liquidatiebonus
liquidatiebonus

Liquidatiebonus

Belastingvrij middelen overdragen naar je privé

Liquidatiebonus

Belastingvrij middelen overdragen naar je privé

Heeft je kmo-vennootschap destijds gebruikgemaakt van de gunstmaatregel interne vereffening? Dan is de wachttijd van 4 jaar intussen afgelopen. Nu kun je het kapitaal belastingvrij van je vennootschap naar je privé brengen.

Grote vennootschappen moeten nog even wachten: zij hebben een wachttijd van 8 jaar.

Advies nodig? Ontdek onze service op maat voor kmo's

Liquidatiebonus en interne vereffening: fiscale voorgeschiedenis

Wat is een liquidatiebonus?

Als je als aandeelhouder een dividend ontvangt, dan betaal je daar roerende voorheffing op. In principe is het gewone tarief 30%, al bestaat er ook een uitzonderingstarief van 15%.

Maar bij de stopzetting of vereffening van een vennootschap bestond er al lang een uitzondering. Bij zo'n vereffening worden in principe alle activa van de vennootschap verkocht, de vorderingen geïnd en de schulden betaald. Het geld dat daarna overblijft, wordt verdeeld onder de aandeelhouders.

Als de aandeelhouders meer ontvangen dan hun inleg (of kapitaal) bij de opstart van de vennootschap of bij latere kapitaalverhogingen, krijgen ze een bonus bij de vereffening: de liquidatiebonus.

Geen roerende voorheffing op de liquidatiebonus

Op deze liquidatiebonus betaalde je heel lang geen roerende voorheffing. Vennootschappen die niet alle winst uitkeerden maar oppotten, konden dus bij de vereffening deze bonus belastingvrij uitkeren aan de aandeelhouders.

Daarmee was het een soort van belastingvrij uitgesteld dividend. Fiscaal interessant dus, in vergelijking met gewone dividenden die aan 25% belast worden.

Hogere roerende voorheffing op liquidatiebonussen

In 2002 veranderde dat: de liquidatiebonus werd voortaan belast aan 10%. En sinds 2014 werd de roerende voorheffing systematisch opgetrokken van 10 naar 25%, tot vandaag 30%: nu het normale tarief voor gewone dividenden.

Dat wekte wrevel op, want veel ondernemers en zelfstandigen hadden erop gerekend hun vennootschap aan de oude tarieven te kunnen liquideren. Het spaarpotje aan reserves dat ze opgebouwd hadden was plots 25% minder waard.

Om daaraan tegemoet te komen en te vermijden dat vennootschappen massaal geliquideerd zouden worden, voerde de regering-Di Rupo een overgangsmaatregel in: de 'interne vereffening'. 

Interne vereffening: voorwaarden en wachttijd

Het overgangsregime hield in dat vennootschappen tussen 1 juli 2013 en 30 september 2014 nog snel hun winst of reserves konden uitkeren in de vorm van een dividend aan het 'oude', fiscaal gunstige tarief van 10%. Later konden ze die dan belastingvrij naar hun privé overhevelen.

Er waren 2 voorwaarden:

 • Als aandeelhouder moest je het netto dividend meteen terug in je vennootschap brengen onder de vorm van kapitaal.
 • Je moest het kapitaal minstens 4 jaar 'vastklikken', dus onaangeroerd laten. 

De wachttijd van 4 jaar is intussen afgelopen, en kmo-vennootschappen kunnen het kapitaal nu belastingvrij naar hun privévermogen brengen.

Lees meer over ons expertadvies voor vennootschappen

Belastingvrij geld uit je vennootschap halen met een kapitaalvermindering

Na 4 jaar wachten kun je nu als aandeelhouder de vruchten plukken van het gunstregime en het geld belastingvrij opnemen, meer bepaald met een kapitaalvermindering. Erna kun je met het geld doen wat je wilt.

Hoe je die kapitaalvermindering concreet doorvoert, hangt af van je situatie. Je bespreekt je plannen het best met een expert. Hier zijn alvast enkele opties:

Optie 1: je vennootschap keert de kapitaalvermindering in cash uit

Als privépersoon ontvang je dan een belastingvrije som. Die kun je laten renderen door ze bijvoorbeeld te beleggen, of ermee te investeren in vastgoed.

Optie 2: je vennootschap heeft geen cash

 • De kapitaalvermindering wordt geboekt als een schuld van de vennootschap aan de aandeelhouder. Deze schuld (ook wel een rekening-courant genoemd) moet je vennootschap in de toekomst terugbetalen.
 • Je vennootschap kan ook een lening opnemen om de nodige cash beschikbaar te krijgen. Zo ontvang jij de gelden onmiddellijk.
 • Of je kunt het kapitaal ontvangen in natura: bijvoorbeeld door bestaande beleggingen van de onderneming over te nemen. In sommige gevallen kun je ook natura zoals onroerend goed of een auto uit de vennootschap halen.
Kapitaalvermindering: nuttig voor je kmo? Wij bekijken het met je

Optimaliseer je kapitaalvermindering met expertadvies

Een kapitaalvermindering heeft juridische, financiële en fiscale gevolgen met voor- en nadelen. Je legt je plannen het best voor aan een expert. Die kan adviseren welke optie of combinatie van opties ideaal is voor jouw situatie.

Onze kmo-adviseurs brengen het volledige plaatje van de kapitaalvermindering in kaart voor je. Denk maar aan de notionele interestaftrek, het verlaagde tarief voor de vennootschapsbelasting, en het lot van de interesten op een rekening-courant passief. Zo ben je zeker van de fiscaal voordeligste aanpak.

Meer weten over expertadvies voor je kmo?


Gepubliceerd op 04/03/2019

Ook interessant

Een liquidatiereserve aanleggen

 • Wat is een liquidatiereserve? 
 • Wat zijn de fiscale gevolgen?
 • Waar kun je terecht voor advies? 
   

Geld uit je vennootschap halen

 • Op welke manier doe je dat het best?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen?
 • Vul het contactformulier in en krijg een adviesgesprek

Jezelf een dividend uitkeren als ondernemer

 • Welke dividenden bestaan er?
 • Hoeveel dividend mag je uitkeren?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van een dividend uitkeren?