Update rendabiliteit in voornaamste land- en tuinbouwsectoren

Update rendabiliteit in voornaamste land- en tuinbouwsectoren

Hoe deden de voornaamste land- en tuinbouwsectoren het in de eerste helft van 2023 en wat zijn de economische vooruitzichten? Een samenspel van diverse factoren (wereldwijde vraag en aanbod, grondstofprijzen, dierziekten…) die leiden tot een over het algemeen gunstigere situatie voor de Vlaamse land- en tuinbouwers ten opzichte van een jaar geleden. Wat zijn de onderliggende elementen van deze ommekeer en vooral wat zijn de vooruitzichten voor de nabije toekomst? In deze Agronomics -in samenwerking met Plattelandstv- deelt onze AGRO-econoom Jan Leyten zijn inzichten.

Meer info? Je kan hier de volledige Agronomics-aflevering  in samenwerking met Plattelandstv herbekijken:

Hoe waardeer je je bedrijf?

Een overname is een proces waarbij u best niet over één nacht ijs gaat. Het is een kwestie om de juiste mix te vinden tussen de behoeften die u als ouder nog heeft en de kansen die u de jongere generatie wil bieden.

Extra inkomsten via diversificatie?

Als land- en tuinbouwer heeft u diverse strategieën om uw bedrijf te gaan ontwikkelen. De meest gekende is schaalvergroting.

Overlaten van je bedrijf

Eén van de grootste uitdagingen voor familiale grondgebonden bedrijven is het overdragen van het onroerende gedeelte – de gebouwen en de landbouwgronden - naar de volgende generatie.

Nieuwe opportuniteiten in de melkveehouderij

In de toekomst van de melkveehouderij komen een aantal thema’s naar voor waarrond de consumenten bepaalde verwachtingen hebben richting de producenten van zuivelproducten.