Jezelf een dividend uitkeren als ondernemer

Jezelf een dividend uitkeren als ondernemer

Maakt je onderneming winst en wil je geld uit je vennootschap halen? Dan kun je een dividend uitkeren aan jezelf als aandeelhouder van de vennootschap. Maar wat is een dividend? Welke soorten bestaan er? En waarmee hou je het best rekening bij de uitbetaling?

Wat is een dividend?

Een dividend is belaste winst die een vennootschap uitkeert aan haar aandeelhouders. Die ontvangen hun dividend netto. De vennootschap is verplicht om een roerende voorheffing van standaard 30% in te houden op de dividenden die zij uitkeert.

Voor een natuurlijk persoon is deze roerende voorheffing een bevrijdende eindbelasting. Dat betekent dat je deze inkomsten niet meer hoeft aan te geven in je personenbelasting. De vennootschap stort de roerende voorheffing binnen de 15 kalenderdagen na de uitkering door aan de fiscus.

Een dividend uitkeren? Laat je adviseren

Welke soorten dividenden bestaan er?

Een dividend uitkeren kan op 3 manieren:

  1. Een gewone dividenduitkering, waarover een gewone Algemene Vergadering (ook statutaire of jaarvergadering genoemd) beslist. 
  2. Een tussentijds dividend, waarover een Bijzondere Algemene Vergadering beslist. 
  3. Een interim dividend, waarover het bestuursorgaan beslist als de statuten deze mogelijkheid voorzien. Een interim dividend uitkeren kan niet in elke vennootschapsvorm.

Met een interim dividend kun je geen reserves uitkeren zoals bij een gewoon en tussentijds dividend. Het is een dividend op het resultaat van het lopende boekjaar, eventueel gecorrigeerd met de overgedragen winst of verlies. Bovendien kun je de winst uit het lopende en het voorgaande boekjaar alleen uitkeren als de jaarrekening nog niet is goedgekeurd.

Ontdek ons fiscaal advies

Hoeveel dividend mag je uitkeren?

Heb je een bv?

In een bv kun je alleen een dividend uitkeren als de solvabiliteit en de liquiditeitspositie van je vennootschap dat toelaten.

Een dividend uitkeren kan dus alleen als je vennootschap een dubbele uitkeringstest doorstaat:

  • Je netto-actief moet positief blijven na de uitkering en mag niet negatief dreigen te worden (balanstest of netto-actieftest
  • Je moet alle opeisbare schulden kunnen betalen over een periode van minimum 12 maanden na de uitkering volgens redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen. (liquiditeitstest).

Keer je winst uit in strijd met deze regels? Dan kunnen de bedragen teruggevorderd worden van de aandeelhouders.

Heb je een nv? 

In een nv kun je alleen een dividend uitkeren als je netto-actief positief blijft of niet negatief dreigt te worden (netto-actieftest). De liquiditeitstest geldt niet voor nv’s.

Wat zijn de fiscale gevolgen van een dividend uitkeren?

De standaardtarieven bij het uitkeren van een dividend

Een dividend is een deel van de belastbare winst van de vennootschap. Daarop heb je dus vennootschapsbelasting betaald. Algemeen bedraagt die 25%.

Op dividenden betaal je bovendien een dividendbelasting: de roerende voorheffing (standaard 30%).

Fiscaal voordelig dividenden uitkeren: KBC helpt je

De verlaagde vennootschapsbelasting

Onder voorwaarden heeft de vennootschap recht op de verlaagde vennootschapsbelasting van 20% op de eerste winstschijf van 100.000 euro. Zo moet je jezelf bijvoorbeeld een bepaald minimumloon (in principe 45.000 euro) uitkeren.

Bij een roerende voorheffing van 30% blijft de totale belastingdruk op een dividend relatief hoog. Toch kan een dividend uitkeren in dat geval iets voordeliger zijn dan een hoger loon.

Benieuwd of je in aanmerking komt voor het verlaagde tarief of beter op een andere manier geld uit je vennootschap haalt? Vraag raad aan een kmo-adviseur.

De verlaagde roerende voorheffing van 15%

Een dividend uitkeren wordt fiscaal pas echt interessant als je de verlaagde vennootschapsbelasting combineert met de verlaagde roerende voorheffing van 15%.

De belangrijkste voorwaarden om van dit tarief te kunnen genieten, zijn:

  • De aandelen zijn uitgegeven door een kmo-vennootschap vanaf 1 juli 2013 (door oprichting of kapitaalverhoging)
  • De kapitaalinbreng gebeurde in geld
  • Er is een specifieke houdplicht voor de aandelen

Vanaf de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng daalt het tarief van de roerende voorheffing naar 20%. Vanaf het derde boekjaar daalt het tarief tot 15%.

Een liquidatiereserve aanleggen

KMO-vennootschappen kunnen met (een deel van) hun winst een liquidatiereserve aanleggen. Op de aangelegde reserve betaal je een afzonderlijke aanslag van 10% vennootschapsbelasting. Na een wachttermijn van vijf jaar kun je de liquidatiereserve uitkeren aan 5% roerende voorheffing.

Wacht je met de uitkering tot de stopzetting van je vennootschap? Dan vermijd je zelfs de bijkomende belasting.

Een liquidatiereserve kan vooral een interessant alternatief zijn als je KMO-vennootschap niet aan de voorwaarden voldoet voor de verlaagde roerende voorheffing van 15%.

Kiezen tussen een dividend uitkeren of een liquidatiereserve aanleggen?

Laat je helpen door de kmo-adviseur

Advies nodig?

Zoals je ziet, is een dividend uitkeren complexe materie met veel regels en speciale gevallen. Wil je nefaste gevolgen vermijden? Dan ben je maar beter goed geïnformeerd. Want misschien is een dividend uitkeren in jouw geval niet de beste oplossing.

Onze kmo-adviseurs helpen je graag verder om de juiste keuzes te maken. Kom dus gerust samen met je boekhouder langs voor fiscaal-juridisch advies dat rendeert.

Haal fiscaal voordelig geld uit je vennootschap

Ook interessant

Vastgoed kopen via mijn vennootschap, is dat interessant?

Vastgoed kopen met je vennootschap kan om tal van redenen interessant zijn. Al hangen er ook voorwaarden en nadelen aan vast. Lees hier meer.

Kan ik leven van mijn zelfstandige activiteit?

Met volledige zekerheid kun je nooit antwoorden op die vraag. Je zult het pas weten als je er volop mee bezig bent. Toch kun je ergens een inschatting maken die je er een idee van geeft of het haalbaar is of niet.

Hoe kan ik mijn bedrijfsuitrusting financieren?

Je start een onderneming en moet bedrijfsuitrusting aankopen? Of misschien ben je al in volle groei en heb je bijkomend bedrijfsmateriaal nodig? In welke fase je bedrijf zich ook bevindt, vroeg of laat heb je financiering nodig.

Een handelspand huren of kopen

Als je als ondernemer of zelfstandige een zaak wil beginnen of overnemen zijn er duizenden vragen die door je hoofd spelen. Eén van die vragen, zal ongetwijfeld zijn: ”moet ik een pand huren of kopen om mijn zaak in onder te brengen?”