De pachtwet toegelicht

De pachtwet toegelicht

In november 2022 bereikte de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid een politiek akkoord rond een nieuw Vlaams pachtdecreet. Een goede kennis van dit decreet is van essentieel belang. We stelden daarom een uitgebreide brochure voor je samen. Ze geeft een gedetailleerd overzicht van het nieuwe decreet en houdt je op de hoogte van je rechten en plichten als pachter.

Het nieuwe decreet is nog onder voorbehoud van finale goedkeuring door het Vlaams parlement. De huidige pachtwet blijft ondertussen van kracht. Je vindt hier dus daarom ook nog de brochure van de huidige pachtwet.

Wat is pacht?

We spreken van pacht wanneer een eigenaar van een landbouwgrond (de verpachter) het gebruik ervan voor een bepaalde duur afstaat aan een huurder (de pachter) tegen een bepaalde prijs. Dat kan in de vorm van vruchtgebruik of verhuur.

Wil je graag meer informatie of gepersonaliseerd advies?

Wij staan voor je klaar in je regionaal agrokantoor.

Bekijk de brochure

  • file func document
  • file func document

Bekijk de uitzending op PlattelandsTv

Huwen of samenwonen? De verschillen op een rijtje

De samenleving is in de loop der jaren grondig veranderd. Vroeger was huwen de regel, vandaag wonen steeds meer partners samen zonder gehuwd te zijn.

Nieuwe opportuniteiten in de melkveehouderij

In de toekomst van de melkveehouderij komen een aantal thema’s naar voor waarrond de consumenten bepaalde verwachtingen hebben richting de producenten van zuivelproducten.

De vleeskalversector in de kijker

De vleeskalverhouderij is een zeer gespecialiseerde tak binnen de rundveehouderij. KBC-landbouweconoom Jan Leyten neemt de sector onder de loep.

Hoe bescherm je je naasten en je bedrijf bij overlijden?

De meeste jonge mensen gaan ervan uit dat ze onsterfelijk zijn en staan niet stil bij de zware gevolgen van een eventueel overlijden.