Het Gewaarborgd Loon (werknemers)

Voordelen

Het Gewaarborgd Loon (werknemers)

Voordelen

Wat is een gewaarborgd loon?

Gelukkig leiden de meeste ongevallen tijdens het werk niet automatisch tot ernstige blijvende letsels. Meestal zal een gewonde werknemer na een paar dagen of weken opnieuw aan het werk kunnen gaan. Maar tijdens de eerste 30 dagen dat je werknemer werkonbekwaam is ten gevolge van het arbeidsongeval, heeft hij recht op een gewaarborgd loon.

Dat loon betaal je zelf aan de werknemer. De arbeidsongevallenverzekeraar zal je de eerste maand niet integraal terugbetalen, en dus draag je een gedeelte van dat loon zelf.

Kenmerken

Wie is verzekerd?

De werkgever.

Wat is verzekerd?

We betalen het verschil terug tussen de totale loonkost die je als werkgever moet betalen aan de getroffen werknemer, en de vergoedingen die je als de werkgever ontvangt van de arbeidsongevallenverzekeraar anderzijds.

We betalen ook de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die je als werkgever verschuldigd bent voor de verzekerde periode gewaarborgd loon.

Dit moet je zeker weten

 • Deze verzekering geldt alleen als de Belgische arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is
 • Je kunt deze verzekering sluiten voor je arbeiders, je bedienden of voor beiden
 • Ook voor werknemers die minder verdienen dan het wettelijke loonplafond, blijft een deel van de loonkosten tot 30 dagen na het ongeval ten laste van de werkgever.
 • De Verzekering gewaarborgd loon na een arbeidsongeval is een ongevallenverzekering die deel uitmaakt van de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekering geldt voor één of drie jaar. De polis wordt op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur als de initiële periode die is overeengekomen, tenzij hij wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.
 • KBC Verzekeringen  NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België.
  BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB
  Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
  Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Zoek een KBC-verzekeringsagent in je buurt

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

De verzekering KBC-Gewaarborgd Inkomen beschermt je als zelfstandige tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Je stemt ze volledig op je persoonlijke situatie af.
Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

Ongevallenverzekering voor buiten de werkuren

Je werknemers zijn 24 uur per dag verzekerd tegen ongevallen, ook buiten de werkuren. De zekerheid dat alle ongevallen die hen overkomen ook goed verzekerd zijn, stelt elke werkgever en werknemer gerust.
Ongevallenverzekering voor buiten de werkuren

Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Ook artsen zijn mensen, en mensen maken soms fouten. Die kunnen grote gevolgen hebben. Ben jij voldoende beschermd bij vragen om schadevergoeding van je patiënten in het kader van je beroepsleven?
Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Verzekering voor goederen die je vervoert

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in je voertuig? Bescherm je lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal, en neem een verzekering voor je vervoerde goederen.
Verzekering voor goederen die je vervoert