rekening courant
rekening courant

Rekening courant

Voordelig inkomsten uit je vennootschap halen

Rekening courant

Voordelig inkomsten uit je vennootschap halen

Met een rekening courant kun je praktisch en belastingvrij geld uit je vennootschap halenTenminste als je het goed aanpakt, want er zijn ook risico's aan verbonden. Wat is zo'n rekening courant eigenlijk, en hoe werkt het?

Wat is een rekening courant precies?

Een rekening courant is de weergave van onderlinge schulden of vorderingen tussen de aandeelhouders/vennoten en de vennootschap.

Anders gezegd: de bedragen die jij tegoed hebt van je vennootschap of jouw vorderingen op de vennootschap (= rekening courant passief), en de schulden die je bij je vennootschap hebt (= rekening courant actief).

Wat is een rekening-courant passief

Als zaakvoerder of bestuurder kun je een lening geven aan je eigen vennootschap. Je leent dan privémiddelen uit aan je vennootschap.

Zo’n lening kan op verschillende manieren ontstaan. Zoals geld aan je vennootschap uitlenen of betalingsuitstel geven als je iets aan je vennootschap hebt verkocht. Ook kun je een dividenduitkering voorlopig niet opnemen of je bezoldiging niet naar je persoonlijke rekening laten overschrijven.

In al die gevallen krijg je een vordering op je vennootschap.

Intresten rekening courant passief

Zo'n vordering op je vennootschap kan best interessant zijn. Want als vergoeding ontvang je dan een intrest. In principe is dat een aftrekbare kost voor de vennootschap. 

Voor de ontvanger vormt de intrest een roerend inkomen: daarop geldt een bevrijdende roerende voorheffing van 30%. Zo kun je fiscaal vriendelijk geld uit je vennootschap halen.

Net zoals een bezoldiging, vormt de intrestlast voor de vennootschap een aftrekbare kost. Maar bij de ontvanger zijn de inkomsten uit intresten dus doorgaans veel gunstiger belast dan inkomsten uit bezoldiging.

Weten hoe je winst naar je privé overhevelt? Ontdek ons advies


Let wel: de wetgever wil misbruiken tegengaan. Daarom zijn er beperkingen opgelegd aan deze manier van werken.

De intresten die je als bedrijfsleider of aandeelhouder (of partner, kinderen …) uit je vennootschap kan krijgen, worden in 2 gevallen als dividenden beschouwd:

 • Als het bedrag van de rekening-courant hoger is dan de som van het werkelijk gestort kapitaal bij het einde van het boekjaar en de belaste reserves bij het begin van het boekjaar;
 • Als de gebruikte intrestvoet hoger is dan een normale marktconforme rentevoet. 'Marktconform' is natuurlijk voor interpretatie vatbaar. Om hierin duidelijkheid te scheppen zal de intrestvoet vanaf aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die op zijn vroegst op 1 januari 2020 gestart zijn) niet hoger mogen zijn dan een wettelijk vastgelegde referentierentevoet.

In deze 2 scenario's wordt een deel van de intresten als dividenden beschouwd. Dat zijn geen aftrekbare kosten voor de vennootschap, en er is een vennootschapsbelasting op verschuldigd.

Fiscaal gunstig geld uit je zaak halen: KBC helpt je

De rekening-courant actief

Omgekeerd kun je als zaakvoerder of bestuurder ook geld van je vennootschap ontlenen. We spreken dan van een rekening-courant actief.

Deze manier om geld van je vennootschap privé te kunnen gebruiken, komt vaak voor. 

Want zo’n rekening-courant actief kan op allerlei manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door effectief geld van je vennootschap op te nemen onder de vorm van een lening. Maar ook wanneer de vennootschap kosten betaalt die de bedrijfsleider persoonlijk zou moeten dragen. Zo ontstaan er - vaak onbewust - schulden van de bedrijfsleider aan zijn vennootschap.

Deze werkwijze is sterk af te raden. Want in dat geval ben je ook intrest verschuldigd aan je vennootschap.

Betaal je deze intrest niet of betaal je een te laag percentage, dan ontstaat een voordeel alle aard voor de bedrijfsleider. Daarop zijn sociale zekerheidsbijdragen en personenbelasting verschuldigd.

Bovendien beoordelen veel bankiers de rekening-courant actief negatief. Ze zullen het bedrag vaak in mindering brengen van het eigen vermogen van de vennootschap bij de berekening van de solvabiliteit.

De hoge intrestlasten worden vaak bijgeboekt bij het hoofdbedrag van de lening. Zo krijg je een sneeuwbaleffect. Het wordt dan op termijn alsmaar moeilijker voor de bedrijfsleider om de schuld aan de vennootschap terug te betalen.

Haal belastingvrij geld uit je vennootschap met expertadvies

 

Gepubliceerd op 21/03/2019

Ook interessant

Een liquidatiereserve aanleggen

 • Wat is een liquidatiereserve? 
 • Wat zijn de fiscale gevolgen?
 • Waar kun je terecht voor advies? 
   

Geld uit je vennootschap halen

 • Op welke manier doe je dat het best?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen?
 • Vul het contactformulier in en krijg een adviesgesprek

Jezelf een dividend uitkeren als ondernemer

 • Welke dividenden bestaan er?
 • Hoeveel dividend mag je uitkeren?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van een dividend uitkeren?

Liquidatiebonus

 • Interne vereffening gebruikt?
 • Haal belastingvrij geld uit je kmo
 • Krijg advies van een kmo-expert