De energietransitie: van fossiele naar duurzaam geproduceerde energie

De energietransitie: van fossiele naar duurzaam geproduceerde energie

Dat er een verband is tussen de concentratie van koolstofdioxide (CO2) in de lucht en temperatuur, is niet nieuw. De invloed ervan op het klimaat werd echter lange tijd over het hoofd gezien. Onder andere ten gevolge van een groeiende energievraag, nam de CO2-concentratie de laatste decennia zeer snel toe, met de intussen gekende gevolgen.

Frederik Loeckx van Flux 50 geeft je in de video, in een klein uurtje, een uitgebreid overzicht én stof tot nadenken. Hoe je hiermee verder kunt gaan, lees je in dit artikel.

Deze energie is tot vandaag wel de motor van onze economische groei. Je vindt ze overal terug in onze maatschappij, van vervoer en transport over de verwarming van onze huizen tot en met de productie van allerlei chemische producten. De jaarlijkse energie-intensiteit per Belg bedraagt dan ook 60.000 kWh, wat overeenkomt met 350.000 km rijden met een elektrische wagen.

Tot vandaag produceren we vooral energie op basis van fossiele bronnen. Die kunnen we gemakkelijk transporteren en opslaan, en inzetten als we ze nodig hebben. Jammer genoeg bestaat er geen technologie om deze bronnen te gebruiken, zonder CO2 uit te stoten. Willen we de CO2-uitstoot terugdringen, dan moeten we de manier waarop we met energie omgaan volledig veranderen.

Dat is de energietransitie: de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan nu. Fossiele brandstof zullen we grotendeels vervangen door duurzame, voornamelijk elektrische, energiebronnen. Daarbij is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en is de voorziening meer decentraal georganiseerd. Dat vraagt serieuze aanpassingen aan productie en infrastructuur, en zal ook de manier waarop we met energie omgaan fundamenteel veranderen.

ecoWise: laat je begeleiden bij de energietransitie

ecoWise, een dochtermaatschappij van KBC, is een adviesbureau voor duurzame energietransitie. De energieconsulenten van ecoWise helpen land- en tuinbouwers om maatregelen te nemen voor energiebesparing, rationeel energiegebruik en duurzame energieproductie. Met hun persoonlijke aanpak adviseren ze de klant en begeleiden ze die om de uitvoering te starten.

Meer info?

Neem contact op met je Agro-kantoor of check www.ecowise.biz

Nieuwe opportuniteiten in de melkveehouderij

De conjunctuurbarometer geeft een zicht op de maandelijkse rentabiliteit van de verschillende sectoren in de intensieve veehouderij in Vlaanderen. 

Nieuwe opportuniteiten in de melkveehouderij

In de toekomst van de melkveehouderij komen een aantal thema’s naar voor waarrond de consumenten bepaalde verwachtingen hebben richting de producenten van zuivelproducten.

Hoe bescherm je je naasten en je bedrijf bij overlijden?

De meeste jonge mensen gaan ervan uit dat ze onsterfelijk zijn en staan niet stil bij de zware gevolgen van een eventueel overlijden. 

Overlaten van je bedrijf

Eén van de grootste uitdagingen voor familiale grondgebonden bedrijven is het overdragen van het onroerende gedeelte – de gebouwen en de landbouwgronden - naar de volgende generatie.