Rendement werkkapitaal
Rendement werkkapitaal

Haal meer rendement uit je werkkapitaal

Haal meer rendement uit je werkkapitaal

Werkkapitaal is het kapitaal dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen: om leveranciers te betalen, lonen uit te keren en voorraden aan te vullen. Maar hoe zorg je voor genoeg werkkapitaal, en hoe overbrug je de periode tussen uitgaven en inkomsten?

Bernard Huyghebaert, Business Development Manager Business Banking: “Een krediet voor je werkkapitaal kan een hoger rendement opleveren dan het inzetten van je eigen middelen.”

Je werkkapitaalbeheer optimaliseren

De eerste stap naar een hoger rendement voor je werkkapitaal, is het optimaliseren van de balansposten die je werkkapitaal bepalen.

Klantenvorderingen

Bernard Huyghebaert: “Je uitstaande klantenvorderingen zijn een belangrijke aanwending van je werkkapitaal. Geld van klanten dat je nog niet hebt ontvangen, kun je niet gebruiken in je bedrijfsvoering. De betalingstermijn die je hanteert, heeft dus een invloed op je cashpositie.”

Natuurlijk wil je je klanten voldoende tijd geven om te betalen. Maar geef ook niet te veel tijd, want je moet ook zelf facturen betalen. “In principe moeten je klanten zich aan de afgesproken betalingstermijn houden”, zegt Bernhard. “In de praktijk zien we vaak dat ze meer tijd nodig hebben. Vanuit commercieel oogpunt kan het misschien interessant zijn om je klanten betalingsuitstel te verlenen, maar realiseer je dat dit je werkkapitaal kan aantasten. Daarom is het een must om je klantenvorderingen goed op te volgen.”

💡Tip: Verkort je betalingstermijn

Een lange betalingstermijn betekent langer wachten op je geld. Bereken samen met je accountant of bankier de impact van een kortere betalingstermijn op je werkkapitaal.
 

Stock en leveranciers

Ook je voorraden en leveranciers hebben een invloed op je werkkapitaal. Bernard Huyghebaert: “Door inkomende en uitgaande voorraden schommelt de waarde van je stock voortdurend. Maar ook marktevoluties beïnvloeden de waardebepaling. Hou eventuele prijswijzigingen goed in de gaten: deze kunnen aanleiding geven tot het aankopen van méér of net minder stock.”

Ook voor je leveranciers is het soms aanlokkelijk om later te betalen. Bernard Huyghebaert: “Langer wachten om jouw leveranciers te betalen creëert op korte termijn misschien het gevoel van meer ruimte in de liquiditeiten, op lange termijn is dat géén duurzame oplossing. Bovendien loop je zo een mogelijke prijsverlaging mis: sommige leveranciers geven korting bij contante betaling, als je vóór de vervaldag van de factuur betaalt. Zorg er dus voor dat je die korting kunt meepikken.”

💡Tip: Contante betaling versus kortlopend bankkrediet?

Bereken samen met je accountant of bankier de opbrengst van een leverancierskorting voor contante betaling versus de kostprijs van een kortlopend bankkrediet.

Werkkapitaalfinanciering

Als ondernemer moet je vaak betalingen doen, nog vóór er voldoende cash is. Met werkkapitaalfinanciering kun je de periode tussen uitgaven en inkomsten vlot opvangen. Bernard Huyghebaert: “Er bestaan verschillende zakelijke kredieten om je werkkapitaal te financieren. De meest laagdrempelige vorm is Business Budgetfaciliteit, een kredietlijn waarmee je tot 5.000 euro ‘onder nul’ kunt gaan. Andere gekende vormen zijn het kaskrediet en de vaste voorschotten, ook wel gekend als straight loan. Verder is het ook mogelijk om je belastingen vooraf te betalen en de betaling van vakantiegelden of eindejaarspremies te spreiden.”

Lenen voor je werkkapitaal: hoger rendement?

Uiteraard is een krediet niet gratis. De rentevoeten houden sommige ondernemers tegen om te lenen voor hun werkkapitaal. Ze kiezen ervoor om hun eigen middelen te gebruiken voor hun werkkapitaal.

Bernard Huyghebaert: “Het rendement dat je wilt halen uit je eigen middelen, zou hoger moeten liggen dan de kredietrentes. Als je je eigen middelen inzet, dan realiseer je misschien 5%, terwijl je met strategische investeringen een veel hoger percentage kunt halen. Denk nu bijvoorbeeld aan de optimalisatie van je productieproces, overnames, beleggingen … je kunt een euro maar 1 keer uitgeven. Ga er dus niet te snel van uit dat een krediet via je bank duurder is dan het gebruiken van je eigen middelen.”

Verloop kredietaanvraag

Tot 100.000 euro kun je je werkkapitaalfinanciering volledig digitaal aanvragen. Voor hogere bedragen is maatwerk nodig en maak je best een afspraak met je relatiebeheerder.

Bernard Huyghebaert: “Enerzijds kijken we naar de cashflow van de onderneming, anderzijds naar de werkkapitaalbehoefte. Documenten die we vragen zijn onder andere de jaarrekening van het bedrijf en eventueel een aging list (= opsomming van je voorraden, klantenvorderingen en leveranciersvorderingen). Is er sprake van een structureel cashtekort? Dan is werkkapitaalfinanciering wellicht niet de beste optie. Is er wél een gezond evenwicht tussen de verschillende balansposten? Dan kan werkkapitaalfinanciering helpen om pieken en dalen in de cashpositie op te vangen. We proberen steeds een oplossing aan te reiken die de onderneming van de klant helpt groeien, op korte én lange termijn.”

Meer over werkkapitaalfinanciering

Foto: Bernard Huyghebaert