Kan iedere zelfstandige een VAPZ afsluiten?

Het VAPZ richt zich tot diegenen die professioneel actief zijn onder het sociaal statuut van zelfstandige. Maar er zijn verschillende vormen.

Kan iedere zelfstandige een VAPZ afsluiten?

Het VAPZ richt zich tot diegenen die professioneel actief zijn onder het sociaal statuut van zelfstandige. Maar er zijn verschillende vormen.

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) richt zich in de eerste plaats tot zelfstandigen die sociale bijdragen betalen en zo wettelijke pensoenrechten opbouwen. Of je in aanmerking komt, is met andere woorden afhankelijk van of jij al dan niet sociale bijdragen betaalt. Daarnaast staat het ook open voor geconventioneerde loontrekkende zorgverstrekkers, zoals artsen, apothekers, kinesisten,...

Wie kan een aanvullend pensioen opbouwen met een VAPZ?

VAPZ voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is toegankelijk voor iedere zelfstandige die sociale bijdragen betaalt en op die manier wettelijke pensioenrechten opbouwt. Concreet zijn dit:

  • zelfstandigen in hoofdberoep;
  • meewerkende echtgenoten met maxistatuut;
  • zelfstandigen in bijberoep (onder bepaalde voorwaarden)
  • geconventioneerde loontrekkende zorgverstrekkers

Zelfstandige in hoofdberoep

Als zelfstandige in hoofdberoep betaal je sociale bijdragen. De socialezekerheidsbijdragen worden steeds berekend op basis van je inkomen van het jaar zelf. In afwachting dat de belastingadministratie dat inkomen definitief vaststelt en dat de definitieve bijdragen berekend worden (meestal twee jaar later), betaal je ‘verplichte voorlopige sociale bijdragen’ op basis van het geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug of op een hoger geraamd inkomen. De VAPZ-premies mag je fiscaal aftrekken, waardoor je als zelfstandige uiteindelijk minder sociale bijdragen en belastingen zult moeten betalen.

Let wel: om als zelfstandige in hoofdberoep de VAPZ-premies fiscaal te kunnen aftrekken, moet je minimaal de sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betaald hebben. Was je tijdens het jaar maar gedeeltelijk bijdrageplichtig als zelfstandige in hoofdberoep, dan wordt je VAPZ-premie proportioneel herleid op basis van het aantal kwartalen dat je effectief sociale bijdragen hebt gestort als hoofdberoeper.

Meewerkende echtgeno(o)t(e) met maxistatuut

Ook als meewerkende echtgeno(o)t(e), moet je je bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten. Door sociale bijdragen te betalen, geniet je namelijk ook sociale rechten. Zo bouw je als meewerkende echtgeno(o)t(e) met het maxistatuut ook wettelijke pensioenrechten op. In aanvulling op dat wettelijke pensioen kun je dus ook bijdragen voor het VAPZ.

Let wel: voor een meewerkende echtgeno(o)t(e) ligt de inkomensdrempel een stuk lager dan voor een zelfstandige in hoofdberoep, nl. 5.952,74 euro in plaats van 13.550,50 euro.

Zelfstandige in bijberoep

Als zelfstandige in bijberoep kom je slechts in aanmerking voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) indien je minimaal het referentie-inkomen van een zelfstandige in hoofdberoep (13.296,25 euro) hebt bereikt. In dat geval betaal je namelijk dezelfde sociale bijdragen als een hoofdberoeper en bouw je bijgevolg ook pensioenrechten op. Geniet je echter sociale rechten uit een ander sociaal stelsel en oefen je je zelfstandige activiteit uit in bijberoep, dan betaal je slechts beperkte of zelfs geen sociale bijdragen. Bijgevolg kom je niet in aanmerking voor het VAPZ.

Let wel: omdat er altijd wordt teruggegrepen naar het inkomen van drie jaar terug, kan een zelfstandige in bijberoep ten vroegste na drie volledige kalenderjaren van zelfstandige activiteit een VAPZ sluiten.

De geconventioneerde loontrekkende zorgverstrekker

In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden kan ook een geconventioneerde zorgverstrekker (arts, tandarts, apotheker, kinesitherapeut) binnen zijn statuut van loontrekkende of ambtenaar een VAPZ sluiten. Bijzonder is evenwel dat het verplicht een sociale VAPZ moet zijn.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Wat is het verschil tussen een gewoon en sociaal VAPZ?

Wat is het verschil tussen een gewoon en sociaal VAPZ?

Bij een sociaal VAPZ ligt de maximumbijdrage die je kunt storten 15% hoger dan voor het gewone VAPZ. Je kunt dus meer sparen en bovendien geniet je van extra bescherming.
Wat met mijn pensioen als zelfstandige?

Wat met mijn pensioen als zelfstandige?

Michiel Verhamme
Het pensioen van een zelfstandige wordt, net zoals dat van een werknemer, berekend op basis van twee zaken: de sociale bijdragen die je betaalt en het aantal gewerkte jaren. Omdat een zelfstandige wat minder sociale bijdragen betaalt, ligt dat pensioen vaak lager.