Hoeveel bedraagt je RIZIV-toelage?

Hoeveel bedraagt je RIZIV-toelage?

Ben je een arts, tandarts, apotheker, kinesist, logopedist, vroedvrouw of zelfstandig verpleegkundige en toegetreden tot de nationale akkoorden van het RIZIV? Dan heb je recht op een jaarlijkse financiële tegemoetkoming. Deze toelage gebruik je om je verzekering te financieren die voorziet in een uitkering bij pensionering, overlijden of invaliditeit. Het bedrag dat je krijgt, is afhankelijk van het beroep dat je uitoefent.

Wat is het RIZIV?

RIZIV-toelage

RIZIV staat voor 'Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering'. Het is een belangrijke speler binnen de sociale zekerheid, omdat het ervoor zorgt dat

 • Iedereen die verzekerd is, toegang heeft tot geneeskundige zorgen en daar ook voor vergoed wordt
 • Verzekerde werknemers en zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap kunnen rekenen op een vervangingsinkomen

Als medische vrije beroeper kun je er ook terecht voor vele andere zaken, zoals het bestellen van je getuigschriften voor verstrekte hulp, geneesmiddelenvoorschriften, specifieke informatie en allerhande terugbetalingen en vergoedingen voor zorgverleners.

Hoe krijg je toegang tot de sociale voordelen van het RIZIV?

Als je bent toegetreden tot de nationale akkoorden van het RIZIV, dan heb je recht op een jaarlijkse financiële tegemoetkoming.
Als je aan de criteria voldoet, ontvang je deze RIZIV-toelage automatisch. Een van de criteria is dat je een digitale RIZIV-polis hebt bij een pensioeninstelling.
Op ProGezondheid kun je je contracten online raadplegen en per premiejaar het resultaat bekijken. Als uit de evaluatie blijkt dat je recht hebt op de toelage, gebeurt de betaling automatisch.

Ben je pas gestart als medische vrije beroeper? Dan krijg je persoonlijk advies van je relatiebeheerder.

Hoeveel bedraagt je RIZIV-toelage?

Hoeveel de Riziv-toelage voor jou concreet zal bedragen, hangt af van je beroep.

Artsen en apothekers-biologen

Volledig geconventioneerd

 • Prestaties van het referentiejaar zijn minstens gelijk aan de drempelactiviteit (of er is geen drempel van toepassing)
  5.546,26 euro (voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2023)
  5.881,18 euro( voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2024)
 • Prestaties van het referentiejaar zijn minstens gelijk aan de verlaagde drempelactiviteit
  2.616,30 euro (voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2023)
  2.774,59 euro (voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2024)

Gedeeltelijk geconventioneerd

 • Prestaties van het referentiejaar zijn minstens gelijk aan de drempelactiviteit (of er is geen drempel van toepassing)
  2.616,30 euro (voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2023)
  2.774,59 euro (voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2024)

Arts/specialist in opleiding (HAIO/ASO)

 • 7.465,04 euro (voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2023)
  7.916,68euro (voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2023)

Tandartsen

Volledig of gedeeltelijk geconventioneerd 3.523,21 euro (voorgesteld bedrag dienstjaar 2023) 3.736,19 euro (voorgesteld bedrag dienstjaar 2024)

Apothekers

Gemiddelde beroepsactiviteit dienstjaar 2023 dienstjaar 2024
van 38 uur per week 3.378,21 euro 3.582,59 euro
tussen 28 en 38 uur per week 2.533,63 euro 2.686,91 euro
tussen 19 en 28 uur per week 1.689,11 euro 1.791,30 euro

Kinesisten

Vanaf activiteitsjaar 2015 bepaalt men het bedrag van de sociale voordelen in functie van de 3 activiteitsdrempels. Vanaf 6.501 M-prestaties of 156.001 M-waarden heb je geen recht meer op de sociale voordelen.

 

dienstjaar 2023

dienstjaar 2024
Minder dan 1.500 verstrekkingen of
minder dan 36.000 M-waarden op jaarbasis 
0 euro

0 euro
Drempel 1 
Tussen 1.500 en 2.299 ​verstrekkingen of tussen 36.000 en 55.199
M-waarden op jaarbasis 
1.936,07 euro
2.053,20 euro
Drempel 2 
Tussen 2.300 en 2.999 ​verstrekkingen of 
tussen 55.200 tot 71.999 M-waarden op jaarbasis 
2.558,37 euro

2.713,15 euro
Drempel 3 
Tussen 3.000 en 6.500 ​verstrekkingen of
tussen 72.000 en 156.000 M-waarden op jaarbasis 
3.422,71 euro
3.629,78 euro
Meer dan 6.500 verstrekkingen of
meer dan  156.000 M-waarden op jaarbasis 
0 euro 0 euro

