Hoe kan ik me indekken bij overlijden?

Hoe kan ik me indekken bij overlijden?

Je overlijden heeft altijd onaangename gevolgen voor je nabestaanden. Wel bestaan er verzekeringen die het verlies financieel draaglijk maken. We overlopen de mogelijkheden.

Aanvullende overlijdensdekking in je Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of je Individuele Pensioenstoezegging

Door je overlijden valt ook je bijdrage aan het gezinsinkomen weg. Met een verzekerd overlijdenskapitaal bied je je nabestaanden – de begunstigden - de kans hun levensstandaard te behouden. Voordeel: als ondernemer kun je dit overlijdenskapitaal fiscaal gunstig opnemen in je VAPZ- of IPT- contract als aanvullende waarborg. 

Kredietgebonden overlijden

Ook je woningkrediet kun je fiscaalvriendelijk verzekeren via je VAPZ of IPT. En dat met de kredietgebonden overlijdenswaarborg die afneemt in tijd: een alternatief voor de traditionele schuldsaldoverzekering.  Zo bescherm je je nabestaanden tegen de nog openstaande schuld van je krediet. Je kiest zelf of de uitkering bij overlijden toekomt aan je nabestaanden. Een andere mogelijkheid: het bedrag rechtstreeks uitkeren aan de kredietinstelling via verpanding.

Kwijtschelding schuld (KSS)

Verzeker je zakelijke kredieten tegen overlijdensrisico

De verzekering Kwijtschelding Schuld is vrij uniek in zijn soort, niet elke bank heeft ze in haar aanbod.  Bij KBC kies je de optie 'KSS' bij het afsluiten van je zakelijk krediet.  Hierdoor wordt de volledige schuld van dit krediet kwijtgescholden, mocht je tijdens de looptijd van het krediet plots overlijden.  Kredieten afgesloten op naam van je vennootschap?  Ook die kun je eenvoudig verzekeren tegen overlijden.  Kies je voor de optie KSS, verhoogt KBC de rentevoet van je krediet met een percentage per verzekerde.  Het percentage is afhankelijk van het type krediet dat je afsluit.  Handig, nietwaar?  Ook goed om te weten: deze overlijdensdekking vereist geen bijkomende medische formaliteiten of onderzoeken.  Bekijk de dekkingsvoorwaarden hier.

Schuldsaldoverzekering

Met een schuldsaldoverzekering kun je het resterende deel van je lopend zakelijk krediet gedeeltelijk of volledig verzekeren tegen je overlijden. Betaal je een deel van het krediet vervroegd terug? Dan volgt deze levensverzekering je openstaande schuld. Laat je vóór de aanvang van je lening en vóór het verlijden van de kredietakte al verzekeren. Dan kunnen je nabestaanden je kredietplannen zorgeloos verderzetten. De verzekeringspremie die je betaalt, is onder meer afhankelijk van je leeftijd, of je rookt en het verzekerde kredietbedrag. Bij KBC betaal je de premies vooraf.

Handige extra’s

Sluit je de schuldsaldoverzekering af bij KBC, kun je een aanvullende dekking nemen. Zoals de bescherming tegen arbeidsongeschiktheid. Ziek geworden? Een ongeval in je privéleven? KBC neemt de kredietlast deels of volledig over. Je krijgt al een bijdrage wanneer je voor 25% arbeidsongeschikt bent. 

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Alles over arbeidsongevallen

  • Vermijd sancties
  • Doe aan preventie
  • Hoe helpt KBC?
Alles over arbeidsongevallen

Je werknemers verzekeren

  • Motiveer je werknemers
  • Deel van verloningspakket
  • Vaak verplicht
Je werknemers verzekeren

Pensioenplannen op mypension.be

Als werknemer, zelfstandige of ambtenaar kun je in mypension.be de gegevens en de cijfers van je aanvullend pensioen raadplegen. In één oogopslag krijg je daar zicht op al je pensioenreserves. Tegelijk wordt ook de pensioencommunicatie afgestemd op die nieuwe raadplegingsmogelijkheden.
Pensioenplannen op mypension.be

Hoe kun je je beschermen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt je een inkomen als je niet kunt werken door ziekte of ongeval.
Hoe kun je je beschermen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid?