De extra voordelen van een sociaal VAPZ

De extra voordelen van een sociaal VAPZ

Met een VAPZ (of het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) bouwt u aan een extra reserve bovenop uw wettelijk pensioen. Kiest u voor een sociaal VAPZ? Dan geniet u extra voordelen. We zetten ze allemaal even op een rij.

Meer fiscale voordelen

"De stortingen voor een VAPZ en een sociaal VAPZ kunt u aftrekken van uw inkomen. Ze geven dus een fiscale besparing in uw personenbelasting tegen het hoogste tarief waarin uw inkomen valt", vertelt Wouter Bosmans, KBC-verzekeringsagent bij Securas in Heverlee.

"Door de belastingaftrek verlaagt bovendien ook de basis waarop uw sociale lasten worden berekend, wat het rendement ervan extra verhoogt. Het fiscale voordeel is bij een VAPZ hoger dan bij gewoon pensioensparen. Maar bij een sociaal VAPZ is het fiscale voordeel zelfs nog hoger."

 

Dat zit zo: als zelfstandige kunt u in 2021 maximaal 8,17% van uw netto belastbaar inkomen van 2018 besteden aan het VAPZ, met een maximum van 3.302,77  euro. Als u kiest voor een sociaal VAPZ, kan dat verhogen tot 9,40%, met een maximum van 3.800,01 euro. Bij een sociaal VAPZ kunt u dus nog meer aan fiscaal voordelige pensioenopbouw doen.

Net als een VAPZ, is een sociaal VAPZ overigens nog een van de weinige producten waarop de overheid geen premietaks heft.

Extra bescherming bij ziekte, invaliditeit of zwangerschap

Het sociale luik wordt bij een sociaal VAPZ gefinancierd door een afhouding van 10% van de betaalde bijdragen. Die 10% gaat naar een solidariteitsfonds, waardoor u en uw nabestaanden extra gemoedsrust en financiële bescherming genieten.

Arbeidsongeschiktheid of invaliditeit door ziekte of ongeval

Met een sociaal VAPZ wordt de verdere opbouw van uw aanvullend pensioen vanaf de 7e maand gewaarborgd. Bij een gewone VAPZ bouwt u bovenop uw arbeidsongeschiktheid of invaliditeit geen extra pensioen meer op.

Vanaf de 2de maand tot en met de 12de maand arbeidsongeschiktheid na een ongeval of ziekte, ontvangt u een bedrag dat op jaarbasis gelijk is aan 3 keer de premie die u het jaar voordien gestort hebt.

Moederschapsrust

Een vrouwelijke zelfstandige krijgt voor elke bevalling een vergoeding die overeenstemt met een equivalent van 12 weken, berekend op het bedrag dat ze het voorgaande jaar stortte. Heeft u in 2020 1.000 euro gestort en neemt u moederschapsrust in 2021? Dan worden uw pensioenreserves aangevuld met 230,77 euro. Per pasgeborene krijgt u nog eens 250 euro extra.

Gewaarborgd rendement op uw stortingen

"Zowel bij een VAPZ als een sociaal VAPZ stort u jaarlijks een bedrag", vervolgt Wouter Bosmans. "Dat geld wordt belegd in een tak21-spaarverzekering. Die biedt u sowieso een gewaarborgde basisrente. Daarbovenop kunt u nog een winstdeelname krijgen als de financiële markten en de resultaten van uw verzekeraar dat toelaten. In 2018 haalden nieuwe stortingen een globaal rendement van 2%."

Denk ook aan een verzekering Gewaarborgd Inkomen

"Een sociaal VAPZ is een van de meest interessante vormen om aan pensioensparen te doen als zelfstandige, omdat het ook extra zekerheden biedt", besluit Wouter Bosmans. "Let wel: de dekking is een heel interessante aanvulling, maar een degelijke verzekering Gewaarborgd Inkomen blijft voor elke zelfstandige een must om zich te verzekeren tegen inkomensverlies door ziekte, ongeval of arbeidsongschiktheid."

Meer weten?

Wilt u ook minder belastingen en sociale bijdragen betalen? Vul uw gegevens in op het contactformulier en een expert belt u spoedig op.

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent