De patrimoniumpolis

De multirisicoverzekering op maat van jouw onderneming

De patrimoniumpolis

De multirisicoverzekering op maat van jouw onderneming

Heb je een eigen zaak, dan wil je die zo goed mogelijk beschermen en verzekeren. Dat begint met een goede brand- en diefstalverzekering. De patrimoniumpolis van KBC gaat nog een stuk verder.

Meerdere risico’s

Lijd je inkomensverlies door wegenwerken? Wordt de toegang tot je voordeur belemmerd omdat de weg is opengebroken, dan krijg je geen klanten over de vloer. Met de patrimoniumpolis van KBC dek je je in tegen dat verlies. Of kost de heropbouw van je zaak na een brand of storm meer door de nieuwe bouwnormen, ook voor die extra kost ben je verzekerd.

De KBC-Patrimoniumpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groepep

De verzekering verleent onder meer dekking voor schade door: brand, ontploffing, blikseminslag, elektriciteitsschade en abnormale uitstoot van rook of roet binnen een gebouw; aanrijding door voertuigen, vallen van luchtvaartuigen, aanraking van de gebouwen door dieren, vallende bomen, kranen en hijstoestellen; kwaadwillige beschadiging tijdens vandalisme, arbeidsconflicten of aanslagen; water en stookolie; er is ook dekking voor schade die gepaard gaat met het verzekerde schadegeval, bijvoorbeeld door het redden van personen en goederen of door maatregelen om de schade te beperken.
Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)
Schade aan inhoud, andere dan de inboedel, door het uitvallen of niet functioneren van de koeling, ventilatie etc. Vandalisme aan automaten en vandalisme aan motorrijtuigen en aanhangwagens, los materieel, of koopwaar die zich buiten een gesloten gebouw bevinden.
Wat je ook nog moet weten: dit is een zaakschadeverzekering. Op dit product is het Belgisch recht van toepassing. De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as
Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
Voor een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

9 extra waarborgen

De patrimoniumpolis van KBC is de meest volledige multirisicoverzekering voor jou als ondernemer. Ons pakket met 9 extra waarborgen dekt risico’s waar je niet meteen aan zou denken. Zo ben je verzekerd tegen schade aan zonnetenten, luifels of doeken die vastgemaakt zijn aan het gebouw. Alle kosten die je moet maken om je bedrijfswerking te garanderen na brand of storm, zoals een noodstroomgenerator huren, krijg je terugbetaald.

Totaalpakket

Het volledige pakket omvat kostendekking continuïteitsplan – inkomensverlies na wegenwerken – schade aan verkoopautomaten – schade aan gebouw door aanrijding eigen voertuig – schade aan zonnetenten, luifels en doeken – schade bij evenementen – fluctuerende koopwaar – verlies van waarden in betaaloplossingen – schade aan goederen van personeel.

Een optimale bescherming biedt je gemoedsrust. En dat is veel waard!

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent voor meer info