Gebruik alle mogelijkheden voor pensioenopbouw als zelfstandige zonder vennootschap

Gebruik alle mogelijkheden voor pensioenopbouw als zelfstandige zonder vennootschap

Gepubliceerd op 12 september 2019 

Het gemiddelde pensioen voor een zelfstandige bedraagt momenteel 911 euro per maand. Vraag is of je hierrmee zou rondkomen? Er zijn immers verschillende manieren om de kloof tussen je huidige nettoloon en het wettelijk pensioenbedrag kleiner te maken en dus comfortabeler van je oude dag te kunnen genieten. Laten we even alles duidelijk op een rij zetten, met als kers op de taart de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ), een oplossing die pas sinds vorig jaar op de markt is.

1. Stort je VAPZ vol

Pensioenovereenkomst POZ

Elke zelfstandige zou een VAPZ moeten hebben, een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Een VAPZ is nog interessanter dan fiscaal pensioensparen en dan de POZ. De gestorte premies van een VAPZ zijn integraal aftrekbaar als beroepskosten. Zo geniet je een belastingbesparing in je hoogste inkomensschijf. Door die aftrek daalt je belastbaar inkomen en dalen dus ook je sociale bijdragen.

Het enige minpuntje? De jaarpremie die je opzij kunt zetten, is beperkt tot maximaal 8,17% van je netto belastbaar inkomen, met een absoluut maximum van 3.256,87 euro voor 2019.

Wil je graag extra bescherming, kies dan voor een sociaal VAPZ. Je kunt dan een hogere premie betalen. 10% van de premie is een solidaritietsbijdrage die je extra bescherming geeft bij ziekte, ongeval en moederschapsrust.

2. Doe aan fiscaal pensioensparen

Een no-brainer: met fiscaal pensioensparen doet iedereen die een belastbaar inkomen heeft een goede zaak. Je betaalt 980 euro per jaar, bij voorkeur via domiciliëring gespreid over 12 maanden, en recupereert in het volgende jaar 30% van dat bedrag via de belastingen. Je kunt bij KBC kiezen tussen een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering.

3. Vergeet je POZ niet

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen of POZ biedt ondernemers zonder vennootschap een bijkomende fiscaal voordelige pensioenopbouw. Een POZ is nog het best te vergelijken met de Individuele Pensioentoezegging of IPT waar ondernemers met vennootschap al langer van konden genieten. Zo lang je binnen je fiscaal maximum blijft, kun je bij de POZ elk jaar opnieuw beslissen hoeveel je stort, afhankelijk van je gemiddelde referentie-inkomen. De minimumstorting bedraagt bij KBC slechts 250 euro per jaar.

De voordelen van de POZ

  • Je betaalt pensioenpremies volgens de 80%-regel.
    Die berekening start bij je gemiddelde referentie-inkomen, gebaseerd op je winst of baten van de voorbije drie boekjaren.
  • De 80%-regel stelt dat je totale pensioen (wettelijk en aanvullend) niet groter mag zijn dan 80% van je referentie-inkomen. Binnen die grens profiteer je van een belastingvermindering van 30% op de premies.
  • Je geniet een gegarandeerd rendement, eventueel vermeerderd met een winstdeling.
  • Er geldt een gunstige inkomstenbelasting van 10% (plus gemeentebelasting) bij de uitbetaling van het eindkapitaal bij overlijden of pensionering. Houd er ook rekening mee dat op het eindkapitaal een solidariteitsbijdrage (2%) en Riziv-bijdrage (3,55%) verschuldigd zijn.
  • Je kunt een aanvullende dekking overlijden sluiten.

Wil je weten wat een POZ voor jou kan betekenen?

Lees in de POZ-productfiche alle details en vraag vandaag nog je simulatie aan. Daarvoor hebben we je referentie-inkomen van de voorbije drie boekjaren nodig (je boekhouder kan je hierbij helpen).