Individuele Pensioentoezegging (IPT)

KBC-Keyman Benefit Plan

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

KBC-Keyman Benefit Plan

Waarom kiezen voor individuele pensioentoezegging?

Als zelfstandig ondernemer ben je waarschijnlijk elke dag druk in de weer met je eigen zaak. Maar denk je soms ook aan je persoonlijke financiële toekomst? Met een IPT financiert je vennootschap op een fiscaal gunstige manier een aanvullend pensioenkapitaal voor jou als bedrijfsleider. Zo zijn de gestorte premies aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskosten. Concreet biedt het KBC-Keyman Benefit Plan de mogelijkheid om:

  • Op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op te bouwen
  • Een vervangingsinkomen te voorzien in geval van ziekte en ongeval
  • Het overlijdensrisico in te dekken

Enkel voor bedrijfsleiders van een vennootschap

Deze verzekering richt zich enkel tot bedrijfsleiders van een vennootschap. Een regelmatig en maandelijks loon ontvangen (ook wel bedrijfsleiderbezoldiging genoemd), is daarbij een vereiste. Zo kunnen zaakvoerders die een onbezoldigd mandaat uitoefenen (of enkel dividenden ontvangen) geen aanvullend pensioenkapitaal opbouwen vanuit de vennootschap. Geen zelfstandige bedrijfsleider? Dan kun je pensioensparen via een VAPZ

Kenmerken Keyman Benefit Plan

Juridische vorm Tak 21-Levensverzekering met gegarandeerd rendement
Looptijd De verzekering eindigt bij wettelijke pensionering of bij een eerder overlijden van de verzekerde.
Rendement  Gegarandeerde interest (0,75%) + eventuele winstdeling
Kosten Zie productfiche 
Fiscaliteit Zie productfiche 

Alle voordelen op een rij

Een gegarandeerd aanvullend pensioenkapitaal

Wanneer je later een punt zet achter je actieve loopbaan als zelfstandige, is de kans groot dat je wettelijke pensioen onvoldoende is om je huidige levensstandaard aan te houden. En daar hebben heel wat zelfstandigen het moeilijk mee. Wat dan gedaan? Wel, daarvoor is er dus een IPT. Om zeker te zijn dat je je levensstandaard later niet moet terugschroeven. Zelfs als je je vennootschap na verloop van tijd verkoopt of als het fout zou gaan door faillissement of ziekte, ben je met een IPT zeker van het opgebouwde pensioenkapitaal. De opgebouwde reserves zijn immers definitief verworven.

Fiscaal voordelig voor jou én je vennootschap

IPT

Bij een IPT zijn de premies voor het aanvullende pensioen van de bedrijfsleider aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskosten wanneer onder andere aan de voorwaarden van de 80%-regel wordt voldaan.

  • Wat bepaalt de 80%-regel? Die regel stelt eenvoudig samengevat dat de pensioenpremies voor het aanvullende pensioen alleen maar aftrekbaar zijn als het wettelijke en het aanvullende pensioen (uitgedrukt in jaarrente) samen niet meer bedragen dan 80% van je laatste normale brutojaarbezoldiging, rekening houdend met een normale loopbaan.

Voor jou als zelfstandig ondernemer vormen die premies evenwel geen belastbaar voordeel van alle aard. Alleen op het kapitaal dat je later ontvangt, wordt een eenmalige belasting geheven tegen een voordelig tarief. Daarmee is een IPT fiscaal een flink stuk voordeliger dan een loonsverhoging of de toekenning van een voordeel van alle aard.

Financieel vangnet bij ziekte of ongeval

Wanneer je werkonbekwaam wordt door ziekte of een ongeval lijd je als zelfstandige vaak inkomensverlies. Om problemen te vermijden, kun je je met de aanvullende dekking Gewaarborgd Inkomen verzekeren van een vervangingsinkomen. De premie van deze aanvullende dekking is bovendien fiscaal aftrekbaar voor je vennootschap. Met de optie 'Premievrijstelling' geniet je daarnaast de zekerheid dat je pensioenkapitaal, ook tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, verder wordt opgebouwd.

Financiële bescherming van je naasten

Je naasten zijn je dierbaar. Daarom is het goed om hen te beschermen voor het geval dat je vroegtijdig overlijdt. Met een IPT blijft de opgebouwde pensioenreserve verworven en zal ze worden uitgekeerd aan de door jou aangeduide begunstigden. Afhankelijk van je gezinssituatie kun je er bijvoorbeeld voor opteren om nog een aanvullend overlijdenskapitaal te verzekeren.

Tip: Heb je door de begrenzing van de 80%-regel geen fiscale ruimte om een aanvullend pensioen op te bouwen of beschikt jouw vennootschap momenteel nog niet over de financiële middelen daarvoor? Met het KBC-Keyman Benefit Plan hoeven je nabestaanden niet in de kou te blijven staan. Je kunt de overlijdensdekking namelijk ook als hoofdwaarborg nemen.

Extra's bij een IPT

  • Heb je plannen om privé een onroerend goed te kopen (of te verbouwen)? Dan kun je vóór je pensionering een voorschot nemen op het al opgebouwde pensioenkapitaal. In vele gevallen is dat eenvoudiger en goedkoper (geen notariskosten) dan een klassiek (hypothecair) krediet. Het KBC-Keyman Benefit Plan biedt je de keuze tussen een interestbetalend en een interestkapitaliserend voorschot.
  • Op zoek naar een alternatief voor de traditionele schuldsaldoverzekering? Met het KBC-Keyman Benefit Plan kun je ook de aanvullende overlijdensdekking van je IPT laten afnemen in de tijd. Zo kun je de overlijdensdekking bijvoorbeeld afstemmen op de terugbetaling van je woningkrediet. Je vennootschap financiert de kosten van de overlijdensdekking, terwijl jij privé de volledige fiscale ruimte overhoudt voor kapitaalaflossingen en interestbetalingen. Je kiest zelf of de uitkering bij overlijden toekomt aan je nabestaanden of via verpanding van de IPT rechtstreeks aan de kredietinstelling wordt uitbetaald. 

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Diefstalverzekering

Diefstalverzekering

Beschermt je tegen verlies of beschadiging van je goederen als gevolg van (poging tot) diefstal.
Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Moet je een schadevergoeding ophoesten of heb je juridische kosten omdat jij of een van je werknemers een beroepsfout maakt? Met de KBC-Polis Beroepsaansprakelijkheid dek je jezelf en je bedrijf in: wij betalen die bedragen voor jou. Ontdek er alles over.
Hoe kan ik mijn vereniging verzekeren?

Hoe kan ik mijn vereniging verzekeren?

De juiste verzekering voor je vereniging hangt af van je werking. Organiseer je een evenement? Dan sluit je het best een extra verzekering af.
Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Ook artsen zijn mensen, en mensen maken soms fouten. Die kunnen grote gevolgen hebben. Ben jij voldoende beschermd bij vragen om schadevergoeding van je patiënten in het kader van je beroepsleven?