VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen)

KBC-Life Pension Plan - VAPZ

VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen)

KBC-Life Pension Plan - VAPZ

Waarom kiezen voor het KBC-Life Pension Plan - VAPZ?

Doorgaans ligt het wettelijk pensioen van een zelfstandige lager dan dat van een werknemer. Geen zin om in te boeten in je huidige levensstandaard? Met het KBC-Life Pension Plan - VAPZ kun je nu al een extra pensioenkapitaal opbouwen voor later. Deze levensverzekering biedt je voldoende zekerheid dankzij een gegarandeerd rendement, dat bovendien nog aangevuld kan worden met een variabele winstdeling. Nog niet overtuigd? Weet dat je met een vrij aanvullend pensioen vandaag al van een mooie belastingvermindering geniet en later van een heel milde eindbelasting op je opgebouwde kapitaal.

Ben je aangesloten bij Acerta? Dan kun je ook opteren voor een sociaal VAPZ. Hiermee kun je 15% meer aftrekken dan bij een 'gewoon' VAPZ en ben je beter beschermd bij o.a. arbeidsongeschiktheid.

De voordelen van een 'gewoon' VAPZ

Minder sociale bijdragen en belastingen

  • De gestorte premies zijn integraal aftrekbaar als beroepskosten. Jaarlijks kun je tot 8,17% van je inkomen van drie jaar eerder storten voor het VAPZ. Zo geniet je een belastingbesparing in je hoogste inkomensschijf. 
  • Door deze aftrek heb je een lager belastbaar inkomen en zullen de sociale bijdragen die je moet betalen ook dalen.
  • Bij de uitbetaling van het VAPZ profiteer je van een gunstige eindbelasting op je opgebouwde kapitaal. Zo wordt er van het kapitaal (inclusief winstdeling) een RIZIV-heffing van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van maximum 2% afgehouden. Het kapitaal opgebouwd via winstdeling is vervolgens vrij van belastingen. Het andere gedeelte van de uitkering geniet een gespreide belastbaarheid als beroepsinkomen volgens het regime van de fictieve rente.
  • Er is helemaal geen premietaks verschuldigd.

Veilig pensioenspaarformule: gegarandeerde opbrengst

De gestorte premies leveren tot op het moment van pensionering een rendement op en vormen het finale pensioenkapitaal. Voor het KBC-Life Pension Plan - VAPZ bedraagt de interestopbrengst op 1 oktober 2016 voor alle stortingen 0,75% en die wordt gegarandeerd tot de contractuele einddatum.

Als de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van KBC Verzekeringen het toelaten, kan die opbrengst van het KBC-Life Pension Plan - VAPZ jaarlijks aangevuld worden met een variabele, niet gegarandeerde, winstdeling. 

Extra bescherming voor je nabestaanden met de waarborg overlijden

Je kunt in het contract van het KBC-Life Pension Plan - VAPZ een aanvullende overlijdensdekking opnemen. Hiermee bescherm je je nabestaanden. Wanneer jij vroegtijdig komt te overlijden, ontvangen zij het afgesproken kapitaal bij overlijden.

Hoeveel betaal ik voor een VAPZ?

Bij het KBC-Life Pension Plan - VAPZ betaal je enkel instapkosten, er zijn geen beheerskosten. Bij de opname van het wettelijk pensioen worden er evenmin uittredingskosten aangerekend. Wat zijn de instapkosten voor een VAPZ?

Kenmerken Life Pension Plan - VAPZ

Juridische vorm Tak 21-Levensverzekering
Uitkering VAPZ Bij je wettelijk pensionering of bij vroegtijdig overlijden voor de pensionering
Fiscale premie VAPZ Jaarlijks tot 8,17% fiscaal aftrekbaar van het geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar voordien

Extra info

  • Productfiche KBC-Life Pension Plan - VAPZ

Zoek een KBC-verzekeringsagent in je buurt

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Je personeel verzekeren

Je personeel verzekeren

Een arbeidsongevallenverzekering is verplicht, maar er zijn nog andere manieren om je personeel te beschermen.

Verplichte verzekering arbeidsongevallen

Verplichte verzekering arbeidsongevallen

Van zodra je personeel in dienst hebt, ben je wettelijk verplicht een arbeidsongevallen verzekering te sluiten. Zo beperk je de financiële gevolgen wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad tijdens het werk of onderweg van of naar het werk

Ongevallenverzekering voor onbezoldigde helpers

Ongevallenverzekering voor onbezoldigde helpers

Een afzonderlijke verzekering voor wanneer je af en toe hulp krijgt van vrienden en familie die geen personeel zijn.

Pensioenopbouw gefinancieerd met je RIZIV-toelage

Pensioenopbouw gefinancieerd met je RIZIV-toelage

Heb je recht op een RIZIV-toelage? Dan kan je deze inzetten ter financiering van een verzekering die je voorziet van uitkering bij pensioen, overlijden of eventuele invaliditeit.