kost je dat 42 euro in totaal. Daarbij kan je via deze oplossing ook nog genieten van de leverancierskorting van 200 euro.

Het totaal te betalen bedrag is in dit geval 9.842 euro. 

Zo zie je dat het aangaan van een bancair krediet op korte termijn  voordeliger is dan het aangaan van een leverancierskrediet.

Onderhoud een goede relatie met je leveranciers

Relatie leveranciers

Het bedrag van de openstaande factuur kun je beschouwen als het kredietbedrag. Je vindt het in je balans bij ‘vreemd vermogen op korte termijn’. Je onderneming heeft er alle belang bij het juiste evenwicht te vinden tussen eigen en vreemd vermogen.

Om een gezonde liquiditeitspositie te behouden, mag je dus niet te veel steunen op betalingsuitstel bij je leveranciers. Streef daarom naar een evenwicht tussen je betalingsverplichtingen tegenover je leverancies en de betalingstermijnen die je geeft aan je klanten (ook wel 'klantenkrediet' genoemd). Een te grote afhankelijkheid van leverancierskrediet zou je positie kunnen ondermijnen tijdens onderhandelingen met commerciële partners.

Tip : Investeer vooraf voldoende tijd in verkennende gesprekken en beslis dan met wie je in zee gaat. Naast de specifieke betalingsvoorwaarden zijn onderwerpen zoals kwaliteit en leveringsafspraken ook cruciale factoren om tot een goede commerciële samenwerking te komen.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Hoe kan ik mijn bedrijfsuitrusting financieren?

Hoe kan ik mijn bedrijfsuitrusting financieren?

Je start een onderneming en moet bedrijfsuitrusting aankopen? Of misschien ben je al in volle groei en heb je bijkomend bedrijfsmateriaal nodig? In welke fase je bedrijf zich ook bevindt, vroeg of laat heb je financiering nodig.

Kan ik de betaling van vakantiegeld en eindejaarspremies spreiden?

Kan ik de betaling van vakantiegeld en eindejaarspremies spreiden?

Jaarlijks terugkerende personeelskosten zoals vakantiegeld en de eindejaarspremie (13e of 14e maand) kunnen tijdelijk zwaar drukken op de liquiditeit van je onderneming. Dankzij een kasplanningskrediet kun je die uitgaven spreiden over een jaar.

Hoe kan ik de aankoop van mijn auto financieren?

Hoe kan ik de aankoop van mijn auto financieren?

Als ondernemer is het belangrijk om mobiel te zijn. Een auto is dus vaak een must. Gelukkig zijn er op vlak van autofinanciering heel wat formules.

Wat is klantenkrediet?

Wat is klantenkrediet?

Als onderneming geef je niet alleen geld uit, maar komt er ook dagelijks geld binnen. Maar hoe zorg je ervoor dat klanten je correct betalen en hoeveel tijd geef je ze om dit te doen?