Hoe kan ik aandelen schenken?

Hoe kan ik aandelen schenken?

Als bedrijfsleider wil je misschien de aandelen van de vennootschap schenken aan je kinderen. Uiteraard op een fiscaalvriendelijke manier, zonder te veel kosten. Wat zijn de mogelijkheden?

Schenk je aandelen via de gewone roerende schenking, dan betaal je 3% schenkbelastingen, bij schenking in rechte lijn en tussen partners. De schenking gebeurt via een notariële akte, en de 3% is verschuldigd op de totale waarde van de geschonken aandelen.

In het kader van het Vlaams Decreet bestaat er echter ook een nultarief voor familiebedrijven. Het gaat om een uitzondering in de wetgeving, die uiteraard wel aan voorwaarden verbonden is. Enkele voorwaarden zijn:

  • Na de schenking wordt er nog minstens 3 jaar ‘een’ activiteit voortgezet. Dat mag dus een andere activiteit zijn dan de activiteit op moment van schenking.
  • Schenker moet een woonplaats hebben in het Vlaams Gewest op het ogenblik van de schenking.
  • De schenker en zijn familie samen moeten minimum 50% van de aandelen bezitten. 

De schenking aan 0% moet via de notaris verlopen. Sinds kort is er geen attest ‘familiebedrijf’ van de Vlaamse Belastingdienst meer nodig. Het volstaat dat er in de schenkingsakte expliciet om toepassing van de vrijstelling gevraagd wordt en dat de nodige bewijsstukken worden toegevoegd. Het best informeer je toch al op voorhand of de regeling in jouw geval van toepassing is of niet. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. 

Ook interessant

Jezelf een dividend uitkeren als ondernemer

  • Welke dividenden bestaan er?
  • Hoeveel dividend mag je uitkeren?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van een dividend uitkeren?

Geld uit je vennootschap halen

  • Op welke manier doe je dat het best?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen?
  • Vul het contactformulier in en krijg een adviesgesprek