Logopedisten

Vanaf activiteitsjaar 2016 hebben logopedisten recht op een RIZIV-toelage op voorwaarde dat zij een minimale beroepsactiviteit uitoefenen. Er zijn 2 activiteitsdrempels, uitgedrukt in R-prestaties of R-waarden, die het bedrag van de sociale voordelen bepalen.

  dienstjaar 2023 dienstjaar 2024
Minder dan 900 verstrekkingen op minder dan 15.750 R-waarden op jaarbasis 0 euro 0 euro
Drempel 1 
Tussen 900 en 1.999 verstrekkingen of tussen 15.750 en 34.999 R-waarden op jaarbasis
1.424,27 euro 1.510,44 euro
Drempel 2
Tussen 2.000 en 4.000 verstrekkingen of tussen 35.000 en 70.000 R-waarden op jaarbasis
2.937,54 euro 3.115,26 euro
Meer dan 4.000 verstrekkingen of meer dan 70.000 R-waarden op jaarbasis 0 euro 0 euro

Zelfstandig verpleegkundigen

Vanaf activiteitsjaar 2016 hebben zelfstandige verpleegkundigen recht op een RIZIV-toelage op voorwaarde dat zij tijdens dat dienstjaar voldoen aan deze voorwaarden

 • Zelfstandige in hoofdberoep zijn tijdens het volledige dienstjaar
 • Minimaal 33.000 euro en niet meer dan 150.000 euro aan terugbetalingen
  door het RIZIV aan zorgbehoevenden
593,44 euro (dienstjaar 2023) 629,34 euro (dienstjaar 2024)

Vroedvrouwen

Vanaf activiteitsjaar 2023 hebben vroedvrouwen recht op een RIZIV-toelage op voorwaarde dat zij een minimale beroepsactiviteit uitoefenen: 

 • Zelfstandige zijn tijdens het volledige dienstjaar vanaf 150 verstrekkingen of 2.250 V-waarden bedraagt de toelage
593,44 euro (dienstjaar 2023) 629,34 euro (dienstjaar 2024)

Waarvoor dient je RIZIV-toelage?

Je jaarlijkse RIZIV-toelage dient om je verzekering te financieren die zorgt voor een uitkering bij pensionering, overlijden of invaliditeit. Bij KBC is dit het KBC-Life Pension Plan - RIZIV.

Andere RIZIV-vergoedingen?

Naast de financiële tegemoetkoming voor geconventioneerde zorgverleners betaalt het RIZIV nog tal van andere vergoedingen uit.

Ben je huisarts of arts-specialist in opleiding?

KBC adviseert je om tijdens je stageperiode als huisarts in opleiding (ook wel afgekort als haio) of als arts-specialist in opleiding (ook wel afgekort als aso), de RIZIV-toelage te gebruiken voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal (KBC-Life Pension Plan - RIZIV). 

Voor het dienstjaar 2023 heb je als haio of aso recht op een RIZIV-toelage van 7.465,04 euro.

Als huisarts of arts-specialist in opleiding geniet je het werknemersstatuut 'Sui Generis' en ben je via SUI vzw aangesloten bij de groepsverzekering van KBC Verzekeringen. Je hebt dan onder meer een verzekering Gewaarborgd Inkomen en een overlijdensdekking. Bovendien kun je onmiddellijk na je haio/aso-stage bij KBC verzekerd blijven voor Gewaarborgd Inkomen en/of overlijden, zonder nieuwe medische acceptatie.

Maak kennis met KBC Mediservice

Vul je gegevens in
Geef aan wanneer je tijd hebt voor een gesprek
Een contactpersoon belt je op om een afspraak vast te leggen

Je voertuig leasen of renten

Voor een (startende) medische vrije beroeper is het vaak belangrijk mobiel te zijn. Of het nu is om op je werkplaats te geraken of om patiënten te bezoeken, een wagen is vaak onmisbaar.
Je voertuig leasen of renten

Pensioenopbouw Medische vrije beroepers

 • Gefinancierd met RIZIV-toelage
 • Gegarandeerd rendement
 • Bescherming door 4 solidariteitswaarborgen
Pensioenopbouw Medische vrije beroepers

Beleggen overlaten aan onze experts

Jij kiest een beleggingsfonds en onze experts doen het werk. Zo kun jij al je tijd en energie investeren in je patiënten.
Beleggen overlaten aan onze experts

Welke aansprakelijkheid draag ik als medische vrije beroeper?

Medische vrije beroepers zijn mensen, en mensen maken fouten. Die fouten kunnen soms grote gevolgen hebben. Maar welke aansprakelijkheid draag je dan precies?
Welke aansprakelijkheid draag ik als medische vrije beroeper?