Ongevallenverzekering voor gezinsleden

KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

Ongevallenverzekering voor gezinsleden

KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

Waarom kiezen voor een ongevallenverzekering voor je gezin?

Gebeurt het wel eens dat je aan een van je kinderen vraagt om even een handje te helpen in je zaak? Of stuur je je zoon of dochter wel eens naar de post om je zakelijke brieven te versturen? Of op pad om een bestelling te gaan afleveren?

Dat is geen enkel probleem. Alleen moet je er rekening mee houden dat ook zij op dat moment een ongeluk kunnen hebben. Wat als je je zoon bijvoorbeeld een fles water uit de kelder van je zaak laat halen en hij valt van de keldertrap …

Gebeurde dit ongeval dan in zijn privéleven of terwijl hij hielp in de zaak? Om zeker te zijn, kun je je gezinsleden het best verzekeren voor beide situaties. En dat kan met de ongevallenverzekering gezinsleden.

Met die verzekering zijn ze verzekerd, zowel in hun privéleven als bij jou in de zaak.

Wie is verzekerd?

Met een ongevallenverzekering gezinsleden verzeker je jezelf als bedrijfsleider én al je gezinsleden. De verzekerden zijn zowel verzekerd voor ongevallen die gebeuren terwijl ze helpen in de zaak als ongevallen in hun privéleven. Er is geen medische acceptatie nodig.

Belangrijk! Iedereen die met naam als verzekerde wordt vermeld in de polis, blijft verzekerd tot de leeftijd van 75 jaar.

Wat dekt de Ongevallenverzekering Gezinsleden?

Ongevallenverzekering gezinsleden in je zaak

Deze verzekering dekt de meest voorkomende ongevallen in het privéleven van je gezinsleden:

 • Ongevallen thuis
 • Ongevallen tijdens het sporten
 • Schoolongevallen van je kinderen
 • Verkeersongevallen
 • Ongevallen op reis

Daarnaast dekt deze verzekering ook de ongevallen die je gezinsleden overkomen als ze onbezoldigd helpen in je bedrijf.

Bepaalde gevaarlijke sporten (vb. diepzeeduiken, valschermspringen) en het besturen van een motorfiets van 50 cc of meer kun je verzekeren mits bijpremie.

Waarborg voor volgende kosten en vergoedingen:

 • Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten
 • Een vergoeding in geval van blijvende invaliditeit: zelfs als je gezinslid na het ongeval bepaalde handelingen opnieuw kan uitvoeren, dan is het toch mogelijk dat hij voor de rest van zijn leven een blijvende handicap meedraagt. Daarvoor ontvangt de getroffene een vergoeding.
 • Een bijkomende financiële vergoeding bij ernstige blijvende letsels: na een ernstig blijvend letsel is er misschien wel nood aan langdurige hulp van anderen, zijn er mogelijks aanpassingen nodig aan je auto (speciale stoel) of huis (lift installeren, deuren verbreden). 
 • Financiële vergoeding voor de nabestaanden in geval van overlijden en de terugbetaling van de begrafeniskosten tot een bedrag van 5.000 euro

Wat is onder andere niet verzekerd?

De verzekering heeft enkele belangrijke uitsluitingen. Dit zijn de voornaamste:

Ongevallen die gebeuren als je gezinsleden bezoldigd in je bedrijf werken. Daarvoor moet je de verplichte arbeidsongevallenverzekering sluiten.

winstgevende sportbeoefening en trainingen die ervoor nodig zijn

 

Een aantal sporten die in competitieverband beoefend worden, zoals gevechtssporten, gemotoriseerde sporten, ski, skeleton en bobslee
Ongevallen die je met opzet of door een zware fout zoals dronkenschap veroorzaakt

Dit moet je weten

 • De Ongevallenverzekering Gezinsleden is een ongevallenverzekering die deel uitmaakt van de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing
 • De verzekering geldt voor één of drie jaar. De polis wordt op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur als de initiële periode die is overeengekomen, tenzij hij wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as,www.ombudsman.as

Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden

Voor een offerte van de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.


De KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen is een product van KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België. BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep.

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Ook interessant

Pensioenopbouw Medische vrije beroepers

 • Gefinancierd met RIZIV-toelage
 • Gegarandeerd rendement
 • Bescherming door 4 solidariteitswaarborgen

Verzekering tienjarige aansprakelijkheid

Aannemer of architect? Dan kan de wet je verplichten een verzekering
tienjarige aansprakelijkheid te sluiten. Zo ben je 10 jaar beschermd tegen je burgerlijke aansprakelijkheid.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Moet je een schadevergoeding ophoesten of heb je juridische kosten omdat jij of een van je werknemers een beroepsfout maakt? Met de KBC-Polis Beroepsaansprakelijkheid dek je jezelf en je bedrijf in: wij betalen die bedragen voor jou. Ontdek er alles over.

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering geeft je de juiste juridische en financiële bijstand.