Schuldsaldoverzekering Comfort in VAPZ en Sociaal VAPZ

Schuldsaldoverzekering Comfort als aanvullende waarborg in VAPZ en Sociaal VAPZ

 • Voor bedrijfsleiders, zelfstandigen en vrije beroepers
 • Financiële gemoedsrust voor je naasten als jij overlijdt
 • De premies die je betaalt zijn aftrekbaar als beroepskost
 • Voor woningkrediet of investeringskrediet

 

Maak een afspraak

Wat is het?

In je VAPZ of sociaal VAPZ (sVAPZ) kun je, naast sparen voor je pensioen, ook een schuldsaldoverzekering voorzien voor je woningkrediet of je investeringskrediet. De verzekering is bedoeld om (een deel van) het openstaande krediet terug te betalen als je vroegtijdig zou overlijden. Zo bescherm je je nabestaanden financieel als jij zou overlijden tijdens de looptijd van je kredieten.

Voor wie is het?

De verzekering is bedoeld voor zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepers, die in aanmerking komen voor een VAPZ.

Altijd correct verzekerd

De schuldsaldoverzekering is gekoppeld aan je krediet en volgt dus automatisch je openstaande kredietbedrag. Als je je krediet deels vervroegd terugbetaalt, blijf je altijd voor het correcte bedrag verzekerd.

Met de vervroegde verzekeringsdekking ben je verzekerd voor de eerste opname van je krediet en zelfs voor het verlijden van de kredietakte bij de notaris. Deze dekking geldt maximaal 1 jaar en eindigt bij de start van je eigenlijke verzekeringsdekking.

Het krediet moet staan op naam van de verzekerde en dat moet een natuurlijke persoon zijn.

Hoe berekenen we je premie?

 • We passen daarvoor bepaalde criteria toe. Waarom we dat doen en hoe het werkt, lees je in het Segmentatiebeleid KBC Verzekeringen.
 • Maandelijks berekenen we je premie opnieuw op basis van het openstaande kredietbedrag.
 • De premies van de Schuldsaldoverzekering Comfort worden gefinancierd vanuit de pensioenreserves van de VAPZ of sVAPZ . Je betaalt dus geen extra premie voor de schuldsaldoverzekering.

Fiscale voordelen

 • De premies die je betaalt in je VAPZ of sVAPZ, zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten.
 • Omdat de fiscus de aankoop van vastgoed beschouwt als een vorm van aanvullende pensioenopbouw, volgen de premies de fiscaliteit van een VAPZ of sVAPZ.
 • De combinatie van het sociale en fiscale voordeel kan oplopen tot 63%.
 • Bij vroegtijdig overlijden wordt een voordelige fictieve rente berekend op de pensioenreserves van een VAPZ of sVAPZ, en op het verzekerde kapitaal van de schuldsaldoverzekering.
   

Welk bedrag is verzekerd?

Dat hangt af van je gekozen dekkingspercentage. Het dekkingspercentage van je schuldsaldoverzekering drukt uit welk percentage van het openstaande kredietbedrag verzekerd is. Bekijk samen met je verzekeringsagent welk dekkingspercentage het best bij je past.

Wat is er onder andere niet verzekerd?

 • Overlijden van de verzekerde door zelfmoord in het eerste jaar van het contract. Euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is wel verzekerd.
 • Overlijden van de verzekerde door geweldpleging door toedoen van de verzekeringnemer of de begunstigde.
 • Overlijden door actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen.
   

Kenmerken schuldsaldoverzekering Comfort in (S)VAPZ

Juridische vorm: Tak 21-overlijdensverzekering
Looptijd: De verzekering eindigt bij wettelijke pensionering, bij een eerder overlijden van de verzekerde of als het woonkrediet is afgelost. Doorgaans loopt je schuldsaldoverzekering even lang als de lening.
Kosten: Aangezien je geen premietaks betaalt voor een VAPZ, betaal je die ook niet voor de schuldsaldoverzekering.

Wat je nog moet weten

 • De Schuldsaldoverzekering Comfort in VAPZ en sVAPZ is een tak 21-overlijdensverzekering. Het Belgisch recht is van toepassing. 
 • Medische acceptatie is vereist. Je kunt die volledig afhandelen in KBC Mobile of in KBC Touch
 • De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen, en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je KBC-verzekeringsagent geeft je hierover graag advies op maat.
 • Je verzekeringsagent is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • De schuldsaldoverzekering Comfort in VAPZ en sVAPZ is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
  Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
  Een onderneming van de KBC-groep

Geïnteresseerd?

Ben je overtuigd of wil je weten hoe je deze formule combineert met andere vormen van sparen voor een aanvullend pensioen? Je KBC-verzekeringsagent vertelt je er graag alles over.

Maak een afspraak